Professioneel coach worden?

De module TransforMissioneel Coachen Practitioner is ontwikkeld voor hen die vanuit een christelijk kader opgeleid willen worden tot professioneel coach met als doel een eigen coachpraktijk te beginnen of coachend leiderschap vorm te geven binnen de context van een team of organisatie.

Naast ruime aandacht voor kennis en vaardigheden van het vak coachen wordt er veel zorg besteed aan de beroepshouding en de geestelijke vorming van de cursist in relatie tot de coachprofessie.

De opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner heeft een Europees kwaliteitskeurmerk (European Quality Award) ontvangen van de Europese Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Inhoud

Voorafgaand aan de praktijkmodule TMC Practitioner krijg je in De reis van je leven concrete handvatten aangereikt om anderen individueel te coachen. Er wordt veel geoefend met coachvaardigheden en het bespreken van  praktijksituaties. Doordat je de aangereikte methoden en techieken toepast op je eigen vraagstukken, ga je ook zelf persoonlijke ontwikkeling en groei ervaren. Aan bod komen:

 • Visies op coachen en coachmodellen
 • Inleiding TransforMissioneel Coachen
 • Begeleiden van ontwikkel- en veranderprocessen
 • Coachmethodieken
 • Sturen op resultaten
 • Ontwikkelen van coachcompetenties
 • Gespreksvaardigheden in het coachen
 • Basisinstrumenten van het coachen
 • De verschillende fasen van het coachgesprek
 • Doorbraaktechniek en coachen van weerstanden
 • Huiswerk: voorbereiding- en verwerkingsopdrachten
 • Coachen op Identiteit en Missie
 • Autobiografisch coachen
 • Coachen op levensthema’s en persoonlijke drijfveren

Extra onderwijs

Na ‘De reis van je leven‘ krijg je in de aanvullende Practitioner-module nog drie extra onderwijsdagen waarin aandacht wordt besteedt aan de ‘Toolkit van de coach‘. Aan bod komen:

 • Verdieping van coachvaardigheden
 • Verkennen van het belangrijkste instrument: de persoon van de coach
 • Oefenen van coachinstrumenten die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Creatieve werkvormen die passen bij het TransforMissioneel Coachen
 • Oefeningen en huiswerkopdrachten voor de coachee

Coachpraktijk

Tijdens ‘De reis van je leven’ oefen je veel met coachvaardigheden. Je leert hoe een coachgesprek is opgebouwd, wat voor soorten interventies er zijn en welke vragen er toe leiden dat de ander nieuwe inzichten gaat opdoen. Deze vaardigheden ga je toepassen in je eigen coachpraktijk. Tijdens de opleiding heb je met minstens vijf personen een coachtraject van minimaal 5 coachsessies per traject. In totaal maak je 50 externe coachcontacturen.

Praktijkbegeleiding

Je ontvangt acht individuele sessies praktijkbegeleiding. In je coachpraktijk loop je tegen situaties aan die onbekend of spannend zijn. De praktijkbegeleidig helpt je om effectief te reflecteren op wat er gebeurt in je rol als coach en in de interactie die je hebt met de coachee. Je krijgt een persoonlijke praktijkbegeleider om al je persoonlijke vragen en leersituaties mee te bespreken. In de praktijkbegeleiding breng je vraagstukken in die zijn verbonden met jouw coachpraktijk en je ontwikkeldoelen.

De praktijkbegeleider helpt je om effectief te reflecteren op wat er gebeurt in je rol als coach en in de interactie die je hebt met de coachee. Van elke sessie met je praktijkbegeleider maakt je een reflectieverslag. De belangrijkste leermomenten leg je vast in een praktijkverslag (zie ‘ eindtoets’). Hiermee laat je zien wat je heeft geholpen om je coachcompetenties te verbeteren.

Eindtoets

Als proeve van bekwaamheid schrijf je twee verslagen en doe je een mondeling praktijkexamen. Met het Persoonlijk Leerverslag toon je aan wat je aan coachende vaardigheden hebt geleerd. Dat doe je vooral door te laten zien hoe jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de cursus heeft vorm gekregen. Met het Praktijkverslag geef je een samenvatting van je belangrijkste ontwikkeling tijdens de praktijkbegeleiding. Ook beschrijf je de vijf belangrijkste leermomenten tijdens je externe coachpraktijk en hoe die je hebben geholpen in het verbeteren van je coachcompetenties. Een laatste onderdeel van de eindtoetsing is het Mondeling Praktijkexamen. In een coachsessie van 20 minuten (real-life setting) laat je zien welke coachvaardigheden je beheerst.

