Professioneel coach worden?

De opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner is ontwikkeld voor hen die vanuit een christelijk kader opgeleid willen worden tot professioneel coach met als doel een een eigen coachpraktijk te beginnen of coachend leiderschap vorm te geven binnen de context van een team of organisatie.

Naast ruime aandacht voor kennis en vaardigheden van het vak coachen wordt er veel zorg besteed aan de beroepshouding en de geestelijke vorming van de cursist in relatie tot de coachprofessie.

De opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner heeft een Europees kwaliteitskeurmerk (European Quality Award) ontvangen van de Europese Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Onderwijsmodulen

Het opleidingstraject bestaat uit de volgende serie onderwijsmodulen:

Module 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen

 • Visies op coachen en coachmodellen
 • Inleiding TransforMissioneel Coachen
 • Begeleiden van  leer- en veranderprocessen, leerstijlen, leerniveaus en leerloops
 • Coachmethodieken
 • Sturen op resultaten
 • Huiswerk: voorbereiding- en verwerkingsopdrachten

Module 2 | Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen

 • Ontwikkelen van coachcompetenties
 • Gespreksvaardigheden in het coachen
 • Basisinstrumenten van het coachen
 • De verschillende fasen van het coachgesprek
 • Doorbraaktechniek en coachen van weerstanden
 • Huiswerk: voorbereiding- en verwerkingsopdrachten

Module 3 |  Coachen op Vitaliteit en Zingeving

 • De betekenis van Identiteit en Missie in het proces van ontwikkeling tot authentiek persoon
 • De betekenis van Cultuur en Relaties in het proces van identiteitsvorming en zingeving
 • Appreciative Inquiry en het belang van waardengedreven coaching en het ontdekken van levensthema’s en persoonlijke drijfveren
 • Coachen op zingevingsprincipes en het concreet maken van zingevingsdoelen
 • Huiswerk: voorbereiding- en verwerkingsopdrachten

Module 4 |  De Toolkit van de TransforMissionele Coach

 • Verkennen van het belangrijkste instrument: de persoon van de coach
 • Oefenen van coachinstrumenten die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Creatieve werkvormen die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Oefeningen en huiswerkopdrachten voor de coachee
 • Huiswerk: voorbereiding- en verwerkingsopdrachten

Module 5 |  Workshops naar keuze

Als deelnemer aan de Practitioner opleiding kiest de cursist twee studiedagen uit het programma van het Coachfestival. Het Coachfestival  bestaat uit een doorlopend en jaarlijks terugkerend programma van studiedagen over diverse coachthema’s en -onderwerpen. De cursist heeft de vrijheid om twee studiedagen te kiezen die passen bij zijn ontwikkeling en/of interesse.

Coachpraktijk

Tijdens de onderwijsdagen wordt er veel geoefend met coachvaardigheden. Je leert hoe een coachgesprek is opgebouwd, wat voor soorten interventies er zijn en welke vragen er toe leiden dat de ander nieuwe inzichten gaat opdoen. Deze vaardigheden ga je ook toepassen op mensen buiten de setting van de onderwijsdagen,

Dat betekent dat je met minstens vijf personen een coachtraject hebt van minimaal 5 coachsessies. Tijdens de opleiding maak je 50 coachcontacturen.

Praktijkbegeleiding

In de coachpraktijk ga je jezelf ook tegenkomen. We vinden het belangrijk dat je daarin persoonlijke ondersteuning krijgt. Je krijgt een persoonlijke praktijkbegeleider waarmee je al je persoonlijke vragen en leersituaties kan bespreken. In acht sessies breng je vraagstukken in die zijn verbonden met jouw coachpraktijk en je ontwikkeldoelen.

