TransforMissioneel Teamcoachen

Verbinden, waarnemen en interveniëren

De korte opleiding TransforMissioneel Teamcoachen heeft tot doel om zicht te krijgen op het functioneren van teams en het leren hanteren van instrumenten die teamleden helpen op een effectievere manier te communiceren en samen te werken. Je leert als coach of coachend leider te verbinden, waar te nemen en  te interveniëren.

 • Je leert verbinden met jezelf en het team. Als persoon werkt je binnen een organisatie en haar context. Daarom is het belangrijk dat je als persoon van de coach weet te verbinden met de team- en organisatiecontext, zonder jezelf daarin te verliezen.
 • Je leert waarnemen wat zich aandient binnen teams en organisaties en wat dat betekent voor het team en de teamleden individueel. Maar je eigen context is ook van belang. Je leert daarom ook waarnemen wat je vanuit jezelf meebrengt en hoe je dat gebruikt in de coaching.
 • Je leert interveniëren. Naast verbinden en waarnemen voeg je ook iets toe. Jouw interventies maken gedragingen, denkbeelden en patronen zichtbaar.  In het doen van interventies ben je altijd bewust van de waarden en doelen van de organisatie en het team.

Het TransforMissioneel kader

Als leidinggevende of coach heb je te maken met de complexiteit van wat zich aandient in het team en bij jezelf. Jouw taak is om in de ingewikkeldheid van allerlei dynamieken van de systemen die er bij betrokken zijn, een weg te vinden waardoor zaken bespreekbaar, (onder)handelbaar en veranderbaar worden. Om dit te kunnen doen heb je inzicht en taal nodig om te kunnen benoemen en te duiden.

Daarvoor maken we gebruik van het TransforMissionele kader dat ons helpt om (onbewuste) processen van team(leden) te signaleren en te verbeelden. We leren naar het team te kijken door de bril van ‘identiteit en missie‘ (authenticiteit) en ‘cultuur en relaties‘ (verbondenheid) en wat dat betekent voor de uitdaging waar het team voor staat.

Identiteit en missie
Met identiteit en missie helpen we het team om zichzelf  als samenwerkingsverband optimaal te waarderen. Het team heeft een uniek karakter dat bestaat uit de ‘som der delen’ en daarom specifieke eigenschappen en kwaliteiten bezit dat kan worden gedefinieerd als teamidentiteit. Het herkennen en versterken van haar unieke kracht en mogelijkheden is -evenals het aanvaarden van haar beperkingen en minder sterke kanten- een belangrijke factor in de teamontwikkeling. De teamidentiteit is nauw verbonden met de oorsprong en opdracht van het team dat kan worden gedefinieerd als teammissie. De missie en de waarden van het team vormen een belangrijk onderdeel van de meetlat van het team bij het zetten van stappen en het nemen van besluiten.

Cultuur en relaties
Het team als geheel kent een cultuur en maakt vaak onderdeel uit van een nog groter geheel, in veel gevallen is dat een organisatie. Binnen deze organisatie zijn weer subculturen. Hoe verhouden deze culturen zich tot elkaar en wat zegt dat over de onderlinge verhoudingen binnen een team? Hoe krijgen relaties vorm binnen dit krachtenveld en wat betekent dat voor de missie van het team en de daaruit voortvloeiende doelstellingen? Cultuur is verbonden met waarden, normen en overtuigingen. Om mensen in beweging te krijgen moet je weten wat hen tegenhoudt. Daarom staan we stil bij belemmerende overtuigingen binnen een team. Wat is de onderstroom? Welke onbewuste systemen worden in stand gehouden? Wie heeft de leiding binnen het team? Hoe wordt er gecommuniceerd en wat betekent dat?

De taak en de rol van de coach
Om het team te helpen in bovengenoemde processen is het belangrijk dat dat de coach helder krijgt wat zijn taak en rol is en welke basisstrategieën en coachinstrumenten hij tot zijn beschikking heeft.  In dat kader wordt in deze korte opleiding uitgebreid stil gestaan bij de succesfactoren van teamcoaching en het adequaat inspelen op teamprocessen en -dynamieken.

Het bevorderen van regievoering van teamleden speelt een sleutelrol in dit procesproces. Dan gaat het over het aanwenden (zelf)sturingsmechanismen, zoals: veiligheid creëren, taakvolwassenheid bevorderen, het hoger doel nastreven en samensturing. In deze korte opleiding krijg je concrete handvatten hiervoor aangereikt en leer je welke interventies uitnodigen tot eigenaarschap en regievoering.

Wat gaat er gebeuren?

Coachen vindt altijd plaats in het hier en nu. Daarom vormen we drie dagen samen een team, waarbij we aan de slag gaan met datgene wat zich in de groep aandient. Daarnaast gaan we werken met casuïstiek. We werken interactief en trainen de deelnemers op hun teamcoachvaardigheden. De theorie bestudeer je vooral thuis, zodat we tijdens de opleidingsdagen zoveel mogelijk kunnen oefenen en reflecteren. We zoeken als team de plek der moeite op en bewandelen het TransforMissioneel pad.

