Mijn motivatie

Waarom ben ik coach? Er zijn vier kernbegrippen die voor mij een drijfveer zijn om anderen te begeleiden in hun ontwikkeling en die mijn houding bepalen in het samenwerken met anderen.

Metgezel zijn

Ik wil iemand zijn die met de ander optrekt door naast de ander staan. Betrokken en dichtbij. Als metgezel kan ik de ander uitdagen en aan het denken zetten. Als coach vertelt ik niet wat je moet doen, maar psycho-educatie of specialistische interventies kunnen wel onderdeel uitmaken van de sessies. Ik werk niet volgens een standaard aanpak, hoewel ik methodisch en doelmatig te werk ga. Ik ben een metgezel op jouw reis: ik beweeg mee met de ander en ben soms een tegenover. Duwen en trekken is nodig om te ontdekken hoe stevig je staat en wat je nodig hebt om de volgende stappen te zetten. Hierin houd ik rekening met wat de ander of een team, conform de taakvolwassenheid, nodig heeft aan sturing en ondersteuning,

Betekenisvol zijn

Ik spreek graag over de dingen die er toe doen: die voor de persoon, het team of de organisatie van betekenis zijn. Ik geloof dat als je zicht krijgt op wat voor jouw van waarde is en wat je expliciete bijdrage is (missie), dat je dan beter in staat bent om de juiste keuzen te maken en betekenisvol te handelen. Mijn interventies zijn altijd gericht op het zetten van concrete en betekenisvolle stappen. Direct toepasbaar en merkbaar in de praktijk.

Stevig staan

Als een metgezel die met de ander oploopt, ben ik altijd op zoek naar een helder perspectief en richting om naar toe te bewegen. Ik heb ontdekt dat ik iemand kan helpen om stevig te staan, ook als het leven duwt. Ik hou ervan om anderen te helpen om de juiste houding te vinden als er gedoe is of als er conflicten zijn. Stevig staan betekent dat je sterk verbonden met jezelf en daarom ook verbonden kan zijn met anderen (die anders denken of handelen).

Geroepen

Ik ben primair geroepen als een coach. Ik ervaar het als een roeping omdat ik niet anders kan en wil. Het is verweven met mijn persoon. Dit is wie ik ben, waarvoor ik ben gemaakt. Als coach ben ik in mijn bestemming. Ik geloof in de (onbenutte) kracht en de (verborgen) mogelijkheden van de ander. Ik word blij als iemand zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past. Als christen weet ik me geroepen om anderen daarin bij te staan en te kijken zoals God naar ons kijkt: met liefde, ontferming en bewogenheid. Dan kan ik niet anders dan daarnaar handelen en mijn kwaliteiten maximaal inzetten om de ander te laten groeien.

Mijn profiel

Mensen die mij kennen zeggen dat ik gastvrij ben, belangstellend, betrokken op de ander en iemand met humor. Gedreven en gepassioneerd om het beste uit de ander en uit een situatie te halen. Hieronder vind je enkele kernbegrippen waarmee je een beeld krijgt van mezelf als persoon en als professional.

Persoonlijke eigenschappen

In een 360° feedback (2023) benoemen medewerkers, samenwerkende partners, coachees en studenten de volgende persoonlijke eigenschappen (top 7):

 • betrokken en belangstellend
 • gastvrij en attent
 • trouw en integer
 • vriendelijk en warm
 • open en eerlijk
 • vakbekwaam en deskundig
 • enthousiast

In onderstaande woordwolk staan alle persoonlijke eigenschappen die zijn genoemd:

Professionele kwaliteiten

In een 360° feedback (2023) benoemen medewerkers, samenwerkende partners, coachees en studenten de volgende professionele kwaliteiten die ze in mij herkennen (top 7):

 • Overzien en onderscheiden
 • Luisteren en duiden
 • Inleven
 • Analyseren en verbeteren
 • Verbinden en confronteren
 • Improviseren en creatief denken
 • Samenwerken

Persoonlijke kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn voor mij leidend hoe ik omga met wat er in het leven op mij afkomt:

