Basisopleiding tot NOBCO gecertificeerd coach

Wie de Basiscursus TransforMissioneel  Coachen heeft gevolgd en allround professioneel coach wil worden, volgt aansluitend de Practitioner leergang. Voor sommigen is dit teveel vanwege de zwaarte van de opleiding of omdat iemand geen beroepscoach wil worden. Toch is er een behoefte om een EQA-gecertificeerde opleiding te volgen zonder de zwaarte van een Post Hbo traject.

Daarvoor is de Cursus TransforMissioneel  Coachen Foundation ontwikkelt. De naam zegt het al, het richt zich op de fundamenten van het coachen. Met deze NOBCO-erkende basisopleiding laat je zien dat je waarde hecht aan een methodische aanpak in het coachen van collega’s of medewerkers.

Deze EQA erkende opleiding kan worden gevolgd nadat je met positief resultaat de Basiscursus TransforMissioneel  Coachen heb afgerond. Aansluitend volg je nog drie onderwijsmodulen (zes dagen) die gaan over TransforMissioneel Coachen en volg je een persoonlijk coachtraject van vijf sessies gebaseerd op je persoonlijke ontwikkeling en het uitvoeren van je eigen coachpraktijk (30 CCU).

De opleiding duurt ongeveer 8-10 maanden nadat je de Basiscursus TransforMissioneel Coachen (4 maanden) hebt afgerond.

Uit het assessmentrapport van de EMCC-NOBCO

Het Foundation-programma is opgebouwd rondom doeleinden die zijn gebaseerd op de EMCC-competenties en is een zeer ambitieuze en goed georganiseerde coachopleiding. Het laat veel meer uren zien dan volgens de accreditatie is vereist. De eclectische opzet heeft een sterke visie op metaniveau over het beroep dat leunt op christelijke en identiteitsgestuurde waarden.

Onderwijsmodulen

De NOBCO-erkende Cursus TransforMissioneel Coachen Foundation bestaat uit vijf onderwijsmodulen.

Module 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen

 • Visies op coachen en coachmodellen
 • Kennismaking met het TransforMissioneel Coachen
 • Leerprocessen, leerstijlen, leerniveaus en leerloops
 • Het ontwikkelen van leerdoelen

Module 2 | Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen

 • Gespreksvaardigheden in het coachen
 • Basisinstrumenten van het coachen
 • De verschillende fasen van het coachgesprek
 • Coachen en intervisie

Module 3 |  Ontwikkelingsgericht Coachen (meesterschap)

 • Coachen op ontwikkelingsniveau (double loop learning)
 • Verdiepingsvaardigheden van het coachen
 • Ontwikkeldoelen en Intervisie
 • Coaching op de coachpraktijk (30 CCU)

Module 4 |  Coachen op Identiteit en Missie (authenticiteit)

 • De betekenis en functie van Identiteit en Missie in het TransforMissioneel Coachen
 • Ontdekken van levensthema’s en persoonlijke drijfveren
 • Concreet maken van levensdoelen
 • Coachinstrumenten op het niveau van Identiteit en Missie

Module 5 |  Inleiding Teamcoaching (verbondenheid)

 • Teamcoachvisie, de succesfactoren van teamcoaching, fasen in de teamontwikkeling, de rol en taak van de teamcoach
 • De meest voorkomende teamprocessen, teamcommunicatie- en interactiepatronen
 • Werken met teamrollen en feedback in teams
 • Werken met teamcoachinstrumenten en (creatieve) werkvormen

Coachpraktijk

De eigen coachpraktijk is gericht op het uitvoeren van externe coachtrajecten die bij elkaar minimaal 30 coachcontacturen opleveren.

Persoonlijke begeleiding

Een integraal onderdeel van de Foundation-opleiding wordt gevormd door het volgen van een individueel coachtraject. In dit traject van vijf sessies bren je eigen vraagstukken in die gerelateerd zijn aan je persoonlijke ontwikkeling en je beroepspraktijk.

Portfolio

Het Portfolio bevat bewijsmateriaal over wat je tijdens de opleiding hebt geleerd en welke coachcompetenties je hebt ontwikkeld. De deelnemers ondersteunen elkaar in dit proces middels zogenaamde portfoliogroepen. Het portfolio bestaat o.a. uit:

 • een persoonlijk ontwikkelplan en procesverslag (M1 en M2)
 • een reflectie op de beroepspraktijk
 • een praktijkverslag
 • presentatie coachprofiel
 • theorieexamen

Locatie

Trainingslocatie Midden Nederland
InOffice Woerden
De Bleek 13
3447 GV Woerden
Klik hier voor een routebeschrijving

Traject 8

Data Module 1 en 2

Je hebt de basiscursus afgerond voordat Module 3 gaat starten.
Voor de exacte onderwijsdata van module 1 en 2 ga naar Basiscursus TransforMissioneel Coachen.

