Algemene verantwoording van de opleidingskosten

Wie op zoek gaat naar een goede opleiding zal zich afvragen uit welke bestanddelen de kosten van een opleiding bestaan. We krijgen soms de vraag waarom een opleiding zo duur moet zijn. Eerlijk gezegd vragen wij ons dat ook wel eens af als we kijken naar de bedragen die sommige opleidingen durven te vragen. Anderzijds komen we er achter dat mensen soms geen idee hebben van wat er bij komt kijken om een goede opleiding neer te zetten. Vandaar dat we kort een aantal zaken noemen die hopelijk wat meer inzicht geven.

Ontwikkelkosten

Voordat een opleiding van start gaat is er al veel geld aan uitgegeven. Het ontwikkelen van een verantwoord opleidingsprogramma wordt gedaan door deskundigen en kost een grote voorinvestering in tijd en financiën. Het studiemateriaal van CC Excellence is ontwikkeld in eigen huis. Op die manier kunnen we onze eigenheid, die tot uiting komt in een persoonlijke en professionele waardengedreven benadering, waarborgen. Om dit verantwoord te kunnen doen houden we rekening met de hoogste eisen.

Het opleidingsmateriaal voor onze studiedagen, trainingen en opleidingen is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsdeskundigen. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die aan een post-Hbo of Academische opleiding worden gesteld. Deze voorinvestering is een klein voorbeeld van kosten die in de opleidingsprijs zijn verdisconteerd. Voor de Post Hbo TransforMissioneel Coachen Practitioner is het aantal uren aan dat is besteed aan het ontwikkelen van onderwijsmateriaal meer dan 2.000 uren.

Kwaliteitseisen

De opleidingen van CC Excellence zijn gebaseerd op kwaliteitseisen. Wij willen dat onze opleidingen zich kwalitatief kunnen meten met erkende hogescholen en universiteiten die soortgelijke programma’s aanbieden. Om dit te kunnen meten streven we voor onze opleidingen naar erkenningen die het beroepsveld vertrouwen geven. Onze coachopleidingen hebben bijvoorbeeld een Europese kwaliteitserkenning (EQA) van de EMCC en de NOBCO. Een accreditatietraject kost duizenden euro’s. En als eenmaal de erkenning er is dan worden er kosten gemaakt voor periodieke heraccreditaties en jaarlijkse afdrachten.

Opleidingskosten

Tot slot zijn er kosten die direct verbonden zijn met de opleidingsdagen. Onze (gast)docenten zijn van hoge kwaliteit. Het prijskaartje dat hier aan hangt is evident. Om de kwaliteit van het leerproces te vergroten werken we met kleine groepen of meerdere begeleiders in grotere groepen. En natuurlijk zijn er de normale studiekosten, zoals: promotie en advertentiekosten, zaalhuur, technische faciliteiten, aankleding, consumpties en catering, boeken, readers, leermaterialen, organisatiekosten, enzovoort.

Geen subsidies of overheidsgelden

Onze opleidingen worden niet gesubsidieerd. We ontvangen geen geld van de overheid, andere instanties of organisaties om opleidingsprogramma’s te ontwikkelen. Wij geloven in een goed product die zichzelf op termijn terugverdiend, maar dan moet het natuurlijk wel in de opleidingsprijs zijn verdisconteerd. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat onze opleidingen in vergelijking met andere aanbieders zeer scherp zijn geprijsd. Het klinkt misschien vreemd, maar aan de opleidingen wordt weinig verdiend. De marges zijn zeer klein. Als we iets overhouden, dan wordt dat gebruikt voor de ontwikkeling van de opleiding. We zijn dankbaar dat we ons op deze manier dienstbaar mogen opstellen en een betekenisvolle bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van leiders, teams, medewerkers en organisaties.