Allround professioneel beroepscoach

De Post-Hbo Leergang Excellent TransforMissioneel Practitioner is ontwikkeld voor hen die vanuit een christelijk kader opgeleid willen worden tot allround professioneel beroepscoach en breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Naast ruime aandacht voor kennis en vaardigheden van het vak coachen wordt er veel zorg besteed aan de beroepshouding en de geestelijke vorming van de deelnemer in relatie tot de coachprofessie.

De opleiding TransforMissioneel Coachen Practtioner heeft opnieuw een Europees kwaliteitskeurmerk (European Quality Award) op Practitionerniveau aangevraagd. Het accreditatieproces wordt uitgevoerd door het Europese Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Onderwijsmodulen

Het opleidingstraject bestaat uit het volgen van een serie van negen onderwijsmodulen verspreid over 40 dagdelen:

Module 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen

 • Visies op coachen en coachmodellen
 • Inleiding TransforMissioneel Coachen
 • Begeleiden van  leer- en veranderprocessen, leerstijlen, leerniveaus en leerloops
 • Coachmethodieken
 • Sturen op resultaten

Module 2 | Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen

 • Ontwikkelen van coachcompetenties
 • Gespreksvaardigheden in het coachen
 • Basisinstrumenten van het coachen
 • De verschillende fasen van het coachgesprek
 • Doorbraaktechniek en coachen van weerstanden

Module 3 |  Coachen als Professie (meesterschap)

 • Online Coachcompetentietest
 • Inleiding Opleidingssupervisie
 • Levenslijn en autobiografische presentatie
 • Portfoliogroep en persoonlijke leerdoelen
 • Ethische gedragscode en klachtenregeling

Module 4 |  Verdiepingsvaardigheden van het coachen

 • Onmogelijke Toekomst en GROW ontwikkelplan
 • Leerstijlenbepaling
 • Verdiepingsvaardigheden in het coachen
 • Verdieping basisinstrumenten van het coachen
 • Verdieping intervisievaardigheden

Module 5 |  Coachen op Identiteit en Missie (authenticiteit)

 • De betekenis van Identiteit en Missie in het proces van ontwikkeling tot Authentiek Persoon
 • De betekenis van Cultuur en Relaties in het proces van identiteitsvorming en zingeving
 • Appreciative Inquiry en het belang van waardengedreven coaching en het ontdekken van levensthema’s en persoonlijke drijfveren
 • Coachen op zingevingsprincipes en concreet maken van zingevingsdoelen

Module 6 |  Coachen op Cultuur en Relaties (verbondenheid)

 • Coachen in de context van de organisatie als het groter systeem
 • De ‘bezielde organisatie en culturele artefacten’: culturele diagnose en beïnvloeden van organisatiecultuur
 • Coachen vanuit het ‘ heilig ongenoegen’ : oproep en droom
 • Processen van bezinning, verborgen loyaliteiten, creëren van coherentie, coachen op polariteiten, expliciteren van blokkerend gedrag
 • Processen van beweging, experimenteren, volharden en borgen

Module 7 |  Inleiding TransforMissioneel Teamcoachen

 • TransforMissionele Teamcoachvisie, groepsdynamica en systeeminterventies
 • De meest voorkomende teamprocessen, teamcommunicatie- en interactiepatronen
 • Fasen in de teamontwikkeling, de rol en taak van de teamcoach
 • De succesfactoren van teamcoaching, werken met teamrollen en feedback in teams
 • Ontwikkelen van teamcoachvaardigheden en werken met teamcoachinstrumenten

Module 8 |  Uitbreiding Gereedschapskist

 • Verkennen van het belangrijkste instrument: de persoon van de coach
 • Oefenen van coachinstrumenten die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Creatieve werkvormen die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Oefeningen en huiswerkopdrachten voor de coachee

Module 9 |  De Zakelijke Kant van het Coachen

 • De coach als ondernemer en ZZP succesfactoren
 • Persoonlijkheid en ‘jezelf verkopen’
 • Appreciative Inquiry
 • Psychologie en Marketing

Coachpraktijk

De eigen coachpraktijk is gericht op het uitvoeren van externe coachtrajecten die bij elkaar minimaal 50 coachcontacturen opleveren.

Opleidingssupervisie

Een integraal onderdeel van de Practitioner Leergang wordt gevormd door opleidingssupervisie. De deelnemer neemt samen met twee of (maximaal) drie andere deelnemers deel aan tien supervisiesessies gebaseerd op persoonlijke leerthema’s in relatie tot zijn beroepspraktijk. Als onderdeel van de supervisie schrijft de deelnemer een persoonlijk leerverslag die wordt beoordeeld door de supervisor.

Portfolio

Het Portfolio bevat bewijsmateriaal over wat de deelnemer tijdens de Leergang heeft geleerd en welke coachcompetenties hij heeft ontwikkeld. De deelnemers ondersteunen elkaar in dit proces middels zogenaamde portfoliogroepen. Het portfolio bestaat o.a. uit:

 • reflectieverslagen van de coachtrajecten
 • persoonlijk ontwikkelplan en procesverslag
 • supervisieverslagen
 • en referaat over een specifiek coachthema.

