Ergens weet ik dat ik het best zou kunnen, maar hoe pak je het precies aan?

Waarom deze training?

Als coach wordt je soms gevraagd om een team te coachen. Als je jouw coachvaardigheden nog nooit hebt toegepast in de setting van een team, dan kan dat best spannend zijn.  Ergens weet je dat je het best zou kunnen, maar hoe pak je het precies aan? Welke stappen zet je, waar let je op en hoe doe je een interventie?

Of je bent teamleider en je zou graag meer willen sturen op de teamdynamiek dat plaats vindt. Hoe maak je van een groep individuen een team. Wat is er voor nodig om je team meer ‘volwassen’ te laten functioneren?

Met deze eendaagse training helpen we je een eind op weg. Wij hebben veel ervaring met het coachen van teams en kunnen je daarom de belangrijkste principes en inzichten aanreiken. Ben je hierna een volleerd teamcoach? Nee, maar je hebt wel een stevige basis waar je op kan terugvallen en een aantal praktische handreikingen waarmee je inzicht krijgt in het functioneren van het team.

Ook als je geen teams wilt coachen, heb je nog steeds te maken met het team. De meeste coaches die je begeleidt functioneren in een team. Daarom is het belangrijk dat je inzicht hebt in de meest voorkomende teamdynamieken. Hiermee kan je de coachee beter helpen bepaald (team)gedrag te duiden en hoe zich daartoe te verhouden.

Alle testen en werkbladen die worden gebruikt binnen deze training mag je GRATIS gebruiken binnen je eigen coachpraktijk!

Wat komt er aan bod?

We geven in deze training aandacht aan de volgende vijf gebieden: teamvisie, teamobservatie, teamontwikkeling, teaminterventie en de succesfactoren voor teamcoaching. Met elk onderdeel ga je concreet oefenen. Je krijgt werkbladen mee voor gebruik binnen teamcoaching en de testen waar we kennis mee maken mag je gratis gebruiken binnen je eigen coachpraktijk!

1. Wat is mijn visie op teamcoaching?
Hoe kijk je naar een team en wat is jouw visie op teamcoaching? Dat zijn de twee belangrijkste vragen die jij aan het eind van deze dag kan beantwoorden, met eigen woorden en passend bij jouw aanpak. We gaan je dus geen visie opleggen, maar al werkende ga je die integreren in je eigen visie op coachen. Als een opdrachtgever dus aan jou vraagt: “wat is jouw visie op teamcoaching?”, dan heb je een helder verhaal te vertellen.

2. Hoe observeer ik een team?
Teamcoaching kan om twee redenen plaats vinden. Het team ervaart geen problemen, maar wil graag weten waar het nog in kan groeien. Of het team ervaart een probleem en wil daarmee leren omgaan. In beide gevallen is het belangrijk dat je als coach weet waar je op moet letten. Daarom ontvang je van ons een observatiebril dat je gaat helpen om zicht te krijgen op de bovenstroom en onderstroom van het team. Je weet waar je naar moet kijken om specifiek gedrag, onderliggende denkbeelden of miscommunicatie waar te nemen, zodat je dat kan gebruiken om interventies te doen.

3. Hoe begeleid ik de teamontwikkeling?
Een team ontwikkelt zich volgens bepaalde fasen die iets zeggen over de volwassenheid van het team. Bij elke fase hoort een bepaalde stijl van coachen of leidinggeven. Je leert hoe je de teamfase op een eenvoudige manier kan taxeren en welke interventiestijl je moet aanwenden om het team optimaal te kunnen begeleiden in het vraagstuk.

4. Hoe doe ik een krachtige teamcoachinterventie?
Wat doe je concreet als je iets waarneemt in het team? Hoe grijp je in? Met de  Stop-Rewind-Play methode heb je een krachtige aanpak waarmee je het team tot inzicht en leren brengt. De methode bestaat uit acht eenvoudige stappen die je na een paar keer oefenen niet meer vergeet.

5. Wat zijn de succesfactoren van teamcoaching?
Tot slot, maken we je bekend met de zes succesfactoren van het teamcoachen. Als je een team coacht zijn er een aantal gebieden daar moet je rekening mee houden. Negeer je deze gebieden dan heeft dat grote invloed op de kwaliteit van de teamontwikkeling. De eerste drie factoren gaan over het fundament van het team en de randvoorwaarden die nodig zijn om als team goed te functioneren. De laatste drie factoren gaan vooral over waar jij als teamcoach aandacht aan geeft.

Met welke testen ga je oefenen (en mag je daarna gratis gebruiken)?

 • Teamfasentest
 • Test teamleiderschapsstijl
 • Teamkwalificatietest

 

 

 

Jouw leervraag is ons vertrekpunt tijdens deze training.

Wat neem ik mee naar huis?

Deze dag zit boordevol praktische handreikingen. Geen diepgaande beschouwingen, maar een pragmatische trainingsdag waarin we aansluiten bij wat jij nodig hebt. Daarom stellen we jou de vraag bij de inschrijving: wat wil je concreet leren?  Jouw antwoord op deze vraag, is ons vertrekpunt tijdens deze training. We hopen dat je op die manier meer mee naar huis gaat nemen, dan je had gedacht of verwacht.

