Wie is Bart?

Mensen die mij kennen zeggen dat ik als coach dezelfde persoon ben die ze privé ook zien. Gastvrij, belangstellend, betrokken op de ander en iemand met humor. Gedreven en gepassioneerd om het beste uit iemand en uit een situatie te halen. Gecombineerd met mijn professionele kwaliteiten krijg je Bart de coach. Hieronder vind je enkele kernbegrippen waarmee ik probeer een beeld te schetsen van mezelf als persoon en als coach.

Wat anderen zeggen over Bart

Hier vind je reacties van professionals die mij op cruciale momenten hebben gevraagd met hen mee te lopen en te helpen de juiste keuzes te maken en stappen te zetten. Tijdens en aan het eind van een coachtraject vraag ik hoe ze mij ervaren als coach. Zo kan ik op tijd bijsturen in wat de ander nodig heeft of verwachtingen over en weer opnieuw bespreken. De feedback die ik krijg helpt mij een betere coach te zijn en dicht bij mezelf te blijven. Ik leer zoveel van mijn coachees, ik ben danbaar voor wat ze mij hebben gegeven!

Delen en bemoedigen

Hieronder vind je video’s waarin ik je meeneem in mijn visie op coachen. Vaak doe ik dat aan de hand van begrippen die we tegenkomen in het TransforMissioneel coachen. Maar ik gebruik de video’s ook om persoonlijke verhalen te vertellen en daarmee te bemoedigen. Verhalen die raken aan levensthema’s en richting geven of handvatten aanreiken. De video’s staan ook op sociale media, je bent dus vrij om ze te delen met anderen.

De kracht van woorden

Als coach luister ik naar verhalen. Een verhaal dat wordt gevormd door woorden. Woorden scheppen een realiteit. Ze proberen uitdrukking te geven aan de ingewikkelde werkelijkheid van het leven. Taal is een manier om uit te beelden wat er diep in ons leeft aan verlangen. Woorden doen er toe. Ze hebben gevoelswaarde, ze brengen ons terug in de tijd of dichter bij de toekomst die we wensen. Woorden hebben zeggingskracht.

Als coach oefen ik mij in het spelen met woorden om nog beter te horen wat de ander (tussen de regels door) zegt, wil zeggen of misschien niet zegt. Ik luister en geef terug wat ik hoor. Vaak met andere woorden, woorden waarvan ik denk dat die precies tot uitdrukking brengt wat de ander bedoelt. Daarom vind je hier gedichten. Het is één van de manieren waarop ik oefen met woorden, klanken, ritme en emoties.

Verhalen die inspireren

Mijn agenda staat vol met ontmoetingen die gaan over persoonlijke en professionele groei. Ik krijg het vertrouwen om in de levens van veel mensen mee te kijken en een tijdje met hen op te trekken. Dat geldt ook voor organisaties en teams die me uitnodigen in hun keuken. Deze ontmoetingen leveren doorleefde, kwetsbare, moedige, verdrietige en vrolijke verhalen op. Deze verhalen zijn vertrouwelijk en houd ik voor mezelf. Maar vaak komen er thema’s of inzichten voorbij die de moeite waard zijn om te delen, omdat ze herkenbaar zijn in het dagelijks leven. Meestal doe ik dat in de vorm van een overpeinzing of een praktische handreiking.

Blogs