Wat komt er aan bod?

Onder leiding van twee senior teamcoaches/ trainers staan we o.a. stil bij:

 • He TransforMissioneel kader als speelveld
 • Het creëren van een veilige setting
 • De grondhouding van de coach.
 • Wat een groep tot een team maakt.
 • De basisprincipes van een gezond werkend team.
 • De succesfactoren van teamcoaching.
 • Regievoering en zelfsturingsprincipes.
 • Werken vanuit de context.
 • De onderstroom en de bovenstroom van het team herkennen en het schakelen daartussen.
 • Inzoomen en uitzoomen.
 • De meest voorkomende verstrikkingen, dynamieken en patronen die een team in haar greep kunnen houden.
 • De invloed van het geweten op het functioneren van een team.

Intervisie
Aan het eind van de  opleiding wordt een fysieke bijeenkomst gepland waarop we via intervisie reflecteren op onze ontwikkeling als teamcoach of leidinggevende.

Studiebelasting

Deze korte opleiding heeft 100 studiebelastingsuren. Ongeveer 17% daarvan bestaat uit lees- en verwerkingsopdrachten.

Afhankelijk van je studietempo mag je rekenen op gemiddeld 4 uur studiebelasting per week tijdens de opleidingsperiode.

Voor wie is deze korte opleiding?

Als we in deze opleiding spreken over coachen, dan gaat het over zowel coachend leidinggeven als het coachen van het team. Ben je een (team)coach of leidinggevende (teamleider, coördinator, projectleider, manager, directeur of bestuurder) dan val je binnen de doelgroep voor wie deze opleiding is ontwikkelt.

Van jou als deelnemer wordt verwacht dat je functioneert op minimaal Hbo denk- en werkniveau. Het is niet noodzakelijk om een vooropleiding als coach te hebben gehad.

Erkend NOBCO-diploma of PE-certificaat
Hoewel het niet verplicht of noodzakelijk is legt de cursus TransforMissioneel Coachen Basics wel een stevige basis onder de teamcoachopleiding. Deelnemers die eerst de Basics hebben gedaan en daarna met succes deze korte opleiding (incl. 24 uur coachpraktijk), ontvangen een Europees erkend NOBCO/ EMCC diploma op Foundation-niveau (vraag naar de voorwaarden bij interesse).

Wil je alleen deze korte opleiding doen, dan helpen we je een goede aansluiting te vinden. Na deelname ontvang je een certificaat “TransforMissioneel Teamcoachen“. Deze certificaat geeft recht op xx Permanente Educatie Uren toegekend door de Nederlansde Orde van Beroepscoaches (PE-erkennng is aangevraagd).

Onze alumni
We moedigen oud-studenten van Excellence Opleiding aan om hun coachprofessie te blijven ontwikkelen. Als aanmoedigingspremie ontvangen zij 10% korting op de onderwijsbijdrage.

Ervaringen van deelnemers

Opleidingsdata

De korte opleiding TransforMissioneel Teamcoachen bestaat uit acht dagdelen verspreid over vier dagen.

 • dinsdag 3 oktober van 09.30 tot 17.00 uur
 • dinsdag 31 oktober van 09.30 tot 17.00 uur
 • dinsdag 21 november van 09.30 tot 17.00 uur
 • dinsdag 12 december van 13.00 – 17.00 uur

Inspirerende locatie

Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Locatie Nunspeet

Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Auto: klik hier voor het maken van een routebeschrijving.
OV: het treinstation is op enkele minuten loopafstand van de locatie.

 

 

 

 

Wat draag je bij?

De kosten voor deze opleiding bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

Onderwijsbijdrage

Voor deze korte opleiding is de onderwijsbijdrage vastgesteld op € 1.495,=.

Studiekosten

Naast de onderwijsbijdrage betaal je aan overige studiekosten: € 450,=.

Specificatie

 • Catering en Arrangementskosten: € 300,=
 • Studiemateriaal, literatuur en reprokosten: € 134,=
 • Administratie, certificering en porto: € 16,=

Betalingsregeling

Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de opleidingskosten van de opleiding in 2 of 4 termijnen te betalen en kan dit aangeven bij de inschrijving.

Vroegboekkorting

Je ontvangt 10% korting* op de onderwijsbijdrage bij inschrijving vóór 31 december 2022.

Speciaal tarief voor alumni

Als je bij ons eerder de Basics hebt gedaan of een vervolgopleiding ontvang je een korting* van 10% op de onderwijsbijdrage.
Ontmoet tijdens deze nascholingscursus oud-studiegenoten en haal je benodigde PE-punten.

Btw

De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

InCompany

Ook beschikbaar als InCompany Programma: vraag vrijblijvend een offerte aan.

* aangeboden kortingen zijn niet te combineren.