De praktijkbegeleider helpt je om effectief te reflecteren op wat er gebeurt in je rol als coach en in de interactie die je hebt met de coachee. Van elke sessie met je praktijkbegeleider maakt je een reflectieverslag. De belangrijkste leermomenten leg je vast in een praktijkverslag (zie ‘ eindtoets’). Hiermee laat je zien wat je heeft geholpen om je coachcompetenties te verbeteren.

Persoonlijke Presentatie

Tijdens de cursus ontwikkel je een persoonlijke visie op coachen. In een persoonlijke presentatie laat je zien dat je in staat bent deze helder en duidelijk te verwoorden en over te dragen. Je maakt zichtbaar wat karakteristiek is voor wie jij bent als coach en wat jouw manier van coachen kenmerkt.

Eindtoets

Als proeve van bekwaamheid maak je twee verslagen. Met het Persoonlijk Leerverslag toon je aan wat je aan coachende vaardigheden hebt geleerd. Dat doe je vooral door te laten zien hoe jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de cursus heeft vorm gekregen. Met het Praktijkverslag geef je een samenvatting van je belangrijkste ontwikkeling tijdens de praktijkbegeleiding, daarnaast beschrijf je de vijf belangrijkste leermomenten tijdens je externe coachpraktijk en hoe die je hebben geholpen in het verbeteren van je coachcompetenties. Een derde onderdeel van de eindtoetsing is het Praktijkexamen. In een coachsessie van 20 minuten (real-life setting) laat je zien welke coachvaardigheden je beheerst.

Bij een voldoende beoordeling op beide verslagen en het praktijkexamen ontvangt de cursist het EQA diploma “TransforMissioneel Coachen Practitioner”. Bij een onvoldoende is er per toetsonderdeel een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na de datum waarop de onvoldoende beoordeling aan de student is bekend gemaakt (voor deze herkansing ontvangt de student een aanvullende factuur).

Onderwijsdoelen

Deze opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). We hebben deze eisen vertaald naar concrete doeleinden waar je in deze cursus aan gaat werken. Deze doeleinden zijn verbonden met specifieke coachvaardigheden op Practitioner-niveau.

HOOFD | Inzicht in coachen en het coachproces

Je gaat ontdekken hoe je coachen kunt gebruiken om anderen in een proces van ontwikkeling te brengen. Je krijgt inzicht in de verschillende coachfasen en de technieken die helpend zijn om deze fasen goed te doorlopen. Je krijgt inzicht in afweermechanismen en je leert deze om te buigen tot een positieve houding. Aan het einde van de cursus heb je een helder beeld gekregen van wat coachen is en hoe je het in je werk kunt toepassen.

 1. Je weet wat TransforMissioneel Coachen is en kan met eigen woorden te verwoorden.
 2. Je weet coachen te plaatsen in het kader van een voortgaand leerproces.
 3. Je hebt inzicht in de verschillende fasen van het coachgesprek.
 4. Je hebt kennis over verschillende coachtechnieken.
 5. Je herkent de meest voorkomende afweermechanismen.
 6. Je hebt laten zien hoe je weerstand kunt ombuigen in een positieve coachhouding.
 7. Je weet coachen effectief te combineren met je dagelijkse werktaken.

HART | Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling

De cursus is gericht op je eigen ontwikkeling. Coachen begint bij jezelf. Je gaat ontdekken wat je kwaliteiten, valkuilen en blokkades zijn. Je krijgt zicht op persoonlijke overwegingen, intrinsieke drijfveren en innerlijke conflicten en hoe die leiden tot denkbeelden, keuzen en acties. In dat kader formuleer je je eigen ontwikkeldoelen en een plan om daar bewust aan te werken.