 • Authenticiteit
  de moed om mijn identiteit en missie niet te verloochenen, maar te omarmen en te waarderen wat er ook gebeurt in mijn leven
 • Verbondenheid
  de kunst om mij op een betrokken en oprechte manier te verbinden met de wereld om mij heen, zonder mijn eigenheid daarin te verliezen
 • Meesterschap
  de ambitie om het mooiste en het beste uit mezelf en de ander te halen
 • Regievoeren
  de gerichtheid om keuzen te maken waarin ik trouw ben aan mezelf en trouw aan wat mij is toevertrouw in samenwerking met anderen

Mijn ervaringen

Opleider en executive coach

Locatie: Drachten. Mei 2008 t/m heden

Als senior coach heb ik meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van (verander)processen en ontwikkelingen binnen organisaties, teams en kerken en het coachen van personen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Sinds 2022 richt ik me vooral op het coachen van leidinggevenden die voor een grote uitdaging of in spannende situaties staan en daarin een grote verantwoordelijkheid dragen, ook voor anderen.

Founder en opleidingsdirecteur

Locatie: Drachten. Periode: Januari 2008 t/m heden

CC Excellence is een opleidingsorganisatie voor leidinggevenden, coaches en medewerkers uit allerlei branches. Kenmerkend in onze aanpak is de waardengedreven benadering en persoonlijke aandacht met een sterke nadruk op kwaliteit en diepgang in het proces van ontwikkelen en veranderen. Met Excellence Opleiding verzorgen we EMCC/NOBCO erkende opleidingen, w.o. TransforMissioneel Coachen (Basics, Foundation, Practitioner. Senior Practitioner), Het Excellence Coachfestival (elke maand CoachClinics en Studiedagen), Specialisaties (teamcoaching, Intervisor, HSP) en InCompany Trainingen. Met Excellence Coaching ondersteunen we leidinggevenden en medewerkers om op een gezonde en inspirerende wijze samen te werken en te komen tot uitzonderlijke en betekenisvolle prestaties.

Bestuurslid GGZ In de Bres

Locatie: Drachten. Periode: September 2013 t/m December 2018

Behandelingen en personeelskosten van GGZ In de Bres worden vergoed vanuit zorgfinancieringsregelingen. Middelen ter uitvoering en ondersteuning van haar christelijke missie, en investering in christelijke zorg, worden echter niet vergoed. Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud & ontwikkeling van de christelijke identiteit en dus de missie van de christelijke GGZ. ‘De Vrienden’ richten zich met name op het leggen van relaties met particulieren, kerken, bedrijven en andere organisaties om zo steun te verwerven voor de christelijke zorg.

CEO Willow Creek Netherlands

Locatie: Utrecht. Periode: Februari 2009 t/m Januari 2011

Willow Creek Nederland is the Dutch part of the Willow Creek Association and is a not-for-profit organization that exists to maximize the life-transformation effectiveness of local churches. My job was to coach and encourage the core leadership of churches in the Netherlands, encourage them to follow their “holy discontent” as they build life-changing communities of faith. and to equip these leaders with next-step solutions to impact spiritual transformation of their people and their communities by organizing mentoring groups, conferences and seminars.

Voorganger Vrije Baptistengemeente Bethel

Locatie: Drachten. Periode: Augustus 1998 t/m December 2008

Als voorganger binnen deze kerk van 3.000+ volwassen leden was ik verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van zowel de getalsmatige als geestelijke groei van de gemeenteleden. Als lid van het Algemeen en Dagelijks bestuur was het mijn primaire verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een optimaal klimaat van veiligheid en vertrouwen en alle gemeenteleden een plek te bieden waar ze zich gekend en gezien voelen. Onderwijs, coaching, organisatie en leiderschap  behoorden tot mijn  kerntaken.

Region Director Center for Pastoral Counseling

Locatie: Leuven (België). Periode: September 1995 t/m Augustus 1998

Leading the Dutch part of the organization. Equip pastoral care in churches all over the country. Coaching churchleaders and counseling pastoral care. Leading mentoring(groups) and teaching courses pastoral care.

