Coachen bij Stress en Burn-out

De studiedagen van het Excellence Cachfestival vormen een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende seminars en workshops bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

Op donderdag 9 juni deelt Martijn Oechies met ons de belangrijkste lessen uit het “Handboek Coachen bij Stress en Burn -out” en gaan we oefenen met coachvaardigheden om verantwoord en effectief bij te dragen aan herstel bij stress en burn-out van onze coachees.

Martijn werkt als coach, counselor, trainer en consultant binnen de driehoek bedrijven, opleiders en (semi)overheden op het gebied van leiderschap, mensgericht werken en stress en burn-out. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de Vlaams-Nederlandse vereniging van erkende stress en burn-out coaches. Martijn heeft een ruime ervaring op o.a. de HR-domeinen mobiliteit en re-integratie bij zowel bedrijven in de flexibele dienstverlening als binnen technische concerns en op sectoraal niveau. Als coach en counselor is hij opgeleid bij het Europees Instituut de Baak en heeft hij, naast de master coach en counselor opleiding, diverse specialisaties gevolgd op het gebied van Stress en Burn-out, systemisch werk waaronder organisatieopstellingen en mediation & conflictbemiddeling. Martijn is o.a. als gastdocent betrokken bij de opleiding Reset Facilitator (Re-Integratie na burn-out) van de Antwerp Management School.

Psycho-educatie
Eén op de drie werknemers ervaart een te hoge werkdruk, en het ziekteverzuim door stress en burn-out neemt nog steeds toe toe. Opvallend genoeg zijn het vaak de zeer betrokken medewerkers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel die een burn-out krijgen of overspannen worden. Ze raken uitgeput na een lange periode van overbelasting. De oorzaken van burn-out zijn overigens zeer divers. Kenmerkend is wel dat het er vaak langzaam insluipt. Dat de emmer langzaam vol druppelt hebben we niet altijd door, totdat de bekende laatste druppel in de emmer valt. Een belangrijk onderdeel van het coachen op stress en burn-out is psycho-educatie. Dat betekent dat je als coach in staat bent om een korte en eenvoudige uitleg te geven over de oorzaken en gevolgen van stress. Dit helpt de coachee om zich bewust te worden wat er is gebed en geeft aanknopingspunten om de stress aan te pakken. In een serie workshops krijg je met behulp van het “Handboek Coachen bij Stress en Burn-out” (bij de prijs inbegrepen) heldere kaders, inzichten en schema’s die je helpen een helder en duidelijk verhaal te houden.

De coachaanpak
De coachaanpak bij stress en burn-out is altijd maatwerk. Toch is het belangrijk om een kapstok te hebben waar je je benadering aan kunt ophangen. Het geeft de coachee rust en vertrouwen als je helder kunt uitleggen welke stappen belangrijk zijn in het herstelproces. Daarnaast zijn er bepaalde onderdelen in de aanpak die absoluut noodzakelijk zijn. In een serie workshops staan we stil bij acht stappen die de basis vormen van jouw aanpak.. Je krijgt de belangrijkste inzichten aangereikt die bij een methodische stap horen en je ontvangt praktische handvatten die je direct kunt toepassen in de coachpraktijk.

Evidence-based
Coachen is een professie. Dat betekent dat je als coach je aanpak weet te verantwoorden. In dat kader vinden we het belangrijk om te werken met methoden en technieken die we helder kunnen onderbouwen met wetenschappelijke inzichten. We hebben Martijn uitgenodigd omdat hij gebruik maakt van een evidence-based en sythematische benadering met beproefde technieken. Deze staan beschereven in het boek “Handboek Coachen bij Stress en Burn-out”.

Opbloeien
Over coachen bij stress en burn-out zegt Annita, de schrijfster van “Handboek Coachen bij Stress en Burn-out”: “Het is misschien wel een van de mooiste vakken die er zijn. Het is heel bevredigend om gestreste en uitgeputte mensen weer vaste grond onder de voeten te zien krijgen. Je merkt hoe ze zichzelf herontdekken, weer een koers in hun leven en werk vinden en weer zin in werk krijgen. Ze bloeien op“.  Met dit verlangen komen veel coaches naar het Coachfestival. Je krijgt concrete tools, oefeningen en hulpmiddelen mee om anderen te helpen opnieuw tot bloei te komen!

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van een expert op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30Ontvangst
10.00Welkom en Opening
10.30Workshop: geschiedenis – definitie – diagnose – epidemiologie – onderzoek
 • Wat is stress, wat is overspanning en wat is een burn-out?
 • Waar komt het vandaan?
 • Wie stelt vast of je coachee een burn-out heeft?
 • Hoe stel je dit eigenlijk vast?
 • Is er sprake van een burn-out epidemie?
 • Wat zegt de wetenschap?
 • Wie zijn de behandelaars van een burn-out?
 • Welke stromingen kom je hierin tegen?
 • Wat is de rol van de coach?
12.30Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30Workshop: behandelaars – behandeling – coaching – wat zegt de praktijk
 • Het 8 stappen model van Annita Rogier.
 • Andere coachmethodes bij stress en burn-out.
 • De rol van psycho-educatie.
 • Zelf aan de slag met psycho-educatie.
 • Zelf aan de slag met de verschillende coachmethodes.
15.00Break
15.30Workshop: werkgever – werknemer – preventie – re-integratie & eventueel bespreken casuïstiek
 • Is burn-out  alleen werkgerelateerd of toch niet?
 • Is burn-out coaching ook loopbaancoaching?
 • Wat werkt in re-integratie?
 • Wat als de werkgever en de werknemer iets anders willen?
 • Zelf aan de slag met re-integratie.
 • Zelf aan de slag met het adviseren van een systeem (organisatie – vereniging – familie).
16.45Naborrelen
17.30Einde dag

Van harte welkom!