 1. Je bent in staat diepgaand te reflecteren op eigen denken en handelen.
 2. Je kan je eigen (coach)kwaliteiten benoemen en effectief inzetten
 3. Je hebt zicht op je persoonlijke valkuilen, blokkades en belemmeringen in je ontwikkeling.
 4. Je bent in staat persoonlijke ontwikkeldoelen te formuleren die persoonlijk, actueel, concreet en uitdagend genoeg zijn om tot ontwikkeling of transformatie te komen.
 5. Je bent in staat om methodisch een persoonlijk ontwikkelplan te maken.
 6. Je bent in staat het onderliggende bewustwordingsproces van je ontwikkeling te verwoorden.
 7. Je bent in staat om je eigen visie op coachen te formuleren en over te dragen.

HANDEN | Ontwikkelen van coachende vaardigheden

Je leert coachmethodieken en je gaat oefenen met specifieke coachtechnieken. Wat je tijdens de opleiding leert ga je direct toepassen in je werkpraktijk. Je krijgt concrete handvatten voor het ondersteunen van medewerkers, maar je gaat ook ontdekken welke vaardigheden je kunt gebruiken om te stimuleren dat je meer oog voor elkaar gaat krijgen en als team gaat functioneren.

 1. Je hebt laten zien dat je geleerde coachtechnieken en -vaardigheden bewust kunt toepassen in het coachen van je eigen ontwikkelproces.
 2. Je hebt laten zien dat je methodisch en gefaseerd een coachgesprek kunt hanteren.
 3. Je hebt je eigen coachprofiel ontwikkeld.
 4. Je kunt je houding, communicatie en taalgebruik afstemmen op de ander.
 5. Je bent in staat om met bewuste interventies de ander in een proces van bewustwording en eigenaarschap te brengen.
 6. Je hebt laten zien dat je het klimaat en de samenwerking binnen de cursusgroep zodanig kunt beïnvloeden dat het positief bijdraagt aan het gezamenlijke proces van leren en ontwikkelen.
 7. Je hebt laten zien dat je coachvaardigheden zijn gegroeid en je kunt beschrijven welke coachvaardigheden zijn toegenomen.

Voor wie?

De opleiding TransforMissioneeel Coachen Practitioner is bedoeld voor hen die een NOBCO-geacrediteerde coachopleiding willen volgen en het verlangen hebben een eigen coachpraktijk te starten. De opleiding wordt ook aangegrepen om om coachend leiderschap te ontwikkelen. De cursus is daarom bijzonder geschikt voor leidinggevenden, managers, teamleiders, coördinatoren, stafmedewerkers en lijnfunctionarissen uit allerlei branches.

Niveau

De opleiding wordt gegeven op HBO niveau. Van de deelnemer wordt daarom een HBO leerniveau verwacht, alsmede enkele jaren werkervaring. Dit is nodig om enigszins een referentiekader te hebben in het omgaan met medewerkers en collega’s binnen een georganiseerde setting. Deze werkervaring is ook belangrijk als inbreng voor interactie en reflectie tijdens de opleiding.

SBU

Formeel heeft het geaccrediteerde deel van de cursus 206 studiebelastinguren (SBU). Dat betekent dat je met 206 uur investering de opleiding kunt voltooien. Je hebt dan minimaal gedaan wat nodig is voor de opleidingseisen.

Workload

Als opleider bieden we je via specifieke leesopdrachten en een extra module met keuzeworkshops uit het Coachfestival de mogelijkheid om je persoonlijke en professionele ontwikkeling te verdiepen. Hiermee geven we invulling aan het begrip ‘excellence’. We willen jou het beste geven, zodat jij op jouw beurt de ander het beste kunt geven. Door deze extra investering komt je workload voor deze opleiding op ongeveer 251 uur.

Afhankelijk van je studietempo ben je gemiddeld 4 uur per week met je studie bezig over een periode van 12-16 maanden (inclusief je coachpraktijk, de praktijkbegeleiding en het schrijven van je persoonlijk verslag).

Vrijstellingen

De cursus kent geen vrijstellingen. De reden hiervan is dat de inhoud een geheel eigen karakter en invulling heeft, gebaseerd op de benadering van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hecht de opleiding er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden praktijkbegeleiding. Alleen op deze wijze kan de opleiding volledige verantwoordelijkheid dragen voor het aanbieden van de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.

