Topleergang Excellent Leiderschap

Inhoud

De inhoud van de Leergang Excellent Leiderschap is gericht op acht essentiële waarden die de hedendaagse leider in staat stelt op een authentieke, betrokken en daadkrachtige wijze zijn specifieke leiderschapskwaliteiten in te zetten ten dienste van zowel ‘stakeholders’ als ‘shareholders’.

DAG 1  |   TransforMissioneel Leiderschap

 • TransforMissioneel leiderschap: van winstgedreven leiderschap naar waardengedreven leiderschap
 • De moed ontwikkelen om je eigen identiteit en missie niet te verloochenen
 • De kunst ontwikkelen om te verbinden met anderen zonder jezelf te verliezen
 • De ambitie ontwikkelen om te streven naar het juiste

Masterclass door Bart Broekman.

DAG 2  |   Leiderschap en Authenticiteit

 • Ken jezelf: identiteit vanuit het ‘gekend zijn’.
 • Ontdekken van eigen missie en die verbinden met leiderschap.
 • Ruimte geven aan de authenticiteit van de ander, zonder de eigen authenticiteit te verliezen.
 • Ken je bron en weet hoe je aangesloten blijft.
 • Het begint met zelfleiderschap.

Masterclass door Jacky van de Goor.

DAG 3  |   Leiderschap en Verbondenheid

 • Het creëren van oprechte en actieve betrokkenheid.
 • Verbinding tussen top en werkvloer: als het boven beweegt, beweegt het beneden dan ook? En vice versa!
 • Verbinden door los te laten: ruimte geven aan autonomie en diversiteit.
 • Het beïnvloeden in organisaties vanuit contextueel perspectief.

Masterclass door Hans Groeneboer.

DAG 4  |   Leiderschap en Meesterschap

 • Het belang van ‘meesterschap’ en het bevorderen van uitmuntendheid als tegenhanger van routinematig handelen.
 • Gaan voor de beste resultaten: professionaliteit, kwaliteit, vakmanschap en bekwaamheid (ambitie).
 • Ontwikkelen van eigen en andermans oneindig potentieel (leren en transformeren).
 • De bereidheid om te oefenen, in te spannen, de tweede mijl te gaan, te lijden voor het beste (discipline).

Masterclass door Joël Aerts.

DAG 5  |   Leiderschap en Dienstbaarheid

 • De betekenis van dienstbaarheid voor resultaatgerichte organisaties.
 • Het geven van autonomie aan medewerkers is gebaseerd op het geven van vertrouwen.
 • Het stimuleren van zelfsturing in plaats van leiden vanuit controle en hiërarchie.
 • Hoe krijgt dienstbaarheid inhoud en vorm als er sprake is van tegenstand, kritiek en teleurstelling

Masterclass door dr. Inge Nuijten.

DAG 6  |   Leiderschap en Zingeving

 • De inspiratiebronnen van onze medewerkers inzetten om te ontdekken en uit te dragen wat voor onze organisatie van betekenis is
 • Het belang van creativiteit en verbeelding voor identiteitsontwikkeling en zingeving binnen onze organisatie
 • De relevantie van kunst voor het omgaan met de levens- en zinvragen op het terrein van leiderschap
 • Leiderschap spreekt niet alleen aan op hoofd en handen, maar ook op hart en ziel. Kernwoorden: zingeving, inspiratie, levenslust, vitaliteit, creativiteit en verbeeldingskracht

Masterclass door prof. dr Hans Alma.

DAG 7  |   Leiderschap en Integriteit

 • De betekenis van integer leiderschap voor bedrijven en organisaties.
 • Voorbeeldleiderschap: Hoe eerlijk en betrouwbaar ben ik zelf?
 • Leiderschap en ethische dilemma’s.
 • Ethische cultuuraspecten voor het bevorderen van organisatie-integriteit.

Masterclass door onbekend

DAG 8  |   Leiderschap en Daadkracht

 • Slotsessie: Het uur der waarheid…
 • Leiderschap is de moed om beslissingen te nemen en doorzettingsvermogen te tonen.
 • Verbinden van alle leiderschapsthema’s  tot één geheel.
 • Presentatie van het persoonlijk leerproces.
 • Collectieve afsluiting.

Masterclass door prof. dr. Gabriel Anthonio.

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0900 – 09 30

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Opleidingslocaties
Polanerbaan 13H Woerden
Condorweg 1 Apeldoorn
Amersfoortsestraat 20 Soesterberg
Vennenpad 5 Nunspeet
Hezenberg 6 Hattem
Morra 2 Drachten

Kamer van Koophandel
50973045