Basiscursus Excellent Coachen

Inschrijven Basiscursus Coachen (Module 1 en 2)

    Je antwoord is voor ons een indicatie. Als je hier nog geen antwoord op kunt geven, geef het dan bij benadering weer (je verplicht je tot niets, deze vraag is voor de opleiding een hulpmiddel in het tijdig signaleren van behoeften van deelnemers voor een eventueel vervolg).
  • Persoonlijke gegevens

  • Factuurgegevens

  • Vul het nummer in van de bank- of girorekening van waar de kosten van de Basiscursus Coachen kunnen worden afgeschreven of schrijf 'PER FACTUUR' als uw werkgever betaalt
  • Vul in op wiens naam het rekeningnummer staat (gebruik de formele aanduiding) of schrijf 'PER FACTUUR' als uw werkgever betaalt
  • Noteer hier de gegevens die van toepassing zijn voor de zakelijke factuur (adres, contactpersoon, kostenplaats, kostensoort, enz.)
    http://excellence-opleiding.nl/basiscursus-coachen/kosten-en-voorwaarden/algemene-voorwaarden/
  • Hier kunt u een vraag of opmerking plaatsen. We zullen hier z.s.m. op reageren.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Kamer van Koophandel

50973045