Locatie

Trainingslocatie Midden Nederland
KAS Woerden
De Bleek 13
3447 GV Woerden
Klik hier voor een routebeschrijving

Voorjaar 2023

Traject 16

Een cursusdag begint om 09.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

De data van module 1 en 2 zijn gelijk aan de data van de cursus TransforMissioneel Coachen Basics.

Module 1: inleiding TransforMissioneel Coachen

 • zaterdag 18 maart 2023 (Nunspeet)
 • zaterdag 22 april 2023 (Nunspeet)

Module 2: coachvaardigheden TransforMissioneel Coachen

 • zaterdag 13 mei 2023 (Nunspeet)
 • zaterdag 3 juni 2023 (Nunspeet)

Gratis extra studiedag: ontwikkelingsgericht coachen

 • vrijdag 29 september 2023

Module 3:  Coachen op Identiteit en Missie

 • vrijdag 17 oktober 2023
 • vrijdag 8 december 2023

Module 4: De Toolkit van de TransforMissionele Coach

 • vrijdag 26 januari 2024
 • vrijdag 1 maart 2024

Module 5: vrije keuze

Najaar 2023

Traject 17

Een cursusdag begint om 09.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

De data van module 1 en 2 zijn gelijk aan de data van de cursus TransforMissioneel Coachen Basics.

Module 1: inleiding TransforMissioneel Coachen

 • september 2022 (zie data Basics)
 • oktober 2022 (zie data Basics)

Module 2: coachvaardigheden TransforMissioneel Coachen

 • november 2022 (zie data Basics)
 • december 2022 (zie data Basics)

Gratis extra studiedag: ontwikkelingsgericht coachen

 • vrijdag 16 februari 2024

Module 3:  Coachen op Identiteit en Missie

 • vrijdag 15 maart 2024
 • vrijdag 19 april 2024

Module 4: De Toolkit van de TransforMissionele Coach

 • vrijdag 24 mei 2024
 • vrijdag 28 juni 2024

Module 5: vrije keuze

De waarde van je investering

Er zijn twee routes die leiden tot het erkende Practitioner-diploma:

 1. Je volgt eerst de cursus TransforMissioneel Coachen Basics. Daarmee volg je module 1 en 2 van het Practitioner-programma. Daarna kan je er voor kiezen om de inschrijving om te zetten naar de Practitioner opleiding. De onderwijsbijdrage en locatie- en arrangementskosten van de Basics, worden dan afgetrokken van de opleidingskosten van de Practitioner.
 2. Je schrijft je direct in voor de opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner. Het voordeel van deze route is dat je coachpraktijk en praktijkbegeleiding naadloos aansluiten op jouw ontwikkeling tijdens de cursus. Ook kun je op een eerder moment deelnemen aan de workshops van het Coachfestival. De ervaring leert dat deelnemers die kiezen voor deze route 2-3 maanden eerder de opleiding afronden.

Opleidingskosten

De kosten voor deze opleiding bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

Onderwijsbijdrage

Voor de erkende opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner is de onderwijsbijdrage (het zogenaamde ‘lesgeld’) vastgesteld op € 3.520,=

Studiekosten

Naast de onderwijsbijdrage betaalt een deelnemer aan studiekosten: € 1.502,=

Specificatie

 • Locatie- en arrangementskosten: € 960,=
 • Studiemateriaal. literatuur en reprorechten: € 158,=
 • Beoordeling en certificeringskosten: € 300,=
 • Administratie en porto: € 24,=
 • Diplomering: € 60,=

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Termijnen

Bij inschrijving is er de optie om kenbaar te maken dat je de opleidingskosten in termijnen wilt betalen.

Verantwoording

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Algemene Voorwaarden en Examenreglement

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Klik hier voor het Examenreglement.