Trainingsdag aan Zee

Dit is niet zomaar een trainingsdag. Je gaat gezellig een dag uit naar Castricum aan Zee waar je andere coaches ontmoet en deelneemt aan 2 of 3 keuzeworkshops die op het strand worden gehouden. Je ontvangt consumptiebonnen om vrij te besteden bij Paviljoen Deining, een heerlijke picknick-lunch rond het middaguur en natuurlijk een verkoelend ijsje in de middagbreak. Aansluitend is er aan het eind van de middag een uitgebreide BBQ.

De artistieke coach

In een serie van vijf verschillende workshops besteden we aandacht aan de artistieke kant van de coach. Dat begint met het zoeken naar schoonheid in de ander. Ieder mens is een kunstwerk dat bedoeld is om te schitteren. Door zo naar de ander te kijken, helpen we ook de coachee om zichzelf naar waarde te schatten. Het versterken van de unieke eigenheid van de coachee en het bekrachtigen van zijn bijzondere kwaliteiten vormen het uitgangspunt voor de coachee om te creëren, zich te ontwikkelen. De coach mag de coachee dus als een waardevol kunstwerk zien.

Deze manier van kijken is kenmerkend voor de artistieke coach. Hij heeft een nieuwsgierige houding en is op zoek naar het potentieel van de ander. Hij is niet bang om van gebaande wegen te gaan en durft te spelen met wat hij onderweg tegenkomen. Het is deze ontvankelijke en onderzoekende houding van de coach die de ander helpt om nieuwe inzichten te ontdekken, verborgen potentieel op te graven en ondergesneeuwde drijfveren bloot te leggen. Met als doel dat het kunstwerk nog meer tot haar recht komt.

Artistieke vaardigheden

In dit alles maakt de coach gebruik van artistieke vaardigheden, zoals creatief waarnemen (vanuit verschillende perspectieven naar een situatie kijken), abstraheren (de essentie duiden) en conceptualiseren (naar een thema terugbrengen). Verder zet de artisitieke coach zijn verbeeldingskracht in (denken in beelden en metaforen), kan hij associeren (verbanden en patronen ontdekken) en ordenen (structuur aanbrengen). Het zijn allemaal vaardigheden waar zowel de kunstenaar als de coach gebruik van maken.

Artistieke coachtools

En natuurlijk maakt de artistieke coach ook gebruik van instrumenten en technieken die bovengenoemde processen en vaardigheden ondersteunen. Het inzetten van artistieke coachtools helpt ons als coach om nog meer vanuit onze artistieke rol te gaan coachen. Om dat te bevorderen hebben we vijf workshops ontwikkeld waarmee we jou concrete handreikingen geven met behulp van creatieve tools uit de wereld van de (klein)kunst.

Vijf workshopsCoachconcept
1. Coachen en drama (theater)Experimenteren (uitproberen)
2. Coachen en beeldende kunstVisualiseren (verbeelden)
3. Coachen en dansimprovisatie (dans)Improviseren (verkennen)
4. Coachen en songwriting (zang)Internaliseren (verinnerlijken)
5. Coachen en storytelling (podium)Regie voeren

Coachtools uit de wereld van de (klein)kunst

Deze trainingsdag bieden we vijf workshop aan. Bij je inschrijving maak je een keuze uit twee of drie workshops. Elke workshop behandelt een coachtool die voortkomt uit de wereld van cabaret, theater, beeldende kunst, zang of dans. En elke workshop besteed ook aandacht aan een specifiek coachconcept. Hieronder geven we een overzicht.

Overzicht workshops

1.  Coachen en drama [theater]Concept: experimenteren (uitproberen)
Theater is een kunstvorm gericht op het  maken van levende voorstellingen. Een belangrijk element in de totstandkoming van een theatervoorstelling is het repetitieproces: speler en tegenspeler werken aan het neerzetten van de rollen, zodat die hoe langer hoe beter kloppen met het verhaal dat verteld moet worden.

Het uitspelen van concrete situaties in de coachpraktijk helpt een coachee om zich in te leven in wat er gebeurt en daar op verschillende manieren op te reageren. Als coach help je de coachee om in zijn/haar ‘rol’ te komen en bied je tegenspel. In deze workshop krijg je enkele principes en handvatten aangereikt waarmee je het werken met rollenspel op een veilige en effectieve manier kunt inzetten in het coachen.

