Storytelling

De Studiedagen en Coach Clinics van het Excellence Cachfestival vormen een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende Studiedagen en Coach Clinics en workshops bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

​Op vrijdag 3 februari spreekt coach Henk Jan Kamsteeg over de betekenis en het effect van storytelling in de coachpraktijk. Henk Jan verzorgt trainingen en coaching op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en storytelling. Ook leest hij veel over deze onderwerpen wat heeft geresulteerd in boeken als “Dienend leiderschap”, “De kracht van het compliment” en “Spreken met passie; de kracht van storytelling”. Naar aanleiding van zijn jarenlange kennis en ervaring met storytelling binnen coachen en leiderschap, helpt hij ons om de kunst en kracht van Storytelling te begrijpen en toe te passen in de context van coachen.

Het authentiek verhaal
Tijdens het coachen vertellen mensen hun eigen verhaal. Vanuit onze professie helpen we hen te ontdekken dat het verhaal vaak meerdere lagen heeft en dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe hun verhaal verloopt. Als coach helpen we de ander dus om zijn uniek verhaal te ontdekken, geraakt te worden en waar nodig zijn verhaal te herschrijven. Da is wat we doen met narratief coachen. Storytelling is een effectieve aanpak om daar concreet handen en voeten aan te geven. Met deze benadering helpen we de coachee om zijn ontwikkeling en nieuwe inzichten te beschrijven als een uniek en authentiek verhaal. De coach helpt de coachee om goed naar zichzelf te luisteren, want dan gaat het verhaal zich vanzelf schrijven.

Regievoeren
Authentieke verhalen brengen mensen in beweging. Het geeft moed en verlangen om op de juiste manier regie te voeren over wat er gebeurt. De coachee kan dus, als hoofdpersoon van zijn verhaal, op cruciale momenten wendingen aanbrengen, gebaseerd op keuzen die in overeenstemming zijn met zijn identiteit en missie. Zo volgt het verhaal het proces van de coachee en leidt het verhaal het proces van de coachee.

Een nieuw perspectief
Langs deze weg leert de coachee zijn verhaal – zijn leven – betekenis en vorm te geven en dicht bij zichzelf te blijven. Door het podium te pakken, door zijn verhaal te vertellen (aan de coach of anderen) en daar samen op te reflecteren, ontstaat er naast betekenis gaandeweg ook gedeeld begrip en (h)erkenning.  Storytelling binnen het coachen is een krachtig instrument om te reflecteren op wat voor de coachee essentieel is. Omdat het eigen verhaal ook perspectief creëert voor de toekomst kan het worden gebruikt om verlangen en motivatie aan te boren voor het zetten van volgende stappen en het toepassen van nieuwe mogelijkheden. Tijdens deze studiedag kun je zelf ervaren hoe deze toepassing voor jou uitwerkt.

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van een expert op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Inloop
10.00 Welkom en opening
10.30 Workshop 1
Opdrachten en oefeningen
12.30 Lunch
13:30 Workshop 2
Opdrachten en oefeningen
15.00 Break
15:30 Workshop 3
Opdrachten en oefeningen
17.00 Afronding bijeenkomst

Van harte welkom!

De bijeenkomsten van het Coachfestival is voor een brede doelgroep van coaches:

Onze alumni
We willen onze oud-studenten en cursisten een plek bieden waar ze hun ervaringen kunnen delen en kunnen doorgroeien in hun coachprofessie. Zij krijgen 25% korting op de onderwijsbijdrage van elke bijeenkomst die valt onder het Coachfestival.

Onze cursisten en studenten
Iedereen die bij ons een erkende coachopleiding volgt ontvangt gratis twee Studiedagen of Coach Clinics naar keuze uit het aanbod van het Coachfestival. Daarna mogen zij met 25% korting op de onderwijsbijdrage deelnemen aan elke activiteit die valt onder het Coachfestival.

Coaches
We zijn geen gesloten club, daarom zijn ook coaches en begeleiders die elders zijn opgeleid van harte welkom voor bijscholing en professionele vriendschappen.

Belangstellenden
Tot slot is het coachfestival is een mooie plek om kennis te maken met onze opleidingen, (oud) cursisten en de sfeer te proeven die zo kenmerkend voor ons is. Voor sommige workshops is het vereist dat je een bepaald niveau van coachen hebt. Maar ook als je geen ervaring hebt blijven er genoeg bijeenkomsten over om eens te bezoeken.

Permanente Educatie

De meeste workshops en seminars van het Coachfestival hebben het NOBCO PE-vignet en vallen daarmee onder de categorie Permanente Educatie. Dat betekent dat je met je deelname de noodzakelije PE-punten verzameld voor de (her)accreditatie van je inschrijving in het beroepsregister van coaches. Voor deze studiedag loopt een aanvraag bij de NOBCO.

Locatie

We komen samen op boerderij de Eemlandhoeve, een groene oase onder de rook van Amersfoort. In de stilte en rust van de natuur is dit een mooie plek om samen bezig te zijn met het thema ‘Storytelling’.

Adres
Bisschopsweg 7
3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving.

Wat draag je bij?

De kosten voor deze studiedag bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

De onderwijsbijdrage voor deze Studiedag van het Excellence Coachfestival is € 135,= (excl. btw).

Studiekosten

Naast de onderwijsbijdrage betaalt een deelnemer aan studiekosten: € 140,=.

Specificatie

€ 60,= Studiemateriaal en reprokosten
€ 80,= Catering en Arrangementskosten

Hiermee investeren we in jouw persoonlijke en professionele groei via inspirerende studiedagen en workshops door topsprekers en autoriteiten op hun vakgebied.

Het bedrag is inclusief consumpties, uitgebreide lunch en afsluitende conferentieborrel. In het conferentiemateriaal vind je ook het bijbehorende boek “Spreken met passie; de kracht van storytelling” van Henk-Jan Kamsteeg, zodat je na afloop de belangrijkste principes die zijn behandeld nog eens rustig kunt doorlezen.

Misschien heb je het boek al in je bezit? Dan heb je een mooi cadeau om weg te geven of uit te lenen aan een coachee of collega.

Bonusbon bij vroegboek

Bij inschrijving voor 1 januari a.s. ontvang je als bonus een cadeaubon van € 20,- te besteden bij managmentboek.nl. *

Speciaal tarief voor alumni

Als je bij ons een diploma hebt gehaald op Foundation, Practitioner of Senior-Practitioner niveau ontvang je een korting van 25% op de onderwijsbijdrage. Ontmoet tijdens het Coachfestival oud-studiegenoten en haal je benodigde PE-punten (bekijk per workshop of er een PE-waarde aan is gekoppeld)!

Annuleringsvoorwaarden

Ben je bij nader inzien verhinderd? Maak dan gebruik van onze coulante annuleringsregeling. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het Coachfestival kun je kosteloos annuleren (uitsluitend per mail naar info@cc-excellence.nl). Bij annulering na 1 maand tot twee weken voor aanvang van het Coachfestival ben je 25% van de volledige prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het congres bent je de volledige prijs verschuldigd.

Vanzelfsprekend kun je altijd, zonder bijkomende kosten, jezelf laten vervangen door een collega (klik hier voor de Algemene Voorwaarden).

* De actie bonusbon bij vroegboek is niet van toepassing voor studenten in opleiding en eigen medewerkers.