Algemeen Maatschappelijk Werker

Locatie: Emmen. Periode: Juni 1990 t/m Augustus 1995

Ik ben vijf jaar lang algemeen maatschappelijk werker  geweest (persoonlijke, relationele en materiële problematiek) en aandachtsfunctionaris voor de Vietnamese vluchtelingen en inwoners van de gemeente Emmen.

Wat anderen over mij zeggen

Hier vind je reacties van professionals die mij op cruciale momenten hebben gevraagd met hen mee te lopen en te helpen de juiste keuzes te maken en stappen te zetten. Tijdens en aan het eind van een coachtraject vraag ik hoe ze mij ervaren als coach. Zo kan ik op tijd bijsturen in wat de ander nodig heeft of verwachtingen over en weer opnieuw bespreken. De feedback die ik krijg helpt mij een betere coach te zijn en dicht bij mezelf te blijven. Ik leer zoveel van mijn coachees, ik ben dankbaar voor wat ze mij hebben gegeven!

Prisca Hoeksema

QSHE Manager

Ik ken Bart Broekman als iemand die rake vragen stelt en vanuit oprechte betrokkenheid de coachee ziet en spiegelt wat hij observeert. Bart heeft mij geholpen om patronen te doorbreken en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Lead by example is wat Bart ook 1 op 1 doet. Zijn eigen eerlijke verhaal inspireerde om mijn persoonlijke missie helder op papier te krijgen. Nog steeds is dit de lat waarlangs ik beslissingen neem in mijn leven zowel zakelijk als privé. Voor mij was dit een zeer waardevolle opbrengst van het coachingstraject.

Wilfred Juurlink

Bestuurder Zorgverlening Het Baken

Als directeur in de gezondheidszorg bevind ik me soms in turbulent vaarwater. De verantwoordelijkheid voor 1000 cliënten en even zoveel medewerkers is groot. Af en toe even gestructureerd reflecteren, kritisch kijken naar de effectiviteit van mijn eigen gedrag (leiderschap). Bart Broekman heeft de gave en methoden om op constructieve wijze de juiste vragen te stellen en een spiegel voor te houden. Af en toe ook een theoretische bespiegeling en door concrete opdrachten ervaar ik hem als prima coach. Een aanrader voor iedere leider die verder wil groeien.
Wilfred Juurlink, directeur.

Jolanda van der Weide

Bestuurssecretaris

Bart heeft me als executive coach goed geholpen in een periode dat ik even vastliep, met name op mijn werk. In de gesprekken die we voerden om te bepalen wat er nodig was om weer verder te kunnen, ervoer ik een oprechte belangstelling voor mijn verhaal en tegelijk een prettige zakelijke aanpak. Na een periode van een half jaar waarin we vijf gesprekken hebben gehad en ik wat “huiswerk” kreeg, was het helder wat me te doen stond en waar ik voor mezelf verder aan kon werken om weer goed te functioneren. Dit betekende meer rust in mijn hoofd en een helder pad om te gaan. Bart heb ik ervaren als een prettige gespreksleider, die me vooral zelf laat ontdekken waar mijn ‘gedachtekronkels’ zitten en me weer een frisse blik op zaken helpt zien. Dit gaf een positieve impuls en dit bleef op mijn werk en ook thuis niet onopgemerkt!

Romeo Charmes

Managing Director Ypsylon

Bart is een dienstbare en integere leider/coach. Hij weet strategische keuzen samen met anderen om te zetten in praktische en werkbare uitvoeringsplannen. Bart is een innovatief denker die open staat voor veranderingen en vernieuwing in alles wat hij doet. Ik heb hem leren kennen als een kwaliteitsgerichte stimulator. Zowel bij Willow als bij CC Excellence toont hij een grote mate van ambitie om vooruitgang te boeken. Naast zijn deskundige aanpak, luistert hij graag naar adviezen van anderen. Ik ervaar Bart als een open, prettige en betrokken consultant. Het is inspirerend om met Bart samen te werken. Als management consultant kan ik Bart van harte aanbevelen.

