Een specialisatieopleiding op Senior Practitioner niveau

De Post Hbo Leergang TransforMissioneel Teamcoachen bouwt voort op het curriculum van de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen. Met deze zogenaamde stapelmodule kunnen coaches die de Leergang TransforMissioneel Coachen Practitioner succesvol hebben afgerond hun opleiding upgraden naar Senior Practitioner niveau.

Coaches die elders een practitioner opleiding hebben gevolgd kunnen instromen na het volgen van de Zij-instroomcursus TransforMissioneel Coachen.

Specialisatietraject

De Post Hbo Leergang TransforMissioneel Teamcoachen is een specialisatietraject van 12 maanden verdeeld over zes onderwijsdagen waarvan de eerste twee dagen aansluitend wordt gegeven (inclusief overnachting). Kenmerkend voor de onderwijsaanpak is dat er wordt gewerkt met dynamische processen in de groep zelf en wat de studenten daarin zelf gaan inbrengen. Hiermee komt de theorie tot leven in het hier-en-nu van de groep en wordt de praktijk voedingsbodem voor het verklaren van theoretische modellen, methoden en coachtechnieken.

Coachpraktijk

De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden pas je toe in je eigen coachpraktijk. Tijdens de leergang maak je 50 coachcontacturen, waarvan minstens 70% (minstens 35 ccu) gericht op coachen van teams.

Competentieontwikkeling

De coachpraktijk geeft samen met de opleidingsdagen voeding aan je competentie- en profielontwikkeling. Tijdens de leergang wordt actief en doelgericht aan de beheersing van de acht coach-competenties op Senior Practitioner niveau, zoals vastgesteld zijn door de NOBCO in aansluiting bij de EMCC. Het resultaat daarvan wordt zichtbaar gemaakt in een profielverslag.

Coachingsupervisie

Tijdens de leergang ontvang je coachingsupervisie op je beroepspraktijk onder leiding van een erkende LSCV-supervisor. In totaal volg je 6 supervisiesessies waarmee je onder andere wordt geholpen om je methodische repertoire te overdenken, inzicht te krijgen in processen waar het fenomeen overdracht-tegenoverdracht speelt, gevoeligheid te ontwikkelen voor de spanningsvelden en onderstromen in teamdynamiek en deze leert te hanteren. Voor dit onderdeel is het mogelijk om in samenspraak met je supervisor en mede-supervisoren de praktijkperiode met drie maanden te verlengen (als dat bevorderlijk is voor het creëren van rust en ruimte voor reflectie op de coachpraktijk).

Essay

Tot slot schrijf je een betogende essay over een standpunt die je inneemt met betrekking tot een specifiek onderwerp op het terrein teamcoaching.

Onderwijsmodulen

Binnen de gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen wordt je opgeleid tot een professioneel teamcoach die op basis van adequate interventies een team kan coachen op verborgen en onbesproken processen en dynamieken, met als doel dat het team zelfstandig kan doorontwikkelen.

Het opleidingstraject bestaat uit het volgen van een serie van drie onderwijsmodulen verspreid over 12 dagdelen:

Module 1

Contracteren, observeren en interveniëren

Module 2

Coachen op leiderschap, macht en zelfsturing van teams

Module 3

Coachen op diversiteit en verschillen in teams

Coachthema’s

Binnen de onderwijsmodulen wordt aandacht gegeven aan de volgende thema’s:

 • De persoon en de rol van de teamcoach
 • TransforMissioneel Teamcoachen
 • Coachen van teamleiders
 • Leiderschap en (indirecte) macht
 • Zelfsturing in teams
 • Teamcoachcompetenties
 • Teamreflectie
 • Teamontwikkelingsfasen
 • Reflecteren op teamniveau
 • Intake van teams en diagnostiseren
 • Beïnvloeden van teamcultuur
 • Methodisch interveniëren
 • Ontwikkelen van teamcoachprogramma’s
 • Coachen van professionals
 • Interventieniveaus
 • Het teamcoachproces begeleiden
 • Teams en organisatiecontext
 • Teamcommunicatie
 • Succesfactoren van teamcoaching
 • De complexiteit van teams
 • Disfunctionele patronen
 • Besluitvorming, belangen en controversen

Voor wie?

Je kunt de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Teamcoachen volgen als je de EQA Post Hbo Leergang Excellent Coachen positief hebt afgerond. Daarnaast is deze opleiding ook toegankelijk voor zij-instromers. Dat zijn coaches die elders een erkende practitioner coachopleiding hebben gevolgd en ter overbrugging de “Zij-instroomcursus TransforMissioneel Coachen” hebben gevolgd.

Van jou wordt verwacht dat je werkzaam bent als professioneel coach en in je coaching gebruik maakt van verschillende modellen en kaders. In de praktijk werk je met verschillende soorten cliënten, contexten en organisaties of je bent je hierop aan het voorbereiden. Je bent bereid om actief mogelijkheden te creëren voor ontwikkeling en groei, je wilt leren omgaan met complexe relaties en je staat er voor open om te werken in onduidelijke kaders en veranderingsprocessen.

Ervaringen van deelnemers

Studiebelasting

De studiebelasting van deze specifieke leergang is 174 SBU. Om er voor te zorgen dat je deze leergang prima kunt volgen naast je baan en de tijd die je investeert in je sociale netwerk is de studieperiode 12 maanden of 15 maanden (als je er voor kiest om je coachpraktijk met drie maanden te verlengen).

Omdat de Leergang TransforMissioneel Teamcoachen voortbouwt op de Post Hbo Leergang Excellent Coachen noemen we hier ook het totaal aantal SBU van beide trajecten, dat is: 670 SBU.

