Allround professioneel beroepscoach

De Post-Hbo Leergang Excellent TransforMissioneel Practitioner is ontwikkeld voor hen die vanuit een christelijk kader opgeleid willen worden tot allround professioneel beroepscoach en breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Naast ruime aandacht voor kennis en vaardigheden van het vak coachen wordt er veel zorg besteed aan de beroepshouding en de geestelijke vorming van de deelnemer in relatie tot de coachprofessie.

De Leergang TransforMissioneel Coachen heeft een Europees kwaliteitskeurmerk (European Quality Award) op Practitionerniveau. Het accreditatieproces is uitgevoerd door het Europese Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Uit het assessmentrapport van de EMCC-NOBCO

De Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen is een bewonderenswaardige en brede coachopleiding, goed georganiseerd met een sterke nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de studenten om te leren en te reflecteren. De eclectische setup heeft een sterke visie op meta-niveau met betrekking tot de coachprofessie en leunt op christelijke en identiteit gedreven waarden.

Onderwijsmodulen

Het opleidingstraject bestaat uit het volgen van een serie van negen onderwijsmodulen verspreid over 40 dagdelen:

Module 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen

 • Visies op coachen en coachmodellen
 • Inleiding TransforMissioneel Coachen
 • Begeleiden van  leer- en veranderprocessen, leerstijlen, leerniveaus en leerloops
 • Coachmethodieken
 • Sturen op resultaten

Module 2 | Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen

 • Ontwikkelen van coachcompetenties
 • Gespreksvaardigheden in het coachen
 • Basisinstrumenten van het coachen
 • De verschillende fasen van het coachgesprek
 • Doorbraaktechniek en coachen van weerstanden

Module 3 |  Coachen als Professie (meesterschap)

 • Online Coachcompetentietest
 • Inleiding Opleidingssupervisie
 • Levenslijn en autobiografische presentatie
 • Portfoliogroep en persoonlijke leerdoelen
 • Ethische gedragscode en klachtenregeling

Module 4 |  Verdiepingsvaardigheden van het coachen

 • Onmogelijke Toekomst en GROW ontwikkelplan
 • Leerstijlenbepaling
 • Verdiepingsvaardigheden in het coachen
 • Verdieping basisinstrumenten van het coachen
 • Verdieping intervisievaardigheden

Module 5 |  Coachen op Identiteit en Missie (authenticiteit)

 • De betekenis van Identiteit en Missie in het proces van ontwikkeling tot Authentiek Persoon
 • De betekenis van Cultuur en Relaties in het proces van identiteitsvorming en zingeving
 • Appreciative Inquiry en het belang van waardengedreven coaching en het ontdekken van levensthema’s en persoonlijke drijfveren
 • Coachen op zingevingsprincipes en concreet maken van zingevingsdoelen

Module 6 |  Coachen op Cultuur en Relaties (verbondenheid)

 • Coachen in de context van de organisatie als het groter systeem
 • De ‘bezielde organisatie en culturele artefacten’: culturele diagnose en beïnvloeden van organisatiecultuur
 • Coachen vanuit het ‘ heilig ongenoegen’ : oproep en droom
 • Processen van bezinning, verborgen loyaliteiten, creëren van coherentie, coachen op polariteiten, expliciteren van blokkerend gedrag
 • Processen van beweging, experimenteren, volharden en borgen

Module 7 |  Inleiding TransforMissioneel Teamcoachen

 • TransforMissionele Teamcoachvisie, groepsdynamica en systeeminterventies
 • De meest voorkomende teamprocessen, teamcommunicatie- en interactiepatronen
 • Fasen in de teamontwikkeling, de rol en taak van de teamcoach
 • De succesfactoren van teamcoaching, werken met teamrollen en feedback in teams
 • Ontwikkelen van teamcoachvaardigheden en werken met teamcoachinstrumenten

Module 8 |  Uitbreiding Gereedschapskist

 • Verkennen van het belangrijkste instrument: de persoon van de coach
 • Oefenen van coachinstrumenten die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Creatieve werkvormen die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Oefeningen en huiswerkopdrachten voor de coachee

Module 9 |  De Zakelijke Kant van het Coachen

 • De coach als ondernemer en ZZP succesfactoren
 • Persoonlijkheid en ‘jezelf verkopen’
 • Appreciative Inquiry
 • Psychologie en Marketing

Coachpraktijk

De eigen coachpraktijk is gericht op het uitvoeren van externe coachtrajecten die bij elkaar minimaal 50 coachcontacturen opleveren.

