Stephen Covey jr. over leiderschap en vertrouwen

Voor organisaties is vertrouwen een belangrijk onderdeel in het samenwerken. Vertrouwen is een hoofdingrediënt in het ontwikkelen van een cultuur waarin medewerkers elkaar ondersteunen en verder helpen (zie ook het artikel
De belangrijkste ingrediënten van een coachcultuur‘). Daarom zal het begrip vertrouwen vaak terugkeren tijdens het Nationale Coachseminar op vrijdag 23 oktober a.s. in Putten, waar o.a. Jan Kuipers, directeur van FranklinCovey Benelux, zal spreken over de achtste eigenschap van effectief leiderschap.

De cirkel van vertrouwen

De cirkel van vertrouwen is eigenlijk heel erg natuurlijk. Mensen vertrouwen anderen die dichtbij staan het meest. In het midden staan ze zelf, dat is het ego. De mensen eromheen hebben vervolgens ook weer mensen die dicht bij hen staan. Zo ontstaan er allemaal cirkels in verbinding met elkaar.

Stephen Covey junior beschrijft een stapsgewijs proces om een cultuur waar weinig vertrouwen heerst om te vormen naar een cultuur met veel vertrouwen. Hier ligt een relatie met het proces om te komen naar een cultuur waar mensen veilig en gezond werken. Hij beschrijft ze in de vorm van cirkels die van binnen naar buiten worden doorlopen. De vijf cirkels zijn de contexten waarin we vertrouwen creëren: in onszelf, in relaties, in organisaties, in markten en in de maatschappij.Het model dat Covey uitwerkt, bestaat uit de volgende cirkels:

  1. Zelfvertrouwen – Het principe van geloofwaardigheid.
  2. Relatievertrouwen – Het principe van gedrag.
  3. Organisatievertrouwen – Het principe van afstemming.
  4. Marktvertrouwen – Het principe van reputatie.
  5. Maatschappelijk vertrouwen – Het principe van een bijdrage leveren.

In dit artikel gaan we kort in op de eerste twee circels.

Zelfvertrouwen

De binnenste cirkel – vertrouwen in jezelf – bestaan uit vier kernen: integriteit, intenties, vakbekwaamheid en resultaten. Hij vestigt de aandacht op het vermogen om geloofwaardig over te komen. Hierbij draait het niet alleen om geloof in ons eigen vermogen om doelen te bereiken of ons aan afspraken te houden. Het draait hierbij ook om het vermogen om vertrouwen op te roepen in de mensen om ons heen.

De vier kernen vormen een optelsom die bouwen aan geloofwaardigheid. Covey beschrijft hiermee dezelfde aspecten als het model van Bateson, alleen meer vanuit het “maakbare”. Covey stelt dat hierbij de competentie mee speelt ofwel de vaardigheden. De vaardigheden kunnen we beïnvloeden. Indien mensen in staat zijn om zich aan afspraken te houden, heeft dat invloed op de geloofwaardigheid en ook op het zelfvertrouwen. De vier kernen krijgen inhoud bij geloofwaardigheid als ze aan de volgende kenmerken voldoen:

  • Integriteit is doen wat je zegt, consequent gedrag tonen en de moed te hebben om conform je eigen normen en waarden te handelen.
  • Intenties hebben te maken met onze motieven. Voor geloofwaardigheid zijn deze duidelijk en gebaseerd op wederzijds voordeel.
  • Vakbekwaamheid is het talent, vaardigheden, kennis en stijl die bijdragen aan de resultaten die we willen bereiken. Een hele integere veiligheidskundige met intenties gericht op wederzijds voordeel komt desondanks niet geloofwaardig over, indien zijn kennis over organisatiecultuur, arbo wetgeving, ongevalonderzoek of gedrag ontbreekt.
  • Resultaten zijn de prestaties die we leveren, zaken die we voor elkaar krijgen of staat van dienst. Naast capaciteiten is het halen van resultaat onderdeel van de vaardigheden die we kunnen ontwikkelen.

Relatievertrouwen

Bij relatievertrouwen gaat het om consequent gedrag en het bestaat uit maar liefst dertien gedragingen. Deze zijn: rechtdoorzee zijn, respect tonen, transparantie creëren, fouten rechtzetten, loyaliteit tonen, resultaten boeken, jezelf verbeteren, de realiteit onder ogen zien, duidelijkheid scheppen over verwachtingen, verantwoording afleggen, eerst luisteren, toezeggingen nakomen en vertrouwen uitdragen.

Vertrouwen wekken

Vertrouwen wekken start volgens Covey jr. dus met zelfvertrouwen. Om geloofwaardig te worden of blijven, zijn integriteit, openheid en communicatie over de eigen intenties (verborgen agenda of niet?), capaciteiten, vaardigheden en zichtbare resultaten voorbeelden van de ingrediënten om vertrouwen te wekken.

Vertrouwen geven

Vertrouwen is ook gebaseerd op voorspelbaarheid, verwachtingen en op “authenticiteit”. Dit is te verwerven door anderen inzicht te geven in de gedachten die iemand zelf heeft. Daarbij helpen de volgende vragen. Durf je te zeggen wat je denkt en voelt in het belang van het team? Neem je anderen mee in de beelden of visies over de toekomst? Kortom, weten de ander wat ze aan je hebben en waar je voor staat?

Tijdens de Nationale Coachseminar op vrijdag 23 oktober gaan diverse sprekers op dit onderwerp in. In de workshops in het middagprogramma zal het onderwerp ‘vertrouwen’ een waarde zijn die regelmatig terugkeert.

Voor meer info ga naar www.coachseminar.nl

Bron: NCAW (artikel bewerkt)

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Condorweg 1 Apeldoorn
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045