Voor wie?

De Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen is bedoeld voor hen die het coachvak als professie gaan uitoefenen en werkzaam (willen) zijn als (zelfstandig) erkend registercoach of coachend leidinggevende binnen de context van een bedrijf of organisatie.

De Leergang is een opleiding op post-Hbo niveau. Van de deelnemer wordt daarom een aantoonbaar Hbo leerniveau verwacht (middels een erkend bachelor diploma) of anderszins een diploma op minimaal gelijkwaardig onderwijsniveau, alsmede enkele jaren werkervaring. De werkervaring is nodig om enigszins een referentiekader te hebben in het omgaan met medewerkers en collega’s binnen een georganiseerde setting. Deze werkervaring is tevens belangrijk als inbreng voor interactie en reflectie tijdens de opleiding.

Als een deelnemer geen erkend Hbo onderwijsdiploma kan overleggen, maakt een assessment en capaciteitenonderzoek door een extern en onafhankelijk toetsingsbureau deel uit van de toelating (hier zijn extra kosten aan verbonden).

Ervaringen van deelnemers

Studiebelasting (SBU)

Afhankelijk van de variant die je kiest is de studieduur van de opleiding ongeveer 16 maanden bij het volgen van het paralleltraject en 28 maanden bij het volgen van het stapeltraject (dit is inclusief de cursus TransforMissioneel Coachen Basics van vier maanden).

De deelnemer moet rekening houden met 498 studiebelastinguren. In de praktijk betekent dit gemiddeld 12-14 uur studie per week in het paralleltraject of 5-8 uur per week in het stapeltraject (inclusief opleidingsdagen, coachpraktijk en supervisie).

Locatie

Se Bleek 13
3447 GV Woerden
Klik hier voor een routebeschrijving

Traject 12

Module 1 en 2

September t/m december 2020.
Voor de exacte onderwijsdata van module 1 en 2 ga naar Basiscursus TransforMissioneel Coachen.

Data Module 3 | Verdiepingsvaardigheden

Vrijdag 12 maart 2021 (online)

Vrijdag 9 april 2021 (online)

Data Module 5 | Coachen op Identiteit en Missie

Vrijdag 23 april 2021 (online)

Woensdag 12 mei 2021 (online)

Data Module 7-1 | Uitbreiding Gereedschapskist

Vrijdag 28 mei 2021

Data Module 4 | Inleiding Teamcoaching

Vrijdag 18 juni 2021

Vrijdag 2 juli 2021

Data Module 6 | Coachen op Cultuur en Relaties

Vrijdag 10 september 2021

Vrijdag 24 september 2021

Data Module 7-2 | Uitbreiding Gereedschapskist

Vrijdag 8 otober 2021

Data Module 8 | De Zakelijke kant van Coachen

Vrijdag 29 oktober 2021

Vrijdag 12 november 2021

Data Opleidingssupervisie

De supervisiebijeenkomsten van het parallel traject zijn georganiseerd op 10 vrijdagen (dagdelen) tussen de opleidingsdagen door en zijn verspreid over de periode van module 3 t/m module 8. Het tijdstip/dagdeel is afhankelijk van de indelingvan de groepen en is bekend bij aanvang van Module 3. Alle supervisiebijeenkomsten vinden plaats op een vrijdag:

 • 12 februari
 • 12 maart
 • 16 april (klik evaluatie)
 • 21 mei
 • 25 juni (midden-evaluatie)
 • 3 september
 • 17 september
 • 1 oktober
 • 29 oktober
 • 26 november (eind evaluatie)

NB: de supervisiedata voor het stapeltraject wordt per leergroep afgesproken met de gekoppelde opleidingssupervisor.

Portfolio  inleveren voor

31 december 2021 (parallel-traject)

Diplomering

Donderdagavond 10 februari 2022 (parallel-traject)

Traject 11

Module 1 en 2

September t/m december 2019

Data Module 3

Vrijdag 7 februari 2020

Data Module 4

Vrijdag 6 maart 2020

Vrijdag 20 maart 2020

Data Module Online Coachen

Donderdag 2 april 2020 (online)

Data Modul e 5

Vrijdag 17 april 2020 (online)

Vrijdag 8 mei 2020 (online)

Data Module Y

Vrijdag 29 mei 2020 (online)

Data Module 6

Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Data Module 7

Vrijdag 11 september 2020

Vrijdag 25 september 2020

Data Module 8

Vrijdag 9 oktober 2020

Vrijdag 30 oktober 2020

Data Module 9

Vrijdag 20 november 2020

Data Opleidingssupervisie

De supervisiebijeenkomsten worden georganiseerd op 10 vrijdagen (dagdelen) tussen de opleidingsdagen door en zijn verspreid over de periode van module 3 t/m module 9. De data van de sessies zijn al bekend. Het tijdstip/dagdeel is afhankelijk van de indeling en is bekend bij aanvang van Module 3. Alle supervisiebijeenkomsten vinden plaats op een vrijdag:

