Voor onze opleidingsprogramma’s maken we gebruik van eigen boekwerken, maar ook van boeken van anderen die goed aansluiten bij onze content. Via deze pagina krijg je een indruk van de boeken die we gebruiken. Je kunt de boeken bestellen door te klikken op de titel van het boek.

Coachprogramma’s

Als het leven duwt - Bart Broekman

CC Excellence | Verschijnt juni 2021 | EAN: 9789081465892

Een inleiding in het TransforMissioneel Coachen naar aanleiding van de intrigerende vraag ‘Wat doe ik als het leven mij duwt naar een plek waar ik niet wil zijn?’ Het antwoord vertelt mij wie ik ben, wat ik belangrijk vind, hoe ik keuzen maak en wat ik bijdraag aan de groei van anderen en mezelf.

Succesvol Coachen - John Whitmore

Boom Uitgevers Amsterdam | 5e druk, 2018 | EAN: 9789024421206

Succesvol coachen’ is wereldwijd het meest gezaghebbende boek over de methodiek van coachen en al decennialang een standaardwerk voor de coach en laat zien waarom en hoe coaching de sleutel is tot het creëren van een cultuur waarin sterke prestaties centraal staan.

Meesterlijk Coachen - Robert Hargrove

Academic Service | 1e druk, 2010 | EAN: 9789052617909

Meesterlijk coachen maakt van de coach eerder een rentmeester dan een leraar; de coach als kritische initiator van transformaties van organisatieculturen, iemand die zorgt voor de ontwikkeling van competenties die nodig zijn als draagvlak voor nieuwe culturen.

Hartelijk Georganiseerd - Jacky van de Goor

Boom Uitgevers Amsterdam | 1e druk, 2011 | EAN: 9789024406777 

Organisatiecultuur begrijpen en ontwikkelen: met dit boek verwerf je niet alleen relevante inzichten, maar ook inspiratie om te bouwen aan een cultuur waarin mensen doen wat ertoe doet op basis van gedeelde waarden.

Handboek Groepsdynamica - Jan Remmerswaal

Uitgeverij Boom/Nelissen | 11e druk, 2013 | EAN: 9789024402328

‘Handboek groepsdynamica’ is uitgegroeid tot een klassieker op het vakgebied van hoofdthema’s uit de groepsdynamica, waaronder niveaus en interventies in groepen, groepsvorming, feedback, besluitvorming, conformiteit en het functioneren van teams.

Groepsdynamica - David Johnson en Frank Johnson

Pearson Education NL | 11e druk, 2015 | EAN: 9789043032735

In ‘Groepsdynamica, theorie en vaardigheden’ worden groepen en de manier waarop individuen in een groep functioneren bestudeerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de ontwikkeling, communicatie, vaardigheden en doelen van een groep.

Handboek Teamcoaching - Martijn Vroemen

Vakmedianet | 1e druk, 2017 | EAN: 9789462762152

Dit boek bestaat uit twaalf thematische hoofdstukken, beginnend bij de plattegrond van teamcoaching en eindigend bij de persoon van de teamcoach. Daarnaast is er aandacht voor zowel harde als zachte onderwerpen in teamcoaching.

Teamcoaching - Erik de Haan

Boom Uitgevers Amsterdam | 1e druk, 2017 | EAN: 9789024406548

Gezamenlijke reflectie als motor voor teamprestaties: door teams te laten reflecteren, gaan de prestaties omhoog en neemt het wederzijds begrip van de teamleden toe. Bovendien verbeteren relaties en motivatie binnen het team. 

Intervisiecoaching - Marijke Lingsma

Uitgeverij Boom/Nelissen | 1e druk, 2012 | EAN: 9789024401031

‘Intervisiecoaching’ is geschreven voor wie zich bezighoudt met leer- en begeleidingsprocessen in groepen en is gericht op het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, wat om een wezenlijk andere invulling vraagt dan bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie.

Praktijkboek Intervisie - Marijke Bellersen

Vakmedianet | 2e druk, 2013 | EAN: 9789013112450

Hoe intervisie een krachtig instrument kan zijn voor organisatieverandering wordt in dit praktijkboek beschreven. Stapsgewijs worden 27 intervisiemethoden besproken die ieder op hun eigen manier kunnen bijdragen aan meer eigen vermogen van individu en organisatie.