Bij een voldoende beoordeling op beide verslagen en het praktijkexamen ontvangt je het EMCC/ NOBCO-erkende EQA diploma “TransforMissioneel Coachen Practitioner”. Bij een onvoldoende is er per toetsonderdeel een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na de datum waarop de onvoldoende beoordeling aan de student is bekend gemaakt (voor deze herkansing ontvangt de student een aanvullende factuur).

Opleidingsdoelen

Deze opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). We hebben deze eisen vertaald naar concrete doeleinden waar je in deze cursus aan gaat werken. Deze doeleinden zijn verbonden met specifieke coachvaardigheden op Practitioner-niveau.

HOOFD | Inzicht in coachen en het coachproces

Je gaat ontdekken hoe je coachen kunt gebruiken om anderen in een proces van ontwikkeling te brengen. Je krijgt inzicht in de verschillende coachfasen en de technieken die helpend zijn om deze fasen goed te doorlopen. Je krijgt inzicht in afweermechanismen en je leert deze om te buigen tot een positieve houding. Aan het einde van de cursus heb je een helder beeld gekregen van wat coachen is en hoe je het in je werk kunt toepassen.

 1. Je weet wat TransforMissioneel Coachen is en kan met eigen woorden te verwoorden.
 2. Je weet coachen te plaatsen in het kader van een voortgaand leerproces.
 3. Je hebt inzicht in de verschillende fasen van het coachgesprek.
 4. Je hebt kennis over verschillende coachtechnieken.
 5. Je herkent de meest voorkomende afweermechanismen.
 6. Je hebt laten zien hoe je weerstand kunt ombuigen in een positieve coachhouding.
 7. Je weet coachen effectief te combineren met je dagelijkse werktaken.

HART | Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling

De cursus is gericht op je eigen ontwikkeling. Coachen begint bij jezelf. Je gaat ontdekken wat je kwaliteiten, valkuilen en blokkades zijn. Je krijgt zicht op persoonlijke overwegingen, intrinsieke drijfveren en innerlijke conflicten en hoe die leiden tot denkbeelden, keuzen en acties. In dat kader formuleer je je eigen ontwikkeldoelen en een plan om daar bewust aan te werken.

 1. Je bent in staat diepgaand te reflecteren op eigen denken en handelen.
 2. Je kan je eigen (coach)kwaliteiten benoemen en effectief inzetten
 3. Je hebt zicht op je persoonlijke valkuilen, blokkades en belemmeringen in je ontwikkeling.
 4. Je bent in staat persoonlijke ontwikkeldoelen te formuleren die persoonlijk, actueel, concreet en uitdagend genoeg zijn om tot ontwikkeling of transformatie te komen.
 5. Je bent in staat om methodisch een persoonlijk ontwikkelplan te maken.
 6. Je bent in staat het onderliggende bewustwordingsproces van je ontwikkeling te verwoorden.
 7. Je bent in staat om je eigen visie op coachen te formuleren en over te dragen.

HANDEN | Ontwikkelen van coachende vaardigheden

Je leert coachmethodieken en je gaat oefenen met specifieke coachtechnieken. Wat je tijdens de opleiding leert ga je direct toepassen in je werkpraktijk. Je krijgt concrete handvatten voor het ondersteunen van medewerkers, maar je gaat ook ontdekken welke vaardigheden je kunt gebruiken om te stimuleren dat je meer oog voor elkaar gaat krijgen en als team gaat functioneren.

 1. Je hebt laten zien dat je geleerde coachtechnieken en -vaardigheden bewust kunt toepassen in het coachen van je eigen ontwikkelproces.
 2. Je hebt laten zien dat je methodisch en gefaseerd een coachgesprek kunt hanteren.
 3. Je hebt je eigen coachprofiel ontwikkeld.
 4. Je kunt je houding, communicatie en taalgebruik afstemmen op de ander.
 5. Je bent in staat om met bewuste interventies de ander in een proces van bewustwording en eigenaarschap te brengen.
 6. Je hebt laten zien dat je het klimaat en de samenwerking binnen de cursusgroep zodanig kunt beïnvloeden dat het positief bijdraagt aan het gezamenlijke proces van leren en ontwikkelen.
 7. Je hebt laten zien dat je coachvaardigheden zijn gegroeid en je kunt beschrijven welke coachvaardigheden zijn toegenomen.