2.  Coachen en beeldende kunst Concept: visualiseren (verbeelden)
Een beeldend kunstenaar is iemand die – vaak vanuit zijn innerlijk – de wereld om zich heen waarneemt en zijn interpretaties daarvan omzet in een tastbaar beeld (bijvoorbeeld een borstbeeld, glasculptuur of gedenkteken) of een afbeelding (denk aan een foto, zandschilderij, tekening of collage). Het beeld vormt het resultaat van een creatief proces van observeren, onderzoeken en experimenteren. Voor de coachee is het aanwakkeren van verbeeldingskracht een krachtige invalshoek om cognitief meer los te komen van de situatie of coachvraag en onbewuste processen zichtbaar te maken.

Door mogelijkheden en resultaten te visualiseren in een mentaal beeld of concept en dit om te zetten naar een fysiek kunstwerk, ontstaan er – zowel tijdens het proces van creëren als in de bespreking met de coach- vaak diepere inzichten op het niveau van gevoel, emoties, overtuigingen, missie en identiteit. In deze workshop ga je oefenen en zelf ervaren hoe je dit soort tools kunt inzetten bij het begeleiden van coachees in het proces van waarnemen, visualiseren en uitbeelden.

3. Coachen en dansimprovisatie [dans] Concept: improviseren (verkennen)
Bij dansimprovisatie leer je mee te gaan in wat er zich in het moment ontvouwt. Je luistert naar je lichaam en gevoel en danst zoals je lichaam vertelt. Je leert je gevoel te ‘verwoorden’ in danstaal. Dat is een eigen taal – je danst zoals het past bij jou – die zich ontwikkelt naarmate je meer improviseert. Je bewegingspatronen breiden zich uit en je bent steeds beter in staat om datgene wat zich van binnen afspeelt te uiten in beweging. Het hier-en-nu vormt een choreografie die het verhaal vertelt van dat moment.

Improvisatie is binnen het coachen een krachtig instrument om los te komen van vaste (belemmerende) patronen en nieuwe wegen te verkennen. Door al dansend te improviseren op de coachvraag wordt de coachee geholpen om via de invalshoek van zijn lichaam en gevoel, inzicht te krijgen in zijn omgaan met het vraagstuk. Improvisatie kan worden toegepast binnen alle fasen van het coachproces, zowel in de explorerende als in de experimenterende fase. In deze workshop oefen je met principes en tools uit de dansimprovisatie binnen de context van coachen.

4.  Coachen en songwriting [zang]Concept: internaliseren (verinnerlijken)
Voordat een lied het levenslicht ziet heeft het vaak een hele weg afgelegd. Wat begint als een idee wordt uitgewerkt in een tekst die tot leven komt door de melodie. Het schrijven van een lied is een kunst. Daar heb je niet alleen muzikale vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheden voor nodig, maar ook inspiratie. Je wilt een verhaal vertellen die mensen raakt. En de beste verhalen gaan eerst door jezelf heen. Zo kan een lied ziel krijgen, omdat het is doorleefd. Zoals een songwriter kleur, klank en vorm geeft aan het lied, zo helpen wij de coachee zijn eigen verhaal woorden en gevoel te geven. Dat kan met het schrijven van een eigen lied, maar ook met behulp van bestaande songs.

Songwriting is een krachtig instrument om aansluiting te krijgen met wat er diep van binnen in je leeft. In deze workshop krijg je principes en tools uit de songwriting aangereikt als toepassing binnen het coachen. Net als storytelling valt songwriting onder de narratieve benadering. Dat wil zeggen dat in beide benaderingen een verhaal wordt verteld. Toch is er een belangrijk verschil. Songwriting is over het algemeen meer gebonden aan kaders. Je vertelt je verhaal in twee of drie minuten op een bepaalde melodielijn. Voor sommige coachees is het structureren en het concentreren van hun verhaal helpend om meer verbinding te krijgen of vat te krijgen op hun eigen proces.

5.  Coachen en storytelling [podium]Concept: regie voeren
In het coachen helpen we mensen hun verhaal te vertellen. Dan ontdekken ze dat het verhaal vaak meerdere lagen heeft en dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe het verhaal zich ontwikkelt. Als coach helpen we de ander om zijn unieke verhaal te ontdekken, geraakt te worden en waar nodig zijn verhaal te herschrijven. Storytelling is een effectieve aanpak om daar concreet handen en voeten aan te geven. Met deze benadering geven we de coachee de mogelijkheid om zijn ontwikkeling te beschrijven als een uniek en authentiek verhaal. De coach helpt de coachee om goed naar zichzelf te luisteren, want dan gaat het verhaal zich vanzelf schrijven. Dan is het een authentiek verhaal.