Opleidingssupervisie

Een integraal onderdeel van de Practitioner Leergang wordt gevormd door opleidingssupervisie. De deelnemer neemt samen met twee of (maximaal) drie andere deelnemers deel aan tien supervisiesessies gebaseerd op persoonlijke leerthema’s in relatie tot zijn beroepspraktijk. Als onderdeel van de supervisie schrijft de deelnemer een persoonlijk leerverslag die wordt beoordeeld door de supervisor.

Portfolio

Het Portfolio bevat bewijsmateriaal over wat de deelnemer tijdens de Leergang heeft geleerd en welke coachcompetenties hij heeft ontwikkeld. De deelnemers ondersteunen elkaar in dit proces middels zogenaamde portfoliogroepen. Het portfolio bestaat o.a. uit:

 • reflectieverslagen van de coachtrajecten
 • persoonlijk ontwikkelplan en procesverslag
 • supervisieverslagen
 • en referaat over een specifiek coachthema.

Uit het assessmentrapport van de EMCC-NOBCO

De kwaliteit van de cv’s van het personeel is zeer goed. Alle docenten hebben ruime ervaring op het gebied van coaching, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep van coach, manager of consultant en voldoen aan de gestelde eisen. De beoordelaars waarderen de kwaliteit van het management van de opleiding als zeer goed.

 

Voor wie?

De Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen is bedoeld voor hen die het coachvak als professie gaan uitoefenen en werkzaam (willen) zijn als (zelfstandig) erkend registercoach of coachend leidinggevende binnen de context van een bedrijf of organisatie.

De Leergang is een opleiding op post-Hbo niveau. Van de deelnemer wordt daarom een aantoonbaar Hbo leerniveau verwacht (middels een erkend bachelor diploma) of anderszins een diploma op minimaal gelijkwaardig onderwijsniveau, alsmede enkele jaren werkervaring. De werkervaring is nodig om enigszins een referentiekader te hebben in het omgaan met medewerkers en collega’s binnen een georganiseerde setting. Deze werkervaring is tevens belangrijk als inbreng voor interactie en reflectie tijdens de opleiding.

Als een deelnemer geen erkend Hbo onderwijsdiploma kan overleggen, maakt een assessment en capaciteitenonderzoek door een extern en onafhankelijk toetsingsbureau deel uit van de toelating (hier zijn extra kosten aan verbonden).

Ervaringen van deelnemers

Studiebelasting (SBU)

De duur van de studie is van de eerste opleidingsdag tot de afronding van de opleiding ongeveer 16 maanden (dit is inclusief de Basiscursus TransforMissioneel Coachen van vier maanden).

De deelnemer moet rekening houden met 498 studiebelastinguren. In de praktijk betekent dit gemiddeld drie tot vier dagdelen studie per week (inclusief opleidingsdagen, coachpraktijk en supervisie).

Vanwege deze studiebelasting adviseren wij om in tijden van zeer drukke werkzaamheden of andere studieverplichtingen niet aan de Leergang deel te nemen.

Uit het assessmentrapport van de EMCC-NOBCO

De leergang is ambitieus en overtuigend waar het de inhoud betreft. Het heeft een goede mix van theorie, praktijk, groepsstudie en huiswerk met een nadruk op persoonlijke reflectie door de student op alle onderwerpen die in de leergang aan bod komen. De persoonlijke begeleiding van studenten is sterk en weerspiegelt de opvatting dat persoonlijke ontwikkeling de kwaliteit van coaching verbeterd.