Van onze kant zijn er een aantal doelen waar we naar streven en die we onderwijskundig hebben ondergebracht in de volgende resultaten:

De deelnemer aan deze trainingsdag:

 • weet wat teamcoaching is en kan daar zelf woorden aan te geven (teamcoachvisie)
 • weet hoe hij het kader van interventieniveaus moet hanteren bij het begeleiden van een team (interventieniveaus)
 • weet waar hij op moet letten bij het observeren groepsdynamische processen en wat hij moet doen om deze observaties juist te interpreteren (teamobservatie)
 • kent de ontwikkelfasen van het team en weet een team in de juiste ontwikkelfase te plaatsen (teamfasen)
 • weet op welke manieren een eerste verkenning of intake met een team kan worden gedaan in het kader van teamcoaching (teamintake)
 • weet welke stappen hij moet zetten om een teaminterventie te doen en heeft daarmee geoefend (teaminterventie)
 • is bekend met de succesfactoren van teamcoachen en weet welk succesfactor(en) hij extra aandacht moet geven om effectief te zijn (succesfactoren)
 • weet teamtesten op een juiste wijze te hanteren in het kader van het coachproces (teamtest)

Maak het concreet en praktisch en behapbaar in tijd en geld…

Praktische informatie

De reden dat we deze dag organiseren komt voort uit vragen die we regelmatig krijgen rondom teamcoaching. Er is geen behoefte aan een nieuwe cursus of opleiding. Er wordt wel gevraagd om een aanvulling op de cursus die men heeft gehad, waarin vooral aandacht voor individuele coaching is geweest.. Als we doorvragen, dan worden daarin drie dingen belangrijk gevonden:

 • Maak het concreet en praktisch (we willen er direct mee aan de slag kunnen).
 • Bouw voort op wat we hebben gehad (maak gebruik van wat er al is).
 • Maak het behapbaar in tijd en geld (leg de drempel zo laag mogelijk).

Met de inhoud en aanpak van deze eendaagse training sluiten we aan bij de wensen die zijn geuit. De kosten houden we zo laag mogelijk door iedereen te vragen hun eigen lunchpakket en versnaperingen mee te nemen.

Datum en tijd
Vrijdag 28 juni 2024 (09.30 – 16.30 uur)

Kosten
De onderwijsbijdrage voor deze trainingsdag is vastgesteld op € 199,= (excl. 21% btw).

Er zijn meerdere manieren om bij je doel te komen…

Routebeschrijving

Er zijn meerdere manieren om bij je doel te komen. Dat geldt niet alleen voor teams, maar ook voor het  vervoer naar de trainingslocatie. Hieronder vind je  een routebeschrijving met de auto en looproutes vanaf het station en de bushalte.

Adres
De Bovenkamer
Poeldijk 9
3621 CZ Breukelen (UT)

Kom je met de auto?

Klik hier voor een routebeschrijving met de auto.

Kom je met de trein?
Looproute vanaf het NS-station Breukelen (10 à 15 minuten)

 • Vanaf het perron, onderaan de trap, linksaf slaan.
 • Doorlopen tot de rotonde.
 • Sla op de rotonde rechtsaf, loop de brugoprit op (voetpad aan de rechterkant van de oprit)
 • Loop over de ‘hoge brug’ over het Amsterdam-Rijnkanaal.
 • Neem aan de overkant de 2e mogelijkheid rechts. Dus:
  • NIET het 1e paadje naar beneden richting het kanaal.
  • WEL het 2e pad en dan direct rechts, de trap af.
 • Sla onderaan de trap rechtsaf.
 • Loop door de voetgangers/ fietstunnel en neem de 1e afslag links (Poeldijk)
 • Sla daarna direct weer linksaf.
 • Volg de weg (haakse bocht naar rechts), aan de linkerkant zie je twee blauwe loodsen verschijnen.
 • In de eerste loods vind je de Bovenkamer, de ingang is links aan de zijkant.

Kom je met de bus?
Looproute vanaf bushalte Engel de Ruyterstraat (2 minuten). Bij deze halte stoppen de volgende bussen:

 • De Syntrus streekbus 120 vanuit Utrecht richting Amsterdam Bijlmer – Arena.
 • De Syntrus streekbus 120 vanuit Amsterdam Bijlmer – Arena richting Utrecht.
 • De buurtbus 524.

Looproute

 • Stap in Breukelen uit bij bushalte Engel de Ruyterstraat.
 • Loop een klein stukje terug de brugoprit af en ga dan links de trap af.
 • Onderaan de trap linksaf.
 • Neem de 1e afslag links (Poeldijk) en sla daarna weer linksaf.
 • Volg de weg (haakse bocht naar rechts), aan de linkerkant zie je twee blauwe loodsen verschijnen.
 • In de eerste loods vind je de Bovenkamer, de ingang is links aan de zijkant.