Bianca Kampman

Owner Kampman Consulting

Ik heb Bart leren kennen als een zeer kundige man met ongelooflijk veel passie voor zijn vak. Als coach is hij betrokken, integer, stelt open en nieuwsgierige vragen en geeft de coachee ruimte om eigen antwoorden te vinden. Bart is in staat om de coachee te spiegelen in het gedrag waardoor de coachee aan het denken gezet wordt. Dit kan soms best confronterend zijn maar Bart doet dit op een hele respectvolle en menselijke manier zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Daarnaast geeft hij praktische handreikingen zodat de coachee ook daadwerkelijk aan de slag kan met het geleerde uit de sessie(s). Ik ben Bart zeer dankbaar voor de mooie gesprekken en heeft mij zeker verder geholpen in mijn eigen ontwikkeling als coach en manager.

Joep de Vries

Eco System Manager

Vandaag mag ik weer met Bart in gesprek gaan en eerlijk gezegd weet ik nog niet waarover. Bart staat al klaar met een kop goede koffie om samen te gaan wandelen. Ik zie hier al een paar dagen naar uit. Niet naar de koffie maar naar het gesprek dat zo natuurlijk verloopt waardoor vanzelf de agenda ontstaat. Bart geeft me inzicht in mijn eigen persoon en reikt handvatten aan om te ontdekken welke het beste bij mij passen. Achteraf zie ik hoe Bart structuur heeft aangebracht en mij heeft uitdaagt om naar mijn lichaam én geest te luisteren, daar bewust van te worden en vervolgens te handelen. Vertrouwt, verhelderend en praktisch begeleid Bart me in mijn persoonlijke balans die ernstig verstoord is door 5 heftige life-events binnen 9 maanden. Er ‘zijn’ zonder oordeel of oplossing kenmerkt Bart: luisteren, doorvragen, teruggeven en dan vragen: “wat heb jij dan nodig?” Daarom zie ik uit naar ons volgende gesprek.

Rob van Eijl

Manager MJO Ministerie van Economische Zaken

Bart heb ik leren kennen als een resultaatgerichte en deskundige coach, die prettig is in de omgang. Hij schakelt moeiteloos vanuit zijn theoretische achtergrond naar de praktijksituaties van degene die hij coacht.

Meemme Wever

Leraar PO

Ik heb Bart Broekman ervaren als een zeer betrokken en kundige coach met veel levenservaring. Tegelijkertijd staat die betrokkenheid hem niet in de weg om met de nodige professionele distantie goed te coachen. Bart was bewogen met mij als persoon. Hij heeft daarmee heel snel kunnen zorgen voor een veilige en vertrouwelijke sfeer, waarbinnen het voor het voor mij mogelijk was om volledig open te kunnen zijn over relevante zaken uit mijn verleden en heden. Door de coachsessies en hulpmiddelen voor reflectie, heb ik een mooie groei in persoonlijkheid mogen doormaken. Ik ben veel minder onzeker geworden. Ik sta nu stevig in mijn identiteit en dat heb ik in grote mate aan Bart te danken. Ik beveel hem dan ook van harte aan om met jou een traject van persoonlijke groei in te gaan.

Manon Companjen

I4U Consultancy

Ik heb Bart ervaren als een warme, betrokken en deskundige coach. Ik vind het erg prettig dat hij door vragen te stellen mij als coachee eigenaar maakt van de oplossing. Door de juiste vragen te stellen zoekt hij (via het TransforMissioneel kader) de gelaagdheid op van wat er speelt, om zo -in mijn situatie- uit te komen bij mijn eigen waarden en identiteit.

Bart laat het denken altijd aan de coachee over. Indien gewenst adviseert hij, maar zal dat nooit ongevraagd doen. En Bart schroomt zal niet schromen om zichzelf kwetsbaar op te stellen, dat gaf mij veel vertrouwen!

Martijn Gijsbertsen

Owner WeShare Management

Van hoofd, naar hart, naar hande(le)n. Dat was mijn doel tijdens mijn coachingsreis bij CC Excellence. In dit bewustwordingsproces paste de aanpak die Bart hierbij hanteerde erg goed bij mij. Aandachtig luisteren, vragen, teruggeven, maar vooral zelf laten ontdekken en bewust worden zijn hierbij kenmerkend voor Bart. De coachgesprekken die ik hierbij met Bart voerde vond ik erg prettig en hebben mij erg goed geholpen. Echt een aanrader!

