Enorm veel geleerd, ik zie mijn leiderschapsrol nu zo anders. Bedankt voor de handvatten en de inzicht!!  – Patrick

Effectief Leidinggeven op de werkvloer

Inschrijven

  • Persoonlijke gegevens

  • Factuurgegevens

  • Vul het nummer in van de bank- of girorekening van waar de kosten van deze training kunnen worden afgeschreven of schrijf 'PER FACTUUR' als uw werkgever betaalt
  • Vul in op wiens naam het rekeningnummer staat (gebruik de formele aanduiding) of schrijf 'PER FACTUUR' als uw werkgever betaalt
  • Noteer hier de gegevens die van toepassing zijn voor de zakelijke factuur (adres, contactpersoon, kostenplaats, kostensoort, enz.)
    http://excellence-opleiding.nl/ontwikkelen-van-medewerkers/av/
  • Hier kunt u een vraag of opmerking plaatsen. We zullen hier z.s.m. op reageren.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Kamer van Koophandel

50973045