Voor wie?

De opleiding TransforMissioneeel Coachen Practitioner is bedoeld voor hen die een NOBCO-geacrediteerde coachopleiding willen volgen en het verlangen hebben een eigen coachpraktijk te starten. De opleiding wordt ook aangegrepen om om coachend leiderschap te ontwikkelen. De cursus is daarom bijzonder geschikt voor leidinggevenden, managers, teamleiders, coördinatoren, stafmedewerkers en lijnfunctionarissen uit allerlei branches.

Niveau

De opleiding wordt gegeven op HBO niveau. Van de deelnemer wordt een HBO leerniveau verwacht, alsmede enkele jaren werkervaring. Dit is nodig om enigszins een referentiekader te hebben in het omgaan met medewerkers en collega’s binnen een georganiseerde setting. Deze werkervaring is ook belangrijk als inbreng voor interactie en reflectie tijdens de opleiding.

SBU

Formeel heeft het geaccrediteerde deel van de cursus 206 studiebelastinguren (SBU). Omdat de opleiding TMC Practitioner is ingebed in ‘De reis van je leven’ komt de workload voor de volledige opleiding op ongeveer 251 uur.

Afhankelijk van je studietempo ben je gemiddeld 4-6 uur per week met je studie bezig over een periode van 12-16 maanden (inclusief je coachpraktijk, de praktijkbegeleiding en het schrijven van je persoonlijk verslag).

Vrijstellingen

De cursus kent geen vrijstellingen. De reden hiervan is dat de inhoud een geheel eigen karakter en invulling heeft, gebaseerd op de benadering van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hecht de opleiding er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden praktijkbegeleiding. Alleen op deze wijze kan de opleiding volledige verantwoordelijkheid dragen voor het aanbieden van de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.

Data

TMC Practitioner (deel 1) | De reis van je leven!

De onderwijsdagen voor de module TMC Practitioner sluiten aan op de het programma ‘De reis van je leven!‘.

 • Klik hier voor actuele data.

TMC Practitioner (deel 2) | Praktijkmodule

Voor traject 12

 • vrijdag 11 april 2025
 • vrijdag 16 mei 2025
 • vrijdag 20 juni 2025

Voor traject 10 en 11

 • vrijdag 19 april 2024
 • vrijdag 24 mei 2024
 • vrijdag 21 juni 2024

Locatie

Trainingslocatie
Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving.

De waarde van je investering

Er zijn twee routes die leiden tot het erkende Practitioner-diploma:

 1. Je volgt eerst het programma ‘De reis van je leven‘. Hiervan ontvang je een aparte factuur. Tijdens of aan het eind van de ‘De reis van je leven‘ kan je er voor kiezen om je inschrijving om te zetten naar een Practitioneropleiding.
 2. Je schrijft je direct in voor de opleiding TransforMissioneel Coachen Practitioner. Het voordeel van deze route is dat je coachpraktijk en praktijkbegeleiding naadloos aansluiten op jouw ontwikkeling tijdens ‘De reis van je leven‘. Ook kan je al eerder beginnen met je coachpraktijk en praktijkbegeleiding. De ervaring leert dat deelnemers die kiezen voor deze route 2-3 maanden eerder de opleiding afronden. Je ontvangt dan aan het begin van de opleiding de factuur van ‘De reis van je leven‘ en de factuur voor de module ‘TMC Practitioner’ tegelijkertijd.

Opleidingskosten

De kosten voor deze aanvullende module bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

Onderwijsbijdrage

Voor de module TM-Coachen Practitioner is de onderwijsbijdrage (voor de trainingsdagen en de praktijkbegeleiding) vastgesteld op € 2.100,=

Studiekosten

Naast de onderwijsbijdrage betaalt een deelnemer aan studiekosten: € 759,=.

Specificatie

 • Locatie- en arrangementskosten: € 225,=
 • Studiemateriaal. literatuur en reprorechten: € 76,=
 • Examen en certificeringskosten: € 450,=
 • Administratie en porto: € 8,=

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Termijnen

Bij inschrijving is er de optie om kenbaar te maken dat je de opleidingskosten in termijnen wilt betalen.

Verantwoording

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Algemene Voorwaarden en Examenreglement

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Klik hier voor het Examenreglement.