Post Hbo Leergang Excellent Coachen

Intakeprocedure

Een noodzakelijke stap in het proces van toelating tot de Post Hbo Leergang Excellent Coachen is de intakeprocedure. Het volgen van Module 1 en 2 (de Basiscursus Coachen) en het vastleggen van de eigen leerontwikkeling, vormt een belangrijk onderdeel van deze procedure. Hiermee kan de opleider zich een goed beeld vormen van de mogelijkheden en geschiktheid van de kandidaat om vanaf module 3 het Post Hbo programma te volgen.

Nadat een kandidaat met goed gevolg module 1 en 2 heeft afgerond vindt nog wel een (telefonisch) afstemmingsgesprek plaats met de opleider voordat met module 3 wordt aangevangen.In dit gesprek komen o.a. de volgende zaken aan bod: motivatie, geestelijke achtergrond, vooropleiding en leerniveau, werkervaring en functie, inzicht in sterke en zwakke eigenschappen en de bereidheid om hier aan te werken.

Pas als bovengenoemde procedure naar tevredenheid van beide partijen is verlopen, wordt de kandidaat formeel toegelaten tot de Leergang. Zowel de kandidaat als de opleider kunnen dus op grond van de intakeprocedure in het afstemmingsgesprek besluiten om de inschrijving te bevestigen of ongedaan te maken.

Mocht een deelnemer zelf de behoefte hebben om voor aanvang van het gehele opleidingstraject een (telefonisch) gesprek te hebben met de opleider (dus voordat module 1 begint), dan is dat uiteraard mogelijk.

N.B. Als de deelnemer niet beschikt over een erkende bachelor diploma (HBO/ WO) of anderszins een erkend diploma op minimaal gelijkwaardig onderwijsniveau, zal er een apart toelatingsonderzoek plaats vinden (klik hier voor meer informatie). Het afstemmingsgesprek zal plaats vinden nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Kamer van Koophandel

50973045