De bijeenkomsten van het Coachfestival is voor een brede doelgroep van coaches:

Onze alumni
We willen onze oud-studenten en cursisten een plek bieden waar ze hun ervaringen kunnen delen en kunnen doorgroeien in hun coachprofessie. Zij krijgen 25% korting op de onderwijsbijdrage van elke bijeenkomst die valt onder het Coachfestival.

Onze cursisten en studenten
Iedereen die bij ons een erkende coachopleiding volgt ontvangt gratis twee studiedagen naar keuze uit het aanbod van het Coachfestival. Daarna mogen zij met 25% korting op de onderwijsbijdrage deelnemen aan elke activiteit die valt onder het Coachfestival.

Coaches
We zijn geen gesloten club, daarom zijn ook coaches en begeleiders die elders zijn opgeleid van harte welkom voor bijscholing en professionele vriendschappen.

Geïnteresseerden
Tot slot is het coachfestival is een mooie plek om kennis te maken met onze opleidingen, (oud) cursisten en de sfeer te proeven die zo kenmerkend voor ons is. Voor sommige workshops is het vereist dat je een bepaald niveau van coachen hebt. Maar ook als je geen ervaring hebt blijven er genoeg bijeenkomsten over om eens te bezoeken.

Permanente Educatie

De meeste workshops en seminars van het Coachfestival hebben het NOBCO PE-vignet en vallen daarmee onder de categorie Permanente Educatie. Dat betekent dat je met je deelname de noodzakelije PE-punten verzameld voor de (her)accreditatie van je inschrijving in het beroepsregister van coaches. Voor deze studiedag loopt een aanvraag bij de NOBCO.

Inspirerende locatie

We komen samen op een inspirerende locatie: het voormalige Koetshuis van het Landgoed “De Oldhorst” in Wezep. Weg van de hectiek en opgenomen door de rust van de heerlijke tuin omgeven door de bossen en weilanden van het landgoed.

Adres

Zuiderzeestraatweg 413
8091 PA Wezep

Navigatie

Voer bovenstaand adres in je navigatiesysteem. Aan het eind van je reis neem je de inrit bij hectometerpaaltje 58.

Wat draag je bij?

De kosten voor deze opleiding bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

De onderwijsbijdrage voor deze dag van het Excellence Coachfestival is € 115,= (excl. btw).

Studiekosten

Naast de onderwijsbijdrage betaalt een deelnemer aan studiekosten: € 140,=.

Specificatie

€ 60,=    Studiemateriaal en reprokosten
€ 80,=    Catering en Arrangementskosten

Hiermee investeren we in jouw persoonlijke en professionele groei via inspirerende studiedagen en workshops door topsprekers en autoriteiten op hun vakgebied.

Het bedrag is inclusief consumpties, uitgebreide lunch en afsluitende conferentieborrel. In het conferentiemateriaal vind je het bijbehorende boek van Annita Rogier “Handboek Coachen bij Stress en Burn-out“, zodat je na afloop de belangrijkste principes die zijn behandeld nog eens rustig kunt doorlezen.

Misschien heb je het boek al in je bezit? Dan heb je een mooi cadeau om weg te geven aan een collega of klant…

Bonusboek bij vroegboek

Bij inschrijving voor 1 mei 2022 ontvang je als bonus het tweede zeer gewaardeerde boek van Annita Rogier “Van uitgeblust naar energiek – de beproefde methode”. *

Speciaal tarief voor alumni

Als je bij ons een diploma hebt gehaald op Foundation, Practitioner of Senior-Practitioner niveau ontvang je een korting van 25% op de onderwijsbijdrage. Ontmoet tijdens het Coachfestival oud-studiegenoten en haal je benodigde PE-punten (bekijk per workshop of er een PE-waarde aan is gekoppeld)!

Annuleringsvoorwaarden

Ben je bij nader inzien verhinderd? Maak dan gebruik van onze coulante annuleringsregeling. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het Coachfestival kun je kosteloos annuleren (uitsluitend per mail naar info@cc-excellence.nl). Bij annulering na 1 maand tot twee weken voor aanvang van het Coachfestival ben je 25% van de volledige prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent je de volledige prijs verschuldigd.

Vanzelfsprekend kun je altijd, zonder bijkomende kosten, jezelf laten vervangen door een collega (klik hier voor de Algemene Voorwaarden).

* De actie bonusboek bij vroegboek is niet van toepassing voor studenten in opleiding en eigen medewerkers.