Ons voorbeeld om na te volgen

Leiden Zoals Jezus is een cursus voor leden van de plaatselijke gemeente(n) en wordt gegeven in samenwerking met CC Excellence. Met de titel van deze cursus willen we tot uitdrukking brengen dat Jezus ons voorbeeld is. We zijn Zijn discipelen en willen daarom leiding geven zoals Hij ons heeft voorgedaan. Op basis van heldere Bijbelse principes over discipelschap en leiderschap word je in deze cursus geholpen om leiding te geven aan ontwikkelingen op verschillende terreinen van het leven.

Leiderschap begint altijd bij jezelf. Daarom ga je concrete leiderschapsvaardigheden toepassen op je eigen leven en ervaren hoe je in korte tijd op een authentieke manier en diepgaande verandering kunt creëren. Ook leer je dezelfde principes toepassen bij anderen. Je ontvangt concrete handvatten om anderen te ondersteunen en te motiveren om stappen te zetten richting een helder (en gezamenlijk) doel. Wat je in deze cursus leert kan je zowel binnen als buiten de gemeente (bijvoorbeeld op je werk) in de praktijk brengen.

We doen dat op drie niveaus:

 • Persoonlijk niveau: persoonlijk veranderdoel.
 • Procesniveau: principes en fasen van leidinggeven begrijpen en doorlopen (persoonlijk en als team).
 • Samenwerkingsniveau: welke houding en interventies zijn vanuit het leiderschap nodig om samen de weg te gaan.

Cursus op Maat

Leiden Zoals Jezus, is een cursus op maat. Het heeft vaste onderdelen en een doordacht programma, maar de wijze waarop dit wordt ingevuld is mede afhankelijk van de vragen en doelen van de deelnemers aan deze cursus. Samen bouwen we dus aan de inhoud van de cursus, waardoor je zeker weet dat aan bod komt wat jij belangrijk vindt. In deze cursus gaat het niet alleen over kennis, maar ook over inzicht en toepassing.

Daarom werken we in deze cursus volgens drie fasen:

 • Ontdekken (bewustwording wat er speelt en wat belangrijk is).
 • Begrijpen en oefenen (snappen hoe het werkt en daarmee oefenen).
 • Toepassen in de eigen praktijk (experimenteren en integreren).

Zorgvuldig omgaan met wat God ons toevertrouwt

Leiders van de gemeente zijn er op gericht op mensen te helpen geestelijk te groeien. Geestelijke groei brengt ons dichter bij God, dichter bij elkaar en dichter bij hen die Jezus nog niet kennen.

Het is belangrijk om bewust te zijn wat specifiek aan die groei bijdraag en wat deze groei belemmert. Daar hoort goed leiderschap bij. Daarom willen we je met deze cursus helpen om te ontdekken hoe je effectief leiding kunt geven aan je eigen leven en hoe je anderen kunt helpen om tot ontwikkeling te komen.

Het is ons verlangen dat meer gelovigen zich ontwikkelen in leiderschap en dit toepassen binnen het gezin, het werk en ook binnen de gemeente. Allereerst op de plek waar je nu je gaven en talenten inzet, maar misschien op termijn ook voor nieuwe verantwoordelijkheden.

Wat levert het mij op?

 • Persoonlijke ontwikkeling die waardevol is op elk terrein van je leven
 • Groei in leiderschapsvaardigheden
 • Een cultuur die verdere geestelijke groei in de gemeente mogelijk maakt
 • Een gemeente die voorbereid is op het ontvangen van nieuwe discipelen
 • Een grotere draagkracht en een betere verdeling van verantwoordelijkheid

Voor wie is deze cursus?

De cursus “Leiden Zoals Jezus” is voor degene die:

 • Jezus herkent als zijn/haar voorbeeld
 • ernaar verlangt om zich te ontwikkelen tot een dienende en coachende leider
 • zich wil verdiepen in Gods Woord en Zijn principes wil toepassen
 • eerlijk naar zichzelf kan kijken en aan zichzelf wil werken
 • bereid is om anderen te helpen om nieuwe stappen te zetten
 • bereid is om serieus te investeren om God en mensen hiermee te dienen

Wat wordt er van me verwacht?

Als je aan deze cursus meedoet, gaan we er vanuit dat je de volgende uitgangspunten kunt onderschrijven:

1. De bereidheid om aan jezelf te werken. Je gaat met jezelf aan de slag. Je zult jezelf tegenkomen. Heb je hier geen zin in… dan is het beter om niet mee te doen.

2. De bereidheid om samen te werken. Je zit hier niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Om elkaar te helpen nieuwe stappen te zetten en te groeien in ons leiderschap hebben we elkaar nodig. Daarom ga je ook deel uitmaken van een triade (groepje van drie cursisten). Tijdens de cursus ben je elkanders maatje en geef je feedback op elkaars ontwikkeling.