Locatie

Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden
Klik hier voor een routebeschrijving

Traject 12

Module 1 en 2

September t/m december 2020.
Voor de exacte onderwijsdata van module 1 en 2 ga naar Basiscursus TransforMissioneel Coachen.

Data Module 3

Vrijdag 12 februari 2021

Data Module 4

Vrijdag 5 maart 2021

Vrijdag 26 maart 2021

Data Module 5

Vrijdag 9 april 2021

Vrijdag 23 april 2021

Data Module 6

Woensdag 12 mei 2021

Vrijdag 28 mei 2021

Data Module 7

Vrijdag 18 juni 2021

Vrijdag 2 juli 2021

Data Module 8

Vrijdag 10 september 2021

Vrijdag 24 september 2021

Data Module 9

Vrijdag 8 oktober 2021

Data Opleidingssupervisie

De supervisiebijeenkomsten worden georganiseerd op 10 vrijdagen (dagdelen) tussen de opleidingsdagen door en zijn verspreid over de periode van module 3 t/m module 9. De data en tijdstip/dagdeel is afhankelijk van de indeling en is bekend bij aanvang van Module 3. Alle supervisiebijeenkomsten vinden plaats op een vrijdag:

 • 29 januari
 • 12 maart
 • 16 april (klik evaluatie)
 • 21 mei
 • 25 juni (midden-evaluatie)
 • 3 september
 • 17 september
 • 1 oktober
 • 29 oktober
 • 26 november (eind evaluatie)

Portfolio inleveren voor

31 december 2021

Diplomering

Donderdagavond 10 februari 2022

Traject 11

Module 1 en 2

September t/m december 2019

Data Module 3

Vrijdag 7 februari 2020

Data Module 4

Vrijdag 6 maart 2020

Vrijdag 20 maart 2020

Data Module Online Coachen

Donderdag 2 april 2020

Data Modul e 5

Vrijdag 17 april 2020

Vrijdag 8 mei 2020

Data Module Y

Vrijdag 29 mei 2020

Data Module 6

Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Data Module 7

Vrijdag 11 september 2020

Vrijdag 25 september 2020

Data Module 8

Vrijdag 9 oktober 2020

Vrijdag 30 oktober 2020

Data Module 9

Vrijdag 20 november 2020

Data Opleidingssupervisie

De supervisiebijeenkomsten worden georganiseerd op 10 vrijdagen (dagdelen) tussen de opleidingsdagen door en zijn verspreid over de periode van module 3 t/m module 9. De data van de sessies zijn al bekend. Het tijdstip/dagdeel is afhankelijk van de indeling en is bekend bij aanvang van Module 3. Alle supervisiebijeenkomsten vinden plaats op een vrijdag:

 • 24 januari
 • 13 maart
 • 10 april (klik evaluatie)
 • 15 mei
 • 5 juni (midden evaluatie)
 • 3 juli
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december (eind evaluatie)

Portfolio inleveren voor

31 december 2020

Diplomering

11 februari 2021

Traject 10

Data Module 1 en 2

September t/m december 2018

Data Module 3

Vrijdag 8 februari 2019

Data Module 4

Vrijdag 1 maart 2019

Vrijdag 22 maart 2019

Data Module 5

Vrijdag 12 april 2019

Vrijdag 26 april 2019

Data Module 6

Vrijdag 10 mei 2019

Vrijdag 24 mei 2019

Data Module 7

Vrijdag 14 juni 2019

Vrijdag 28 juni 2019

Data Module 8

Vrijdag 6 september 2019

Vrijdag 20 september 2019

Data Module 9

Vrijdag 11 oktober 2019

Portfolio inleveren voor

31 december 2019

Diplomering

13 februari 2020

De waarde van je investering

Omdat we grote waarde hechten aan kwaliteit, bieden we met deze leergang twee keer zoveel onderwijs en leerbegeleiding aan dan nodig is volgens de formele accreditatievoorwaarden. Daardoor steken we met ons aanbod met kop en schouders uit boven andere aanbieders van erkende practitioner coachopleidingen. Als het echter gaat om de prijs vragen we niet meer dan andere aanbieders. Vergelijk zelf maar eens…

