Ervaringen van deelnemers

Wij geloven in ‘excellence’ en investeren in jouw potentieel met alles wat we in ons hebben. Jij bent van waarde en daarom geven wij het beste. Dit komt tot uiting in kwalitatief hoogstaande opleidingen en uitdagende coachtrajecten. Onze cursisten en studenten kunnen natuurlijk het best zelf verwoorden waarom dat voor hen zo bijzonder is geweest.

De vele praktische werkvormen en oefeningen houden je een spiegel voor en geven handvatten om te gebruiken in de beroepspraktijk.

Jessica Leeffers | Owner Momentjess

Begin dit jaar ben ik de uitdaging aan gegaan door me op te geven voor de cursus ‘De reis van je leven!’, als onderdeel van de Practitioner Coachopleiding. Wat een avontuur en wat heeft het me al veel gebracht, zowel in mijn persoonlijke- als mijn professionele ontwikkeling. De opleiding is methodisch goed onderbouwd. De vele praktische werkvormen en oefeningen tijdens de lesdagen houden je een spiegel voor en geven handvatten om te gebruiken in de beroepspraktijk.

Ik vind het bijzonder hoe snel je met een groep onbekende mensen vertrouwd raakt en samen een mooi proces doormaakt, mede dankzij de prettige en kundige trainers en docenten. En het heeft voor mij absoluut meerwaarde dat het christelijk geloof duidelijk naar voren komt in de lesstof en tijdens de lesdagen. Als ik terugkijk op de afgelopen maanden dan heb ik een reis afgelegd waarbij ik anders naar mijzelf en mijn gedrag heb leren kijken. Deze cursus heeft mij moed gegeven om concrete stappen te zetten op het pad dat voor mij ligt. Ik heb dat gedaan vanuit een diep verlangen om als coach anderen te helpen groeien en in beweging te komen.

In deze reis is voor mij helder geworden wat mijn roeping is en hoe ik daar concreet vorm aan kan geven.

Petra van Rijswijk | Activiteitenbegeleider

Dit jaar ben ik in het diepe gesprongen door mee te doen met ‘De reis van je leven!’. In deze reis is voor mij helder geworden wat mijn roeping is en hoe ik daar concreet vorm aan kan geven. Mijn verlangen is om beweging en groei te zien in de ontwikkeling die iemand maakt. De input en handvatten die ik daarvoor tijdens deze reis krijg en wat ik heb ontdekt in mijzelf, zijn als penseelstreken die mijn schilderij steeds completer maken. Met hulp van Bart en Robert leer ik in ‘De reis van mijn leven’ een coach en metgezel te zijn en met anderen mee te lopen in hun ontdekkingstocht van het leven“.


De openheid en de variatie in de groep maken de opleidingsdagen tot een feest!

Klaas Tippe | Manager Driestar Hogeschool

Bewegen tussen urgentie en verlangen. Klaas is geboeid door wat mensen beweegt en hoe je die beweging aanwakkert. “De reis van je leven! is het veelbelovende motto van de coachopleiding die ik momenteel bij Excellence Opleiding volg en wordt gegeven door Bart Broekman. Ik vind het bijzonder inspirerend. Ik merk dat het me helpt om onderstromen te benoemen, kwetsbaar te zijn en te groeien in luisteren en meanderen”.

Meanderen is een term binnen het TransforMissioneel coachen dat verwijst naar de beweging die door het ontwikkelingsproces wordt gemaakt. Die beweging is voor ieder persoon anders. De kunst is om daar als coach bij aan te sluiten, de kracht van die beweging te benutten en de ander uit te dagen zijn unieke weg daarin te volgen. Klaas zegt daarover: “Het heeft voor mij een grote meerwaarde om dit samen met medegelovigen te oefenen en te leren. De openheid en de variatie in de groep maken de opleidingsdagen tot een feest!”.


‘De reis van je leven!’ is een reis vol verrassingen.

Debora van Lummel | docent Godsdienst

Wat een mooie reis ben ik aan het maken en wat leer ik veel over coachen en ontwikkelen. De opleiding tot coach die Bart Broekman samen met Robert Tolsma geeft, ervaar ik als heel leerzaam en waarde(n)vol. Ik krijg nieuwe en bruikbare inzichten opgedaan op het gebied van coachen. Tegelijk leer ik mezelf op een nieuwe manier kennen. Die ontdekkingen maken het leven rijker en helpen mij om ook voor anderen een professioneel metgezel op hun levensreis te  zijn.  Voor mij zit ‘De reis van je leven!’ vol verrassingen“.