Een andere taak van de coach is om de coachee te helpen op de juiste manier regie te voeren over wat er gebeurt. De hoofdpersoon in het verhaal kan op cruciale momenten in het verhaal wendingen aanbrengen, gebaseerd op keuzes die in overeenstemming zijn met zijn identiteit en missie. Zo volgt het verhaal enerzijds het proces van de coachee en anderzijds leidt het verhaal het proces van de coachee. Langs deze weg leert de coachee zijn verhaal – zijn leven – betekenis en vorm te geven en dicht bij zichzelf te blijven. Door vervolgens het podium te pakken, het verhaal te vertellen (aan de coach of anderen) en daar samen op te reflecteren ontstaat er naast betekenis ook gedeeld begrip en erkenning.

Storytelling binnen het coachen kan een krachtig instrument zijn om te reflecteren op wat voor de coachee essentieel is. Omdat het verhaal ook perspectief creëert voor de toekomst wordt het ook gebruikt om verlangen en motivatie aan te boren voor het zetten van volgende stappen en het toepassen van nieuwe mogelijkheden. In deze workshop ga je met behulp van een eenvoudige methode zelf ervaren hoe deze toepassing voor jou uitwerkt. NB: Het creatief proces dat leidt tot een verhaal, is bij storytelling anders dan bij songwriting. In tegenstelling tot songwriting volgt storytelling vaak meer het proces van de coachee. Het is minder gebonden aan bepaalde kaders. Het beweegt mee, het volgt het proces en grijpt in waar dat nodig is als het authentieke verhaal dreigt te ontsporen.

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat deze dag. Alle zintuigen worden geprikkeld. We maken gebruik van de elementen zon, zee en strand. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelfs voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag. En natuurlijk ga je veel oefenen met nieuwe inzichten en vaardigheden.

Het programma

09.30Ontvangst bij het paviljoen
10.00Welkom en opening
10.30Workshopronde A
Opdrachten en oefeningen
12.00Uitgebreide Picknicklunch
13.00Workshopronde B
Opdrachten en oefeningen
14.30Break met ijsje
15.00Workshopronde C
Opdrachten en oefeningen
16.30Volledig verzorgde BBQ bij het paviljoen
19.30Einde bijeenkomst

Workshopleiders

De workshopleiders zijn TransforMissionele coaches die vanuit hun professie ruime ervaring hebben in de betreffende (klein)kunst. We stellen ze graag aan je voor.

Henk Jan Kamsteeg | Coachen en storytelling

Ik ben getrouwd en papa van drie kinderen. Mijn persoonlijke mission statement is een positieve impact hebben in de levens van anderen, waarbij ik gelooft in de kracht van dienend leiderschap en storytelling. Vanuit mijn liefde voor storytelling ervaar ik steeds weer hoe belangrijk verhalen zijn om mensen in beweging te krijgen.

Ik probeer dat vorm te geven via mijn trainingsbureau Proistamenos, waarmee ik trainingen en coaching verzorgd op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en storytelling. Daarnaast vind ik het fijn om er veel over te lezen en te schrijven. Dit heeft geresulteerd in boeken zoals: “Dienend leiderschap”, “De kracht van het compliment” en “Spreken met passie; de kracht van storytelling”.

 


Dirkjan Langeveld | Coachen en drama

Ik ben Dirkjan Langeveld, coach/adviseur continu leren en verbeteren en eigenaar van Ground Control Training, Coaching & Consultancy. Mijn overtuiging is dat plezier, humor en spelen heilzaam en soms zelfs cruciaal zijn voor het teweegbrengen van duurzame ontwikkeling. Waar mogelijk zet ik daarbij mijn ervaring met theater in.

Terwijl ik vroeger van mening was dat dit enkel tot het domein van de schone kunsten zou behoren ben ik hoe langer hoe meer overtuigd geraakt van de kracht van toneelspel en improvisatie in allerlei domeinen, misschien wel juist daar waar je het niet zou verwachten.

 


Dorie Canters | Coachen en beeldende kunst

Ik coach vanuit een rijke ervaring als kunstenaar, docent, trainer, mentor en coach en ben werkzaam in mijn eigen atelier Atelier Verbeelding in Ede. In mijn werk maak ik gebruik van lichaamsgerichte oefeningen, visualisatie oefeningen en creatieve/ kunstzinnige opdrachten door middel van tekenen en schilderen.

Gaandeweg heb ik heb een eigen methode ontwikkeld, waarbij ik beeldend werk combineer met coaching. Dat blijkt een krachtige combinatie. Beelden maken soms meer duidelijk dan woorden en geven uitdrukking aan de binnenwereld, waardoor nieuwe perspectieven en inzichten ontstaan bij de coachees. Coachen betekent daarom voor mij de potentie in de ander zien en tevoorschijn roepen.

 


Angela van Arendonk | Coachen en dansimprovisatie

Ik ben Angela van Arendonk en heb een grote passie voor dans. In 2012 ben ik afgestudeerd aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Toen was dans een doel, nu is het voor mij een middel geworden om met mensen in contact te komen, hen te inspireren, maar bovenal om mensen te bewegen naar verbinding met zichzelf en anderen.

