Hoe ontwikkel je een coachcultuur?

en hoe ontwerp je een coachbeleid…

Tijdens het derde Nationale Coachseminar op vrijdag 21 oktober zal er aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een coachcultuur en het ontwerpen van een coachbeleid in een organisatie of kerkelijke gemeente. www.coachseminar.nl

Coachcultuur

Jan Kuipers, directeur van FranklinCovey Benelux, zal in zijn bijdrage de focus leggen op het bevorderen van een organisatiecultuur waarin coaching goed kan gedijen.
De cultuur van een organisatie wordt in het algemeen gevormd door uitgesproken waarden en onuitgesproken regels. Een coachcultuur is specifiek gericht op het bevorderen van een klimaat waarin ruimte is om van elkaar te leren, waar wederzijds vertrouwen wordt bevorderd en (verborgen) potenties de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op een manier die past bij de persoon. Dat betekent volgens Kuipers o.a. dat leiders ruimte moeten geven aan hun medewerkers om eigen keuzen te maken. Het geven van ruimte gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Binnen die ruimte kunnen leidinggevenden hun medewerkers helpen en ondersteunen.

Medewerkers helpen bij oplossen problemen

Uit een recent door Krauthammer gehouden Europees onderzoek over het gedrag van leidinggevenden op de werkvloer, blijkt onder andere dat 95% van de medewerkers willen dat hun manager of teamleider hen helpt met het oplossen van een probleem. Slechts 45 procent van de leidinggevenden komt aan dit verlangen tegemoet. Vaak geven managers hun eigen visie op de zaak waar de medewerkers het mee moeten doen  (34%) en in sommige gevallen bevelen of eisen ze een oplossing (bron: Intermediar PW, 16-02-2011).

Coachbeleid

Medewerkers hebben de behoefte dat leidinggevenden hen helpen bij problemen door via  andere invalshoeken naar een situatie te kijken en het zelfoplossend vermogen van de medewerker te vergroten. Dat dit niet gebeurd heeft veelal te maken met het feit dat een leidinggevende over onvoldoende coachende vaardigheden beschikt. Maar vaak ontbreekt ook een duidelijk coachbeleid  binnen een organisatie en het bewust creëren van randvoorwaarden en hulpmiddelen die de  manager in staat stellen zijn medewerkers actief te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling.

Fouten durven toegeven

Uit het hiervoor aangehaald onderzoek van Krauthammer blijkt dat 92% van de medewerkers het erg waarderen als leidinggevenden hun eigen fouten spontaan toegeven.  Ongeveer de helft ( 48%)  doet dit. Een belangrijke minderheid negeert het belang van de fout (28%). De rest geeft toe dat een fout werd gemaakt, maar neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid of legt de schuld zelfs bij anderen.

Coachklimaat

Om als medewerkers en teams te groeien in bekwaamheid  en effectiviteit is het belangrijk om fouten te mogen maken. Het voorbeeld van de leidinggevende is evident. Als hij fouten durft toe te geven en bereid is te luisteren naar de inzichten van anderen, dan levert hij daarmee een belangrijke bijdrage aan een coachklimaat, waarin onderling vertrouwen, samenwerking en het gezamenlijk dragen van  verantwoordelijkheid  centraal staan.

De achtste eigenschap van Covey

Jan Kuipers zal tijdens de Nationale Coachseminar ingaan op de achtste eigenschap van effectief leiderschap, die onlangs door Stephen Covey is gepresenteerd. Covey formuleert deze als volgt:  Ontdek je eigen ‘stem’, draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Dit maakt dat je het beste in jezelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten boekt.  De achtste eigenschap is een onmisbaar ingrediënt voor een organisatie die is gericht op het ontwikkelen van en coachcultuur. Kuipers zal als directeur van FranklinCovey Benelux deze eigenschap praktisch uitwerken in zijn bijdrage tijdens het seminar.

Workshop: het ontwerpen van een coachbeleid

Tijdens het Nationale Coachseminar zal er door Coos de Vries (Integrad) een workshop worden verzorgd waarin de deelnemers handvatten krijgen aangereikt voor het ontwerpen van een coachbeleid. Kernvragen zijn: wat is een coachbeleid, welke elementen bevat een coachbeleid en hoe geef je het vorm binnen je eigen organisatie. Natuurlijk zal hierbij weer worden teruggegrepen op de toespraken van Gabriël anthonio en Jan Kuipers

Voor meer info ga naar www.coachseminar.nl

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Condorweg 1 Apeldoorn
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045