Post Hbo Leergang Excellent Teamcoachen

Upgrade je diploma naar Senior Practitioner niveau

Heb je met succes de Post Hbo Leergang Excellent Coachen gevolgd en heb je behoefte aan een volgende stap in je professionele ontwikkeling? Met deze specialisatie-leergang upgrade je je Practitioner-diploma naar Senior Practitioner. In Nederland zijn er maar een paar opleidingen die een leergang op dit niveau aanbieden.

Met de Post Hbo Leergang Excellent Teamcoachen bouw je voort op het curriculum van de Post Hbo Leergang Excellent Coachen. Deze zogenaamde stapelmodule is (op dit moment) exclusief voor coaches die de Leergang Excellent Coachen succesvol hebben afgerond. Je bouwt dus voort op de kennis en vaardigheden die je reeds bezit.

Opzet van de leergang

De Leergang Excellent Teamcoachen is een specialisatietraject van 10 maanden verdeeld over drie onderwijsblokken van twee aansluitende dagen (inclusief overnachting). Kenmerkend voor de onderwijsaanpak is dat er wordt gewerkt met dynamische processen in de groep zelf en wat de studenten daarin zelf gaan inbrengen. Hiermee komt de theorie tot leven in het hier-en-nu van de groep en wordt de praktijk voedingsbodem voor het verklaren van theoretische modellen, methoden en coachtechnieken. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden pas je toe in je eigen coachpraktijk. Tijdens de leergang maak je 50 coachcontacturen, waarvan minstens 70% (minstens 35 ccu) gericht op teamcoachen.

Toets 1  |  De competentieontwikkeling die voornamelijk wordt gevoed tijdens de onderwijsdagen en in je eigen coachpraktijk beschrijf je in een competentieverslag.

Tijdens de leergang ontvang je ‘coachingsupervisie’ op je beroepspraktijk onder leiding van een erkende LSCV-supervisor. In totaal volg je 6 supervisiesessies waarmee je onder andere wordt geholpen om je methodische repertoire te overdenken, inzicht te krijgen in processen waar het fenomeen overdracht-tegenoverdracht speelt, gevoeligheid te ontwikkelen voor de spanningsvelden en onderstromen in teamdynamiek en deze leert te hanteren. Voor dit onderdeel is het mogelijk om in samenspraak met je supervisor en mede-supervisoren de praktijkperiode met vijf maanden te verlengen (als dat bevorderlijk is voor het creëren van rust en ruimte voor reflectie op de coachpraktijk).

Toets 2 |  De ontwikkeling die je doormaakt in je methodisch handelen als professioneel teamcoach beschrijf je in een supervisieverslag.

Tot slot schrijf je –in principe- met twee andere studenten onder leiding van een paperbegeleider een artikel op het terrein van teamcoaching dat voldoende potentie heeft om te worden gepubliceerd in een vakblad voor professionals werkzaam op het terrein van team- en organisatieontwikkeling of die daar nauw mee verbonden zijn.

Toets 3  |  De cognitieve ontwikkeling wordt vastgelegd in een paper over een teamcoach gerelateerde onderwerp gebaseerd op literatuurstudie en eigen empirisch onderzoek.

 

 

Opleiding & Training

 

Contactgegevens

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Kamer van Koophandel

50973045