 • 24 januari
 • 13 maart
 • 10 april (klik evaluatie)
 • 15 mei
 • 5 juni (midden evaluatie)
 • 3 juli
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december (eind evaluatie)

Portfolio inleveren voor

31 december 2020

Diplomering

31 maart 2021

De waarde van je investering

Omdat we grote waarde hechten aan kwaliteit, bieden we met deze leergang twee keer zoveel onderwijs en leerbegeleiding aan dan nodig is volgens de formele accreditatievoorwaarden. Daardoor steken we met ons aanbod met kop en schouders uit boven andere aanbieders van practitioner coachopleidingen. Als het echter gaat om de prijs vragen we niet meer dan andere aanbieders. Vergelijk zelf maar eens

Opleidingskosten

De opleidingskosten voor de Post Hbo Opleiding TransforMissioneel Coachen op Practitionerniveau, inclusief erkende opleidingssupervisie, is vastgesteld op € 5.297,= *

Specificatie

 • Module 3 t/m 8:  € 3.388,=
 • Opleidingssupervisie: € 1.599,=
 • Begeleiding Referaat: € 310,=

Bijkomende kosten
Naast de opleidingskosten betaalt een deelnemer voor de Leergang bijkomende kostenà € 1.617,= *

Specificatie

 • Locatie- en arrangements- of Studiokosten M3-M8 : € 770,=
 • Studiemateriaal, syllabussen, literatuur en reprorechten: € 417,=
 • Examenkosten, certificering/diplomering en administratien: € 430,=

* In de berekening is er rekening mee gehouden dat je de basiscursus (module 1 en 2) al hebt afgerond.

Kosten Practitioner na volgen Foundation

Wil je de Practitioner volgen na de Foundation-cursus dan gelden er andere bedragen. Klik hier voor een overzicht.

Btw

Over de opleidingskosten en bijkomende kosten wordt 21% btw berekend  (m.u.v. studiemateriaal).

Betalingsregeling

Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de factuur van de Leergang in 2, 4, of 6 termijnen te betalen en kan dit aangeven bij de inschrijving.

Verantwoording

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Parallel- of stapelprogramma

​Parallel-programma
De practitioner opleiding heeft een parallel-programma. Dat wil zeggen dat je gelijktijdig een aantal sporen volgt om in één jaar tijd je diploma te halen. Je volgtgelijktijdig de onderwijsdagen, je maakt 50 uur aan coachpraktijk en ontvangt opleidingssupervisie. Halverwege de route begin je met het schrijven van je referaat. Dit is een intensief programma, maar het grote voordeel daarvan is dat je integraal kunt leren. Dat wil zeggen dat je ontdekkingen in de supervisie direct kunt meenemen in het onderwijs en vice versa of dat je nieuwe werkvormen direct kunt toepassen in je coachtrajecten. Het kost je drie dagdelen per week, maar het zet je hiermee in een maximale stand van leren en ontwikkelen. Meer dan honderd studenten zijn je in dit programma voorgegaan en zijn lovend over hoe dit traject is vormgegeven.

Stapel-programma
Tegelijkertijd is er een maatschappelijke en economische ontwikkeling die het voor steeds meer mensen lastig maakt om het parallelle programma te volgen. Dit wordt versterkt door de effecten van maatregelen die zijn ontstaan door het coronavirus. Als opleiding reageren we daarop met het introduceren van een stapel-programma die deelnemers de mogelijkheid geeft om met meer tijd en minder studiedruk de opleiding te volgen. Met het stapel-programma volg je eerst de onderwijsmodules en doe je één coachtraject met een eigen coachee. Aansluitend volg je de opleidingssupervisie in combinatie met je coachpraktijk (overigens kun je hier eerder mee starten als je dat wilt). Door op deze manier het leertraject te verspreiden over bijna twee jaar komen we tegemoet aan de toenemende behoefte om het studietempo en de studiedruk te verlagen.

Examen en Diploma

Het examen voor de opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner bestaat uit drie toetsonderdelen:

 1. Een examen op basis van een referaat over een specifiek coachthema. Hier wordt getoetst op het kennis- en inzichtaspect.
 2. Een examen op basis van een persoonlijk ontwikkelverslag en een volledig afgerond supervisietraject. Hier wordt getoetst op (beroeps)houding en persoonlijke vorming.
 3. Een examen op basis van de verslagen, evaluaties en bewijsmateriaal van de eigen coachpraktijk Hier wordt getoetst op de coachvaardigheden.

Bij een positief resultaat op alle examenonderdelen heeft de deelnemer recht op het diploma ‘Post Hbo Opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner’.

Vrijstellingen

Voor de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen worden geen vrijstellingen gegeven. De reden hiervan is dat de inhoud van de verschillende opleidingsonderdelen een geheel eigen karakter en invulling hebben, gebaseerd op het model van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hecht de opleiding er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden opleidingssupervisie. Alleen op deze wijze kan de opleiding volledige verantwoordelijkheid dragen voor het aanbieden van de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers