Wie is Bart?

Mensen die mij kennen zeggen dat ik als coach dezelfde ben die ze privé ook zien. Gastvrij, belangstellend, betrokken op de ander en iemand met humor. Gedreven en gepassioneerd om het beste uit iemand en uit een situatie te halen. Hieronder vind je enkele kernbegrippen waarmee ik probeer een beeld te schetsen van mezelf als persoon en als coach.

Stevig staan

Ik vind het belangrijk om naast de ander te staan. Samen op te lopen, maar altijd op zoek naar een helder perspectief en richting om naar toe te bewegen. Ik heb ontdekt dat ik iemand kan helpen om stevig te staan, ook als het stormt. Ik vind het belangrijk – in welke situatie je ook verkeert – dat je trouw bent aan je identiteit en missie zonder de verbinding met anderen te verliezen. Daar gaat het coachgesprek ten diepste over. Dat is kwetsbaar, maar ook hoopvol.

Betekenisvol stappen zetten

Ik spreek graag over de dingen die er toe doen: die voor jou van betekenis zijn en – door jou heen – voor anderen van betekenis zijn. Ik geloof dat als je zicht krijgt op wat voor jouw van waarde is, dat je dan beter keuzen kan maken. Wat je coachvraag ook is, het zal in onze coachsessies altijd leiden tot concrete en betekenisvolle stappen. Direct toepasbaar in de praktijk.

Metgezel en tegenover

Ik ben een coach die uitdaagt en jou aan het denken zet. Ik vertelt jou niet wat je moet doen, maar psycho-educatie of specialistische interventies kunnen wel onderdeel uitmaken van de sessies. Ik werk niet volgens een standaard aanpak, hoewel ik methodisch en doelmatig te werk ga. Ik ben een metgezel op jouw reis: ik beweeg met je mee, maar ben soms ook een tegenover. Duwen en trekken is nodig om te ontdekken hoe stevig je staat en wat je nodig hebt om de volgende stappen te zetten.

Geroepen

Tot slot ben ik een coach omdat ik niet anders kan en wil. Het is verweven met mijn persoon. Dit is wie ik ben, waarvoor ik ben gemaakt. Als coach ben ik in mijn bestemming. Ik geloof in de (onbenutte) kracht en de (verborgen) mogelijkheden van de ander. Ik verlang ernaar dat jij je kan ontwikkelen op een manier die bij jou past, zodat jij op jouw manier kan bijdragen aan een mooiere wereld. Als christen ben ik geroepen om de ander daarin bij te staan en te kijken zoals God naar ons kijkt: met liefde, ontferming en bewogenheid. Als ik dat voor ogen houd, dan kan ik niet anders dan daarnaar handelen en mijn kwaliteiten maximaal inzetten om de ander te laten groeien.

Persoonlijke kenmerken

Wat anderen zeggen over Bart

Hier vind je reacties van professionals die mij op cruciale momenten hebben gevraagd met hen mee te lopen en te helpen de juiste keuzes te maken en stappen te zetten. Tijdens en aan het eind van een coachtraject vraag ik hoe ze mij ervaren als coach. Zo kan ik op tijd bijsturen in wat de ander nodig heeft of verwachtingen over en weer opnieuw bespreken. De feedback die ik krijg helpt mij een betere coach te zijn en dicht bij mezelf te blijven. Ik leer zoveel van mijn coachees, ik ben danbaar voor wat ze mij hebben gegeven!

Delen en bemoedigen

Hieronder vind je video’s waarin ik je meeneem in mijn visie op coachen. Vaak doe ik dat aan de hand van begrippen die we tegenkomen in het TransforMissioneel coachen. Maar ik gebruik de video’s ook om persoonlijke verhalen te vertellen en daarmee te bemoedigen. Verhalen die raken aan levensthema’s en richting geven of handvatten aanreiken. De video’s staan ook op sociale media, je bent dus vrij om ze te delen met anderen.

De kracht van woorden

Als coach luister ik naar verhalen. Een verhaal dat wordt gevormd door woorden. Woorden scheppen een realiteit. Ze proberen uitdrukking te geven aan de ingewikkelde werkelijkheid van het leven. Taal is een manier om uit te beelden wat er diep in ons leeft aan verlangen. Woorden doen er toe. Ze hebben gevoelswaarde, ze brengen ons terug in de tijd of dichter bij de toekomst die we wensen. Woorden hebben zeggingskracht.

Als coach oefen ik mij in het spelen met woorden om nog beter te horen wat de ander (tussen de regels door) zegt, wil zeggen of misschien niet zegt. Ik luister en geef terug wat ik hoor. Vaak met andere woorden, woorden waarvan ik denk dat die precies tot uitdrukking brengt wat de ander bedoelt. Daarom vind je hier gedichten. Het is één van de manieren waarop ik oefen met woorden, klanken, ritme en emoties.

Verhalen die inspireren

Mijn agenda staat vol met ontmoetingen die gaan over persoonlijke en professionele groei. Ik krijg het vertrouwen om in de levens van veel mensen mee te kijken en een tijdje met hen op te trekken. Dat geldt ook voor organisaties en teams die me uitnodigen in hun keuken. Deze ontmoetingen leveren doorleefde, kwetsbare, moedige, verdrietige en vrolijke verhalen op. Deze verhalen zijn vertrouwelijk en houd ik voor mezelf. Maar vaak komen er thema’s of inzichten voorbij die de moeite waard zijn om te delen, omdat ze herkenbaar zijn in het dagelijks leven. Meestal doe ik dat in de vorm van een overpeinzing of een praktische handreiking.

Blogs