Werner van Ekkendonk

CEO EURObizz Academy

I hired Bart more than once for executive coaching. He is able to act on the desired level of things that keeps you busy as a ceo. In his way of working he supports you mentally, emotionally and rationally, and so cover all aspects of the human being. He is slow to advise and in this way he allows you to discover things by yourself. By this I was able to see things I did not realize myself and started to work with this. Bart is a man of values but never judging others. He is friendly, open and respectful. I can surely recommend his services.

Peter van Heukelem

Assistent Bedrijfsleider

Twee jaar geleden ben ik binnen gestapt als assistent bedrijfsleider bij mijn huidige werk. Een bedrijf – zeker waar ik werk – leer je niet in één week kennen. De processen en de mensen: hoe meer je ziet, hoe meer je weet. Van begin af aan was ik mij daar bewust van. Inmiddels durf ik te zeggen dat ik het bedrijf van binnen en van buiten ken. Ik kreeg de ruimte om mij te ontwikkelen, samen met enkele andere leidinggevende collega’s in het bedrijf. Wat kan ik nog leren denk je vooraf. Waar kan ik hulp bij gebruiken? Door goede gesprekken met Bart te voeren, kwamen er punten naar voren. Bart kan goed luisteren en triggert je met een goede vraag waar je even stil bij moet staan. Je kunt vanzelfsprekend niet alles direct bij de hand nemen, daarom hebben we het over een aantal sessies verdeeld. Na verloop van tijd heb ik kunnen oefenen in de praktijk, bewust en onbewust, en kan ik concluderen dat ik stappen heb gezet. Aandachtspunten blijven er altijd, daarom is het goed om momenten in te plannen van reflectie en niet door te blijven jagen. Zaken waar Bart me bij heeft geholpen: regie voeren in gesprekken, gesprekken voorbereiden en daarop reflecteren, organiseren van werk bij drukte en stress en balans behouden in leven en werk. Ik weet zeker dat Bart ook jou kan ondersteunen. TIP: ga eens een gezond blokje om met hem…

Publicaties

Naast onderstaande externe publicaties (boeken en artikelen) heb ik veel readers en syllabussen geschreven over persoonlijk leiderschap, coaching, team en organisatieontwikkeling voor gebruik binnen de opleidingen van Excellence Opleiding (2009-2024).

 • De coach als Metgezel, kunst en praktijk TransforMissioneel Coachen
  KokBoekencentrum (verschijnt najaar 2024)
 • Geloofsmomenten (co-auteur)
  KokBoekencentrum, 2021
 • Ik wil u van harte dienen (co-auteur)
  KokBoekencentrum, 2020
 • Als het leven duwt 
  CC Excellence, 2020
 • Coachen op Vitaliteit en Zingeving
  Leadership Magazine, 2010
 • Verdieping geeft Groei 
  CC Excellence, 2010
 • Het kloppend hart van de gemeente
  Voorhoeve/ Kok Kampen, 2009
 • Transformerende kracht van de lokale kerk
  Uitdaging, 2009
 • Identiteitsvorming binnen organisaties
  Leadership Magazine, 2009
 • Teamontwikkeling in het leiderschapsteam
  Leadership Magazine, 2009
 • Bouwen aan een team
  Leadership Magazine, 2009
 • Pastoraat en Gemeentezorg (serie van 12 publicaties)
  Idea / EA-kerkweb, 2008-2009
 • Opvoeden met lange termijn visie (serie van 6 publicaties).
  Christelijk Weekblad 2008
 • Leiderschap, gemeentegroei, huiskringen en pastoraat (serie interne publicatie)
  Bethel, 2000-2008
 • Leiding geven aan een zorgzame gemeente
  Leadership Magazine, 2007
 • Geestelijke groei (serie van 8 publicaties)
  CV Koers / Nieuwe Koers 2000-2006
 • Pastorale thema’s zoals: lijden, twijfel, counselen van angst, Avonmaal. (serie van 14 artikelen)
  Tijdschrift  voor Theologie en Pastorale Counseling, 1995-2000