Waarom kiezen voor Excellence?

Excellence verwijst naar iets dat uitsteekt boven het gemiddelde en dat opvalt door haar bijzondere kwaliteiten. Synoniemen van Excellence zijn meesterlijk, bekwaam, opmerkelijk, eersteklas en koninklijk. Wij geloven in ‘excellence’ en investeren in jouw potentieel met alles wat we in ons hebben. Onze visie is om jou te helpen de volgende sprong te maken in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jij bent van waarde en daarom geven wij het beste om die waarde te erkenen en te laten groeien. Dit komt tot uiting in kwalitatief hoogstaande opleidingen en uitdagende coachtrajecten.

Waardengedreven opleiden

CC Excellence is een waardengedreven organisatie. Wij willen iets moois nalaten aan deze wereld door in onze opleidingen en ontwikkeltrajecten te laten zien waar we voor staan. Leidend in ons handelen zijn de volgende vier kernwaarden: authenticiteit, verbondenheid, meesterschap en regievoering.

Authenticiteit

Onze opleidingen worden gekenmerkt door een waardengedreven aanpak en een heldere christelijke identiteit. Daarmee blijven we dicht bij onszelf. Het geloof in Jezus heeft een zichtbare plaats en wordt door de deelnemers betrokken bij de eigen (professionele) ontwikkeling. Vanuit onze eigenheidsluiten we aan bij de ander met respect voor andere overtuigingen.

Ook bij InCompany Opleidingen ervaren deelnemers op een sterke manier dat ze (weer) in verbinding komen met wat hen drijft en motiveert in het werk en het leven en hoe dit kan worden geïntegreerd in hun professioneel handelen.

Verbondenheid

De deelnemers aan onze opleidingen voelen zich snel thuis binnen de opleidingsgroep. Oprechte gastvrijheid en gastheerschap scoren hoog in de evaluaties. De grote mate van persoonlijke aandacht, de vele contactmomenten en de onderlinge betrokkenheid worden als bijzonder en onderscheidend ervaren.

Verbondenheid krijgt ook op een andere manier betekenis. Onze leergangen zijn sterk verweven met integrale trajecten voor opleidingssupervisie of coachingsupervisie door erkende LSCV supervisoren.  Deelnemers ervaren daardoor een sterke ontwikkeling in de verbinding tussen hun professioneel, methodisch en persoonlijk handelen.

Meesterschap

Onze opleidingen worden ambitieus en uitdagend ervaren. Deelnemers worden uitgedaagd om hun comfortzone te verlaten en te streven naar concrete resultaten die voorbij de eigen horizon liggen. Het aanspreken van de eigen intrinsieke drive en het aanwenden van creatieve mogelijkheden genereert een diepgaande ontwikkeling. Ook het opleidingsmateriaal wordt kwalitatief van hoog niveau ervaren.

Om dit te bewerkstelligen zijn deskundige docenten en trainers nodig die weten te inspireren en te prikkelen. Onze docenten worden daarin ervaren als betrokken, vakkundig en bekwaam om het beste in de ander naar boven te halen.

Regievoering

Hoe geef ik leiding aan mijn leven en aan dat van anderen? Om deze vraag draait het voortdurend in onze opleidingen en coachtrajecten. Regievoering is een belangrijke sleutel in het beantwoorden van die vraag. Dat gaat over het proces waarin je congruente keuzen maakt: keuzen waarin je trouw bent aan jezelf en tegelijkertijd betekenisvol bijdraagt aan de levens van anderen.

Dat is een verantwoordelijkheid die hoort bij de essentie van leiderschap en coaching. Om die reden ervaren deelnemers aan onze programma’s een sterke nadruk op het leren luisteren naar jezelf en anderen. Dat vertaalt zich in de bewustwording hoe je als persoon en professional in een situatie staat, te ontdekken hoe je zinvol kan bijdragen aan het gezamenlijk resultaat om vervolgens je positie in te nemen en daar naar te handelen.