European Quality Award voor Post Hbo Leergang Excellent Coachen

De Post Hbo Leergang Excellent Coachen heeft van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) een EQA-accreditatie ontvangen op practitionerniveau. De erkenning is met terugwerkende kracht ingegaan per 23 februari 2012.

De European Quality Award (EQA) is een onafhankelijke kwaliteitserkenning die opleidingen toetst met behulp van erkende professionele standaarden. De kwaliteitserkenning richt zich vooral op het verhogen van professionele normen terwijl tegelijkertijd recht wordt gedaan aan reeds gerealiseerde kwaliteit.

De accreditering heeft tot gevolg dat je je als coach, na behalen van het diploma Post Hbo Leergang Excellent Coachen, bij de NOBCO op practitioner niveau kunt aanmelden voor het beroepsregister waarbij je opleidingsuren, permanente educatie en vaardigheidsindicatoren niet meer hoeft aan te tonen. Bovendien betaal je een lager tarief.

nobco_emcc_EQA

Uit het assessment rapport

“The Post Hbo Leergang Excellent Coachen is an admirable and broad coach training course, well organised with a strong emphasis on students’ own responsibility for learning and reflection. It trains people to become a professional coach and to be acquainted with coaching skills. It gives graduates a stepping-stone to grow into the coaching competences. The eclectic setup has a strong vision at meta-level on the profession that leans on christian and identity driven values.

The quality of the resumes of the staff is very well. All teachers have significant experience in the coaching field and contribute to the coaching or management consulting profession and meet the mentioned requirements. Assessors appreciate the quality management as very well.

The assessors are convinced that the organisational setting of the course meets a good overall quality level. Documents prove a developed quality management system. The content and the objectivity of the system of the final tests are up to standard. The results of tests are to be judged precise and accurate in the ‘testing key’. The students learning process is being followed and supported rather than being judged.

The course is an ambitious and convincing one where content is concerned. It has a good mixture of theory, practice, group study and homework, with emphasis on personal reflection by the student on all topics touched in the course. Guidance of students is strong and reflects the view that personal development improves the quality of coaching.  The organization has made an admirable effort of quality to prove the meeting and assessment of all competences.”

Vertaling

De Post Hbo Leergang Excellent Coachen is een bewonderenswaardige en brede coachopleiding, goed georganiseerd met een sterke nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de studenten om te leren en te reflecteren. De eclectische setup heeft een sterke visie op meta-niveau met betrekking tot de coachprofessie en leunt op christelijke en identiteit gedreven waarden.

De kwaliteit van de cv’s van het personeel is zeer goed. Alle docenten hebben ruime ervaring op het gebied van coaching, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep van coach, manager of consultant en voldoen aan de gestelde eisen.
De beoordelaars waarderen de kwaliteit van het management van de opleiding als zeer goed.

De beoordelaars zijn ervan overtuigd dat de organisatorische setting van de opleiding voldoet aan een goede algemene kwaliteit en een ontwikkeld kwaliteitsmanagementsysteem. De inhoud en de objectiviteit van het systeem van de eindtoetsen zijn op peil. De studenten worden in hun leerproces gevolgd en ondersteund en de resultaten van de eindtoets wordt op een zorgvuldige en nauwkeurige wijze beoordeeld en vastgelegd.

De leergang is ambitieus en overtuigend waar het de inhoud betreft. Het heeft een goede mix van theorie, praktijk , groepsstudie en huiswerk met een nadruk op persoonlijke reflectie door de student op alle onderwerpen die in de leergang aan bod komen. De persoonlijke begeleiding van studenten is sterk en weerspiegelt de opvatting dat persoonlijke ontwikkeling de kwaliteit van coaching verbeterd.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Condorweg 1 Apeldoorn
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045