Methodisch en inspirerend leren van collega’s

Onder begeleiding van een Professionele Intervisor leren collega’s in enkele bijeenkomsten hoe zij elkaar op een methodisch verantwoorde wijze kunnen helpen in hun eigen professionele ontwikkeling. In de loop van de jaren heeft intervisie zich bewezen als een effectieve groepsgewijze vorm van professionele ontwikkeling doordat collega’s uit hetzelfde vakgebied leren van het bespreken van elkanders functioneren en situaties.

Een voorwaarde is wel dat intervisie goed wordt toegepast. En hier gaat het vaak mis. Menig intervisietraject is -na een enthousiaste start – geëindigd in een desillusie. Dit is te voorkomen door een goede voorbereiding en afstemming. Intervisie is een methodische benadering die je niet zomaar even kunt toepassen. Daarvoor is kennis en ervaring nodig. In deze cursus leren collega’s hoe leuk, spannend en waardevol intervisie kan zijn voor de professionalisering van hun beroep. Een investering voor de lange termijn!

Inhoud

Intervisie is een groepsgewijze vorm van leren door als collega’s persoonlijke vraagstukken, situaties en problemen te bespreken die voortkomen uit het uitoefenen van je beroep. In deze training leer je hoe je intervisiebijeenkomsten op een methodische manier kunt houden.

Onder begeleiding van een Professionele Intervisor wordt de groep collega’s in vier tot zes bijeenkomsten geholpen in het zelfstandig vorm geven aan het proces van intervisie. De bijeenkomsten bestaan uit een mix van onderwijs en training, oefenen van werkvormen, intervisiesessies en opdrachten. Als leidraad ontvangen de deelnemers een intervisielogboek, waarin diverse onderdelen (waaronder het intervisiecontract ) worden vastgelegd en beschreven.

Voor wie?

Deze training is voor organisaties die via de weg van intervisie langdurig willen investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerker.

De training wordt gegeven aan een groep collega’s die bereid zijn om over een langere periode samen op te trekken als intervisiegroep en actief vraagstukken en situaties inbrengen waar ze in de praktijk tegen aanlopen en nieuwe inzichten over willen opdoen. Voorbeelden van vraagstukken of situaties zijn:

  • Het bespreken van een vraagstuk waar stellingname of besluitvorming over nodig is.
  • Het bespreken van een praktijksituatie waar de inbrenger tegen aan loopt (bijv. omgaan met een conflict, omgaan met een medewerker of collega die niet goed functioneert, de eigen wijze van een team aansturen).
  • Het bespreken van spanning tussen de domeinen werk en privé (bijv. tijdsbesteding).
  • Het bespreken van je werkwijze als leidinggevende (bijv. het stellen van persoonlijke grenzen, helderheid krijgen op taken en verantwoordelijkheden (wat doe ik wel/ niet), meer zicht krijgen op de eigen unieke kwaliteiten uitbuiten, leren omgaan met valkuilen).
  • Het bespreken van een moreel dilemma.
  • Het bespreken van inhoudelijke of organisatorische vraagstukken op het terrein van bijvoorbeeld missie, visie, strategie, doelstellingen en kennis.

De waarde van je investering

Excellence Opleiding & Training verzorgt InCompany diverse opleidingen en trainingen gericht op het functioneren van medewerkers en leidinggevenden binnen non-profit organisaties, zoals onderwijs, zorg en welzijn. De inhoud richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en het bekwamen van vaardigheden in het coachen, leidinggeven, samenwerken en teamontwikkeling.

Wij kiezen zoveel mogelijk voor maatwerk. Dat betekent dat we graag met u als opdrachtgever in gezamenlijk overleg tot een goed programma komen. U geeft aan waar groei en ontwikkeling nodig is en wij stellen net zo lang de vragen totdat we weten welke instrumenten daartoe kunnen bijdragen.

Op zoek naar de juiste klik

Voor meer informatie of het aanvragen van een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

De waarde bepalen

Neem contact met ons op voor het opvragen van een offerte.