Je Binnenste Buiten - Manon Ruijters e.a.

Vakmedianet | 1e druk, 2015 | EAN: 9789462760318

‘Je Binnenste Buiten’ verkent praktijkvraagstukken rondom professionele identiteit, schetst de geschiedenis van identiteit, beschrijft wat een professional is en welke dilemma’s deze tegenkomt en geeft begripsvorming en handelingsperspectieven rond professionele identiteit.

Liefde voor Leren - Manon Ruijters

Vakmedianet | 2e druk, 2017 | EAN: 9789462761407

Elk mens leert op een eigen manier, en zo ook elk team en elke organisatie.  In ‘Liefde voor leren’ beschrijft Manon Ruijters een taal die de diversiteit van leren bespreekbaar maakt en de weg wijst bij het vormgeven van leren en ontwikkelen op individueel, groeps- en organisatieniveau.

Het Groot Coachboek - Sasja Dirkse en Angela Talen

Academic Service | 1e druk, 2011 | EAN: 9789052618364

Bij het begeleiden van ontwikkelingen komt meer kijken dan praten en luisteren. Dit boek reikt 60 pakkende werkvormen en 60 verhelderende opdrachten aan om de eigen coachpraktijk naar een hoger plan te tillen. 

Lanceer je bedrijf! - Bart van den Belt

Uitgeverij Het Boekenschap | 1e druk, 2016 | EAN: 9789490085735

Ondernemen leer je niet op school. Dat leer je in de praktijk. Maar waar begin je? Dit boek helpt je om je coachbedrijf succesvol te lanceren. Voor starters betekent het een goede basis en voor gevorderde ondernemers helpt het om hun bedrijf (en zichzelf) opnieuw uit te vinden. Een must-read voor iedere zzp’er of zelfstandig professional die zakelijk succes wil bereiken.

Je leven in één herinnering

Uitgeverij Ten Have | 1e druk, 2020| EAN: 9789025908539

Als je na je overlijden één herinnering mee mag nemen, welke zou dat dan zijn? Deze vraag stelde Jacky van de Goor aan honderden mensen. Hun antwoorden vertellen ons over de zin van het leven. Opvallend genoeg blijkt dat veel dingen waar we ons doorgaans druk over maken niet de dingen zijn waar het werkelijk om gaat.

Leer je kind kennen

Leer je kind kennen is een onmisbaar boek voor opvoeders, begeleiders en coaches van kinderen ‘van acht tot achtentwintig’. Vanuit neuro-psychologische invalshoeken geeft Nolles handvatten om het kind beter te begrijpen en hoe de coach voorwaarden kan scheppen voor de ontwikkeling van het leren, denken en handelen.

Harthorend luisteren

Hoe vind je tijd, rust en ruimte om te luisteren? Wat is luisteren eigenlijk? Wat maakt het zo moeilijk? Hoe ga je met plezier beter luisteren? En, wat heeft het luisteren met je werk te maken? ‘Harthorend’ geeft heldere antwoorden op deze en andere vragen over luisteren. Eenvoudig, diepgaand, inspirerend en persoonlijk. Ook voor ervaren coaches en leidingevenden!

Hoogsensitiviteit professioneel gezien

‘Hoogsensitiviteit professioneel gezien’ is een nuchter boek voor coaches waarin de dilemma’s en de argwaan rond HSP ter sprake worden gebracht. Het geeft een theoretische basis om te begrijpen wat HSP is, hoe je dit herkent en hoe het van invloed is op coachees. Het geeft een nieuwe visie op de plaats die HSP in het coachen kan innemen.

Vind je aan/uit knop!

Dit boek laat zien laat zien hoe je in lastige situaties van ineffectief gedrag naar effectief gedrag switcht. Met voorbeelden uit de praktijk worden herkenbare situaties beschreven die je plezier en energie wegnemen. Er wordt ingegaan op het het herkennen van ineffectief gedrag, het ontdekken van de AAN/UIT-stand bij jezelf en de onderliggende psychologie.

Leiderschapsprogramma’s

Ontwikkel je Leiderschap - Joël Aerts

Vakmedianet | 1e druk, 2018 | EAN: 9789462762336

Een persoonlijke gids bij het versnellen van je leiderschapsontwikkeling: hoe kun je leiderschap het beste ontwikkelen, welke aanpak werkt echt en waar moet je op letten en hoe help je anderen in het ontwikkelen van leiderschap zijn de kernvragen die in dit boek aan bod komen.