Data Module 3 | Ontwikkelingsgericht Coachen

Vrijdag 30 oktober 2020
Vrijdag 20 november 2020

Data Module 4 | Coachen op Identiteit en Missie

Vrijdag 15 januari 2021 (hybride programma)
Vrijdag 5 februari 2021 (online)

Extra module | Coachinstrumenten

Vrijdag 28 mei 2021

Data Module 5 | Inleiding Teamcoaching

Woensdag 18 juni 2021
Vrijdag 2 juli 2021

De opleidingsdagen beginnen om 09.30 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur.

Traject 9

Data Module 1 en 2

Je hebt de basiscursus afgerond voordat Module 3 gaat starten.
Voor de exacte onderwijsdata van module 1 en 2 ga naar Basiscursus TransforMissioneel Coachen.

Data Module 3 | Verdiepingsvaardigheden van het Coachen

Vrijdag 12 maart 2021 (online)
Vrijdag 9 april 2021 (online)

Data Module 5 | Coachen op Identiteit en Missie

Vrijdag 23 april 2021
Vrijdag 12 mei 2021

Extra module | Coachinstrumenten

Vrijdag 28 mei 2021

Data Module 4 | Inleiding Teamcoaching

Vrijdag 18 juni 2021
Vrijdag 2 juli 2021

De opleidingsdagen beginnen om 09.30 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur.

Traject 10

Data Module 1 en 2

Je hebt de basiscursus afgerond voordat Module 3 gaat starten.
Voor de exacte onderwijsdata van module 1 en 2 ga naar Basiscursus TransforMissioneel Coachen.

Data Module 3 | Verdiepingsvaardigheden van het Coachen

Donderdag 16 september 2021
Donderdag 14 oktober 2021

Data Module 4 | Coachen op Identiteit en Missie

Donderdag 2 december 2021
Donderdag 13 januari 2022

Data Module 5 | Inleiding Teamcoaching

Donderdag 17 februari 2022
Donderdag 10 maart 2022

De opleidingsdagen beginnen om 09.30 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur.

De waarde van je investering

Omdat we grote waarde hechten aan kwaliteit, bieden we met deze opleiding drie keer zoveel onderwijs en leerbegeleiding aan dan nodig is volgens de formele accreditatievoorwaarden. Na de accreditatie zijn door ons module 4 en 5 en een persoonlijk coachtraject toegevoegd omdat we goede coaches willen afleveren en jou het beste willen geven. Je krijgt dus meer in het onderwijspakket dan nodig is en dan wat andere foundation-opleiders aanbieden. Waarom? Omdat wij voor excellence kiezen…

Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn vastgesteld op € 2.494,=. *

Specificatie

 • € 1.694,=   Foundationmodulen (M3-M5), inclusief Online Begeleide Intervisie tussen de opleidingsdagen door.
 • € 800,=     Coaching op de coachpraktijk

Overige kosten

De bijkomende kosten zijn vastgesteld op € 745,=.*

Specificatie

 • € 400,=   Locatie- en arrangements- of Studiokosten
 • € 100,=   Literatuur, syllabussen, studiemateriaal, porto en reprorechten
 • € 245,=   Examen, certificering en administratie

* In de berekening is er rekening mee gehouden dat je de basiscursus (module 1 en 2) al hebt afgerond.

BTW
Over de opleidingskosten en bijkomende kosten wordt 21% btw berekend.

Termijnen

Bij inschrijving is er de optie om kenbaar te maken dat je de opleidingskosten in termijnen wilt betalen.

Verantwoording

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Twee onderwijsroutes

Afhankelijk van je voorkeur kan je de Foundation-opleidingen op twee manieren volgen.

Parallel-programma
De Foundation-opleiding heeft een parallel-programma. Dat wil zeggen dat je gelijktijdig een aantal sporen volgt om in 8 maanden tijd tijd je diploma te halen. Je volgtgelijktijdig de onderwijsdagen, je maakt 30 uur aan coachpraktijk en je ontvangt praktijkbegeleiding. Dat is een intensief programma, maar het grote voordeel daarvan is dat je integraal kunt leren. Dat wil zeggen dat je ontdekkingen in de coachpraktijk direct kunt meenemen in het onderwijs of dat je nieuwe werkvormen direct kunt toepassen in je coachtrajecten.

Stapel-programma
Tegelijkertijd is er een maatschappelijke en economische ontwikkeling die het voor steeds meer mensen lastig maakt om het parallelle programma te volgen. Dit wordt versterkt door de effecten van maatregelen die zijn ontstaan door het coronavirus. Als opleiding reageren we daarop met het introduceren van een stapel-programma die deelnemers de mogelijkheid geeft om met meer tijd en minder studiedruk de opleiding te volgen. Met het stapel-programma volg je eerst de onderwijsmodules en doe je één coachtraject met een eigen coachee. Aansluitend richt je je op de coachpraktijk en ontvang je praktijkbegeleiding. Door op deze manier het leertraject te verspreiden over 15 maanden komen we tegemoet aan de toenemende behoefte om het studietempo en de studiedruk te verlagen.