Benchmark

Opleidingskosten

De opleidingskosten voor de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen, inclusief erkende opleidingssupervisie, is vastgesteld op € 5.866,=

Specificatie

 • Module 1 en 2 (Basiscursus TransforMissioneel Coachen): € 569,= *
 • Module 3 t/m 9:  € 3.698,=
 • Opleidingssupervisie: € 1.599,=

* De kosten van module 1 en 2 worden in mindering gebracht als die reeds zijn betaald bij de cursus TransforMissioneel Coachen Basics.

Bijkomende kosten
Naast de opleidingskosten betaalt een deelnemer voor de Leergang bijkomende kostenà € 1.617,=

Specificatie

 • Locatie- en arrangementskosten M1-M2 (Basismodulen): € 198,= *
 • Locatie- en arrangementskosten M3-M9 : € 770,=
 • Studiemateriaal, syllabussen, literatuur en reprorechten: € 417 (9% btw)
 • Examen- en certificeringskosten: € 395,=
 • Administratie en aanmeldingskosten: € 35,=

* De kosten van de module 1 en 2 worden in mindering gebracht als die reeds zijn betaald bij de cursus TransforMissioneel Coachen Basics

Kosten Practitioner na volgen Foundation

Wil je de Practitioner volgen na de Foundation-cursus dan gelden er andere bedragen. Klik hier voor een overzicht.

Btw

Over de opleidingskosten en bijkomende kosten wordt 21% btw berekend  (m.u.v. studiemateriaal).

Betalingsregeling

Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de factuur van de Leergang in 2, 4, of 6 termijnen te betalen en kan dit aangeven bij de inschrijving.

Verantwoording

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Examen en Diploma

Het examen voor de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen bestaat uit drie toetsonderdelen:

 1. Een examen op basis van een referaat over een specifiek coachthema. Hier wordt getoetst op het kennis- en inzichtaspect.
 2. Een examen op basis van een persoonlijk ontwikkelverslag en een volledig afgerond supervisietraject. Hier wordt getoetst op (beroeps)houding en persoonlijke vorming.
 3. Een examen op basis van de verslagen, evaluaties en bewijsmateriaal van de eigen coachpraktijk Hier wordt getoetst op de coachvaardigheden.

Bij een positief resultaat op alle examenonderdelen heeft de deelnemer recht op het diploma ‘EQA Post Hbo Leergang Excellent Coachen Practitioner’.

Vrijstellingen

Voor de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen worden geen vrijstellingen gegeven. De reden hiervan is dat de inhoud van de verschillende opleidingsonderdelen een geheel eigen karakter en invulling hebben, gebaseerd op het model van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hecht de opleiding er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden opleidingssupervisie. Alleen op deze wijze kan de opleiding volledige verantwoordelijkheid dragen voor het aanbieden van de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.

Permanente Educatie

Coaches die reeds zijn geaccrediteerd door de NOBCO ontvangen in het kader van hun EIA-herregistratie 41 PE punten na het behalen van het diploma “EQA Post Hbo Leergang TransforMissioneel Coachen Practitioner” (kenmerk: 141006-CCE-053).

Aan predikanten en kerkelijke werkers uit de Protestante Kerk Nederland wordt het maximale aantal studiepunten (6 studiepunten) toegekend na het behalen van het diploma “EQA Post Hbo Leergang Excellent Coachen Practitioner”.

Uit het assessmentrapport van de EMCC-NOBCO

De beoordelaars zijn ervan overtuigd dat de organisatorische setting van de opleiding voldoet aan een goede algemene kwaliteit en een ontwikkeld kwaliteitsmanagementsysteem. De inhoud en de objectiviteit van het systeem van de eindtoetsen zijn op peil. De studenten worden in hun leerproces gevolgd en ondersteund en de resultaten van de eindtoets wordt op een zorgvuldige en nauwkeurige wijze beoordeeld en vastgelegd.