Ik ben danser, dansdocent, choreograaf, theatermaker en coach. Ik werk voornamelijk met jongeren en in mijn contact met hen zet ik geregeld de combinatie dans en coaching in. Ik heb ontdekt dat dans – werken met het lichaam en gevoel – een grote bijdrage kan leveren aan het proces van bewustwording en ontwikkeling. Graag wil ik daar meer over delen met jou en je mee op avontuur nemen door letterlijk in beweging te komen. Life is a dance, you learn as you go.

 


Rebecca Tasma | Coachen en songwriting

Ik geniet ervan als mensen tot groei komen. In mijn opleiding tot TransforMissioneel Coach ontvang ik daarvoor de juiste instrumenten en leer ik om de tools die ik al heb doelgerichter in te zetten. Als zangcoach binnen mijn praktijk Het Stemburo, help ik mensen om zich zangtechnisch te ontwikkelen. Voor mij is het een proces in ontwikkeling om de coachee te helpen zijn coachproces te verwerken in een lied.

Daar wil ik jullie in meenemen tijdens deze workshop. Volg je deze workshop en heb je een gitaar, lekker meenemen. Wie weet ga je er gebruik van maken. Ik vind het belangrijk dat de coachee zelf inzichten opdoet en zelf voelt en ervaart waartoe hij of zij in staat is. Vaak is het verrassend wat daar uit komt. Denk maar aan groei in zelfpresentatie (wat laat ik van mezelf zien en horen) of het overwinnen van belemmerende overtuigingen die de ontwikkeling van eigen talent in de weg staan.


 

 

 

Inspirerende buitenlocatie

We komen samen op een inspirerende locatie: het strand aan Castricum aan Zee, ook wel de Green Beach van Nederland genoemd. Het is het schoonste en duurzaamste strand van Noord-Holland. Castricum aan Zee is anders dan de andere kustplaatsen. Het heeft geen inwoners en ook geen boulevard. Het is de benaming voor kilometers strand, omgeven door duinen en bos. Je vindt hier betrekkelijk veel rust en ruimte. De ideale plek voor het houden van workshops in de buitenlucht!

We starten en eindigen de dag bij Paviljoen Deining (het tweede paviljoen rechts). Even verderop het strand worden workshops gehouden rondom de Excellence Beachflags. Voor een plasje of een wasje kun je snel terecht bij het Paviloen. Hoewel je deze dag wordt voorzien van eten en consumpties adviseren we je om voldoende water mee te nemen en wat versnaperingen voor tussendoor.

Het weer
Een onvoorspelbare factor is het weer. We weten niet hoe warm of koud het gaat worden. Neem bij warm weer zonnebrand en een hoofddeksel mee en natuurlijk een handdoek als je tussendoor nog even een zonnetje wilt pakken. Bij koud weer laten we de dag gewoon doorgaan (tenzij het gaat stormen), zorg bij lage temperaturen en/of regen voor voldoende warme (regen)kleding.

Adres en route
De locatie is gemakkelijk te bereiken met de auto via de Zeeweg. Bij het strand kun je betaald parkeren (€7,50 voor een dagkaart) op een groot parkeerterrein met parkeerplaatsen voor zo’n 1.700 auto’s. Het parkeerterrein heet PaanZEE en is te vinden aan Zeeweg 8 te Castricum aan Zee. Klik hier voor het maken van een routebeschrijving.

Openbaar Vervoer
Er zijn goede en snelle busverbindingen naar het strand. De bus vertrekt vanaf het NS-station in Castricum. Raadpleeg Connexion voor de juiste bus tijden of bekijk de pagina Openbaar Vervoer Castricum.

Wat draag je bij?

We hebben de kosten zo laag mogelijk gehouden.

De trainingsbijdrage is vastgesteld op € 99,= en overige kosten (catering overdag en materiaalkosten) bedragen € 40,=. In totaal betaal je dus € 139,= voor de gehele dag.

Facultatief
De trainingsdag eindigt om 16.15 uur. Aansluitend is er om 16.30 uur een feestelijke bijeenkomst in Paviljoen Deining waar we onder het genot van muziek en een volledig verzorgde  BBQ (incl. drankjes) de dag afsluiten. De BBQ levert naast vis en vlees ook heerlijke vegatrische gerechten.

De prijs voor deelname aan de BBQ is € 49,= (dit is de kostprijs die het restaurant per persoon in rekening brengt).

Btw
Bovengenoemde kosten zijn exclusief 21% btw.

Algemene Voorwaarden
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.