NIEUW: toerustingsprogramma voor huiskringleiders

voor klimaatbewaking in de huiskring

Elk huiskring kent een bepaald klimaat dat bepalend is voor het functioneren de kring. Het geestelijk-sociaal-emotioneel groeiklimaat is afhankelijk van zowel interne als externe factoren. In een interactief programma van drie uur wordt op een creatieve wijze stil gestaan bij de elementen die de onderlinge vriendschap en het geestelijk leven binnen de kring bevorderen en tegenwerken. Met behulp van een klimaatscan krijgen (assistent)kringleiders beter zicht op het functioneren van de eigen kring en worden concrete handvatten aangereikt om het klimaat op de korte termijn positief te beïnvloeden en op de lange termijn te borgen.

De klimaatscan is ontwikkeld door Bart Broekman, auteur van o.a. ‘Het kloppend hart van de gemeente’. De scan is binnen verschillende kerkelijke gemeenten toegepast en blijkt een bijzonder praktisch hulpmiddel voor kringleiders om volgende stappen te zetten in het geestelijk groeiproces van kring, op zowel horizontaal als verticaal niveau.

Vraag info via ons contactformulier of bel ons: 0512 – 78 58 72

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Kamer van Koophandel

50973045