3. Dienend leiderschap. De principes en technieken die in deze cursus worden besproken zijn gebaseerd op dienend, coachend en waardengedreven leiderschap. In tegenstelling tot top-down leiderschap, gaat het in deze cursus om het verwezenlijken van bottom-up leiderschap:

 • hoe creëer je een beweging van onderaf (beter gezegd: van binnenuit)
 • hoe krijg je anderen in beweging:
  • zonder te pushen
  • zonder voortdurend controle in te bouwen
  • zonder het stuur over te nemen
 • hoe help je anderen om het op een manier te doen die bij hen past
 • hoe geef je ruimte aan elkanders eigenheid zonder het doel uit het oog te verliezen
 • enzovoort….

In deze cursus gaat het dus ook over CULTUUR, hoe we gewend zijn om zaken aan te pakken in de gemeente. Dat brengt ons bij de vraag waar we als collectief van leiders aan willen gaan werken om een leiderschapscultuur te creëren waarin de gemeente tot geestelijke groei kan komen. We helpen elkaar om dit direct in de praktijk te brengen.

4. De bereidheid om aan alle bijeenkomsten deel te nemen. De cursus kent 12 bijeenkomsten op de woensdagavond verspreid over negen maanden (oktober t/m juni) van 19.30 – 22.00 uur. We gaan er vanuit dat je elke avond aanwezig bent. Mocht je door overmacht een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk om de inhoud van de bijeenkomst in te halen door je triade te raadplegen.

5. De bereidheid om voortdurend aan je leiderschap te werken. De bijeenkomsten zijn belangrijk, maar net zo belangrijker is dat je tussen de bijeenkomsten door aan de slag gaat met jezelf en gaat oefenen in de praktijk. Als je alleen komt om iets mee te pikken op deze avonden, dan is deze cursus niet geschikt voor jou (je zult dan ook een rem zijn voor anderen die dat wel doen en hun ontwikkelingen meenemen tijdens de bijeenkomsten). Om je te helpen bij dit continue proces krijg je een ‘Persoonlijk Journaal’. Dit Journaal helpt je om de cursusdagen te verwerken en in de tussenliggende weken te reflecteren op het werken aan je ontwikkeldoelen.

6. De bereidheid om te investeren. Wil je je eigen proces en die je van je ‘maatjes’ in je triade gaande houden, dan mag je rekening houden met ongeveer een dagdeel tijdsinvestering per week (naast de cursusbijeenkomsten). Een deel daarvan is geen extra tijd omdat je het geleerde toepast tijdens je werk of in contact met anderen (oefenen in de praktijk). Ook verspreid je het over de week, zo ben je elke dag een kwartier met je Persoonlijk Journaal bezig (reflectie en verwerking eigen ontwikkeling). Kortom, het is lastig om aan te geven hoeveel tijd het je precies gaat kosten. Maar het zou kunnen betekenen dat meedoen aan deze cursus betekent dat je iets anders in je leven tijdelijk op een lager pitje gaat zetten. Maak daarin voor jezelf verstandige keuzen.

 

Data

De eerste bijeenkomst is een informatie-avond. Je gaat dan ervaren wat deze cursus voor je kan betekenen en je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Pas na deze bijeenkomst besluit je definitief of je wel of niet aan deze cursus gaat deelnemen.

De cursus wordt gegeven op 8 avonden van 19.30 – 22.00 uur.

De exacte data wordt vastgelegd in overleg met de organiserende  gemeente(n).

Cursuslocatie

In overleg met de organiserende gemeente(n).

De waarde van deze investering

Een deel van de cursuskosten wordt betaald door de deelnemende gemeente(n). Daarnaast wordt een eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd.

Kosten voor de gemeente(n)

Neem contact met ons op voor een gesprek over wensen en verwachtingen. Daarna kan een prijsopgave worden gemaakt.

Eigen bijdrage

Een richtbedrag voor de eigen bijdrage is € 140,= (8 bijeenkomsten à € 17,50). Dit bedrag kan worden verlaagd als de deelnemende gemeenten meer voor hun rekening nemen.

Daarnaast vragen we éenmalig een bedrag van € 25,= voor de materiaalkosten.

Omdat we ons realiseren dat niet iedereen een even groot budget heeft, noemen we het “een richtbedrag”. Neem contact op met de deelnemende gemeente als je graag wilt meedoen, maar dit bedrag voor jou niet haalbaar is. De kosten mogen geen belemmering zijn om deel te nemen.

Betaling

Als je na de eerste bijeenkomst definitief hebt besloten om mee te doen ontvang je een factuur..

Gift

Misschien doe je niet mee aan de cursus, maar kan en wil je wel meedoen aan een andere manier van meebouwen aan gezond leiderschap. Dan is een financiële bijdrage van harte welkom via de algemene rekening van de deelnemende gemeente(n) o.v.v. “cursus leiderschap”.