Locatie

Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving.

Data

Voorjaar 2020

Module 1 | Contracteren, observeren en interveniëren

 • 10 januari 2020: vrijdagochtend, middag en avond (incl. overnachting)
 • 11 januari 2020: zaterdagochtend

Module 2 | Coachen op leiderschap, macht en zelfsturing van teams

 • 13 maart 2020: vrijdagochtend en middag
 • 23 april 2020: vrijdagochtend en middag

Module 3 | Coachen op diversiteit en verschillen in teams

 • 29 mei 2020: donderdagochtend en middag
 • 03 juli 2020: vrijdagochtend en middag

De waarde van je investering

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn vastgesteld op € 2.669,=

Specificatie

 • € 1.669,= Specialisatieopleiding
 • € 875,=    Coachingsupervisie
 • € 125,=    Essayworkshop

Overige kosten

De bijkomende kosten  zijn vastgesteld op € 1.229,=

Specificatie

 • € 150,=   Studiemateriaal, syllabussen, literatuur en reprorechten
 • € 649,=   Locatie- en arrangementskosten
 • € 395,=   Examen- en certificeringskosten
 • € 35,=     Administratie en intakekosten

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Betalingsregeling

Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de opleidingskosten van de Leergang in 2, 4, of 6 termijnen te betalen en kan dit aangeven bij de inschrijving.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Examen en Diploma

Het examen voor de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Teamcoachen bestaat uit vier toetsonderdelen:

 1. Je praktijkontwikkeling vormt de input voor de andere toetsonderdelen en leg je vast in bewijsstukken waaruit blijkt dat je 50 coachcontacturen hebt gemaakt, waarvan minimaal 30 ccu voortkomen uit het coachen van teams
 2. Je ontwikkeling in het methodisch handelen en in je beroepshouding als professioneel teamcoach beschrijf je in een supervisieverslag.
 3. Je competentie- en profielontwikkeling welke voornamelijk wordt gevoed door je ervaringen uit je coachpraktijk en tijdens de onderwijsdagen beschrijf je in een profielverslag.
 4. Je cognitieve ontwikkeling wordt vastgelegd in een essay over een onderwerp gerelateerd aan teamcoaching gebaseerd op literatuuronderzoek.

Einddoelen

De leergang is erop gericht dat je doelstellingen bereikt die te relateren zijn aan het te behalen competentieniveau. In het toetskader zijn de volgende einddoelen op vaardigheidsniveau opgenomen:

 1. Je bent proactief gericht op het aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van een team wat betreft de fase van ontwikkeling in teamfunctioneren (bijvoorbeeld ten aanzien van taakvolwassenheid) en de aanwezige diversiteit in het team (zelfinzicht).
 2. Je ontwikkelt zelfinzicht en verbetert eigen professioneel handelen als coach door gebruik te maken van verschillende bronnen, in wisselwerking met elkaar: diverse theoretische modellen, feedback van anderen en systematische en nauwgezette reflectie op eigen handelen (zelfinzicht als teamcoach en gericht zijn op zelfontwikkeling).
 3. Je werkt gericht aan het (laten) ontstaan van randvoorwaarden voor het team om te kunnen (door)ontwikkelen en hanteert adequaat –ook diffuse of conflicterende- belangen zoals die zich afspelen in het team, in de directe context van het team (opdrachtgever, leidinggevende) of in de wisselwerking met jezelf als coach (omgaan met de coachovereenkomst).
 4. Je bent in staat om teamcoaching te plaatsen binnen de organisatieontwikkeling- en context,  je hebt oog voor het specifieke van de organisatie en de effecten daarvan op teams en je helpt het team perspectiefwisseling toe te passen in het gezamenlijk reflecteren om zo de relatie tussen team en organisatie te optimaliseren (organisatiecontext).
 5. Je herkent en schenkt bewust aandacht aan signalen voor de dynamiek in de ‘onderstroom’ in het team en aanwezige patronen en zet dit in om het team te helpen beter te reflecteren op de eigen werkwijze (vormgeven van coachrelatie).
 6. Je plaatst verschillende interventies (methoden en technieken) om een krachtige leeromgeving te scheppen waardoor het team gestimuleerd wordt zelf haar verantwoordelijkheid te nemen om haar gewenste resultaten te laten realiseren (gerichtheid op zelfinzicht van het team en doel- en actiegerichtheid).
 7. Je onderbouwt eigen keuzes uit coachmodellen, instrumenten en technieken in een integratie van een eigen benadering van werken met een team (gebruik van modellen en technieken);.
 8. Je kan op basis van de zelf (of door anderen) gegeven teamcoaching, je eigen wijze van evalueren ​kritisch beschouwen (evaluatie) en voedt daarmee zowel professionalisering en methodisch werken alsook ethisch handelen (professie).

Diploma

Bij een positief resultaat op alle toetsonderdelen heb je recht op het diploma ‘Post Hbo Leergang TransforMissioneel Teamcoachen’.

Voor deze leergang wordt een EQA erkenning aangevraagd bij de EMCC/ NOBCO. Deelnemers die reeds het diploma ‘EQA Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen Practitioner’ in hun bezit hebben, ontvangen een diploma met het predicaat ‘Senior Practitioner’.

PE-punten

Zij-instromers ontvangen op het diploma niet het predicaat ‘senior practitioner’, maar krijgen een vermelding van het behaalde aantal PE-punten. Aan de opleiding Post Hbo Leergang TransforMissioneel Teamcoachen zijn 18 Permanente Educatie punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).