Het Zwitser zakmes van de leider - Gabriël Anthonio

Management Impact | 1e druk, 2018 | EAN: 9789462762343

In ‘Het Zwitsers zakmes van de leider’ word je geïnspireerd en uitgedaagd om je eigen pad op het gebied van leiderschapsontwikkeling te volgen en anderen hierin mee te nemen. Werken aan leiderschap met positieve impact op jezelf en op je omgeving.

Echte Leiders Dienen - Inge Nuijten

Academic Service | 1e druk, 2014 | EAN: 9789462201279

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dienende leiders in staat zijn om zelfverzekerd zijn richting te geven in een complexe en dynamische omgeving en aandacht te houden voor de mensen die de organisatie maken. ‘Echte leiders dienen’ geeft heldere en praktische inzichten.

Moed - Andor de Rooy

Van Duuren Management | 1e druk, 2016 | EAN: 9789089653208

Leiderschap vergt moed. Moed om de harde realiteit onder ogen te zien, ergens voor te staan, de confrontatie aan te gaan en lastige keuzes te maken.  Om op kritieke momenten te doen wat nodig is, ook als dat gepaard gaat met angst of pijn. 

Een levensregel voor beginners - Wil Derkse

Lannoo | 1e druk, 2003 | EAN: 9789020941845

De benedictijnse spiritualiteit is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Dit boek past de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en gaat in op benedictijns leiderschap (mensen stimuleren tot groei) en benedictijns ’tijdsmanagement.

Authentiek Leiderschap - Johan Bontje e.a.

Spectrum | 1e druk, 2005 | EAN: 9789027416261

Na alle managementschandalen en beloningsstructuren staat de geloofwaardigheid van leiders centraal. Authentiek leiding geven is cruciaal voor de leiders van vandaag. Dit boek met onder meer interviews van elf bekende leiders laat zien dat authenticiteit persoonlijke wil en moed vraagt.

Goed versus Goed - Joseph Badaracco

Uitgeverij Thema | 1e druk, 2003 | EAN: 9789058712240

Morele dilemma’s : de bijna onmogelijke keuze tussen twee goeden. Bij het nemen van moeilijke beslissingen -ethische keuzen- nemen leiders vaak de eigen waarden als ijkpunt. Maar daarmee is niet alles opgelost. Met herkenbare voorbeelden geeft Badaracco praktische handreikingen.

Dynamiek in Verbinding - Hans Groeneboer

CBC ’t Gulden Boek B.V. | 1e druk, 2011 | EAN: 9789076193007

Invloed in organisaties vanuit contextueel perspectief. In dit boek wordt de contextuele benadering toegepast op organisatie en besproken vanuit vier leiderschapsdimensies. Hierin is veel aandacht voor de relationele ethiek: de balans tussen geven en ontvangen.

Durf het verschil te maken - Marlijn Ballieux en Guido van de Wiel

De Veranderbrigade | 2e druk, 2018 | EAN: 9789082936407

Hét vraagstuk van deze tijd gaat over het toevoegen van waarde. Wat is de ‘essentie’ of ‘bedoeling’ van een organisatie? En wat komt daarvan daadwerkelijk terecht? Dat vereist anders denken en doen vanuit het principe dat mensen de organisatie vormen en niet het papier of het plan.

De kleine Covey - Jan Kuipers en Ben Tiggelaar

Business Contact | 1e druk, 2015 | EAN: 9789047008903

Covey-kenners Jan Kuipers en Ben Tiggelaar brengen een heldere samenvatting van het meesterwerk van Stephen R. Covey “De zeven eigenschappen’ van effectief leiderschap”. De principes zijn toepasbaar op alle terreinen van het leven en een must voor elke leider.

Ik wil U van harte dienen - Nicolas Pouyet (red), Bart Broekman, e.a.

KokBoekencentrum | 1e druk, 2020 | EAN: 9789023956389

Dit boek is speciaal voor hen die leidinggeven in de kerk. Elk hoofdstuk snijdt een onderwerp aan waar je als leidinggevende bestuurder of oudste vroeg of laat mee te maken krijgt. Wil je je gereedschapkist vullen? Dan geeft dit boek praktische tool en inspirerende inzichten.