Ik zie steeds weer uit naar de groep, waar we in een sfeer van veiligheid en ontspanning elkaar uitdagen.

Rolf Scheinhardt | Interimmanager & Coach

Rolf is begonnen aan ‘De reis van je leven’ omdat hij een diep verlangen heeft om mensen te helpen in een fase van hun leven waarin ze een metgezel nodig hebben. Rolf heeft een eigen coachpraktijk en een ruime ervaring in het begeleiden van mensen. Toch wilde hij meer. Rolf: “Ik wilde eindelijk eens gehoor geven aan mijn eigen behoefte en noodzaak om hier een professioneel kader aan te geven. Deze opleiding sluit hier heel goed bij aan!

De kracht van ‘De reis van je leven’ is dat het aansluit bij het niveau en de ontwikkelfase die je als – beginnend of ervaren – coach hebt. Rolf volgt de cursus in het kader van zijn Practitioner Coachopleiding. “Behalve dat de opleiding mij een professioneel kader aanreikt waar ik goed mee kan werken, sluit het aan bij waarden en principes die ook aan de basis van mijn leven staan. Het voelt daarom alsof ik mezelf met deze cursus echt een cadeau heb gegeven. Ik zie steeds weer uit naar de groep, waar we in een sfeer van veiligheid en ontspanning elkaar uitdagen en van elkaar leren”.


Ik waagde de sprong en het bracht me meer dan ik kon dromen.

Heleen Reinders | Stafmedewerker Research Revalidatie Friesland

Het volgen van de Practitioner Coachopleiding voelde als een grote sprong. Ik vond het spannend, kan ik dit wel en past het wel bij mij? De Basiscursus heeft me geholpen een eerste stap te zetten. Na het vergelijken met andere coachopleidingen heb ik voor de coachopleiding bij CC Excellence gekozen omdat vooral de TransforMissionele aanpak en de verdieping me erg aansprak. Uiteindelijk heb ik de grote sprong gewaagd en het bracht me meer dan ik kon dromen.”


We zijn met een groep die niet te groot is om op de inhoud dit avontuur aan te gaan met elkaar.

Johan van Haarlem | Cloud Engineer Aspect ICT

Voor mij was de ‘Reis van je leven’ in eerste instantie een sprong in het diepe. Zonder concrete coachervaring, maar wel met de wil hierover meer te weten te komen ben ik de cursus ingestapt.” Aan het woord is Johan van Haarlem, cursist aan de coachopleiding ‘De reis van je leven!’. Kenmerkend aan de opleiding is de doordachte opbouw waarmee je in korte tijd groei ervaart. “Het is fijn om stap voor stap het coachingsproces uitgelegd te krijgen. Aan de hand van diverse modellen en met behulp van praktische handvatten wordt theorie en praktijk met elkaar verbonden”, aldus Johan.

Naast de professionele vorming besteedt de opleiding ook aandacht aan de de persoonlijke ontwikkeling. Daarover zegt Johan: “Er wordt een diepere laag aangeboord door stil te staan bij vragen zoals: ‘wat is mijn identiteit?’ en ‘wat zijn mijn kernwaarden?’. We zijn met een groep die niet te groot is om op de inhoud dit avontuur aan te gaan met elkaar. Het is mooi om te merken dat iedereen ‘de reis’ met zichzelf aan gaat. Op deze manier meanderen we met elkaar als groep, onder leiding van Bart Broekman door het landschap, op zoek naar het ‘beloofde land’.”


Ik ben geholpen om patronen te ontdekken in mijn leiderschap die niet congruent zijn met wie ik ben.

Marco van der Graaf  | Chief Executive Officer World Vision Netherlands

Ik heb veel baat gehad bij de Leergang TransforMissioneel Leiderschap. Na een groot aantal jaren in een leidinggevende positie merkte ik dat er patronen waren geslopen in mijn stijl van leiding geven en dat die stijl niet altijd congruent was met wie ik ben. De leergang heeft me geholpen dat te ontdekken en heldere doelen te formuleren over wat ik daaraan wil veranderen en bood goede aanknopingspunten om daar ook echt mee aan de slag te gaan.”


Ik begin steeds beter te begrijpen wie ik ben. Mijn identiteit krijgt meer gezicht en ik mag nadenken over mijn missie.

Johan Kwakernaak | Graafmachine machinist

Johan is een enthousiaste deelnemer aan de coachopleiding ‘De reis van je leven!’ In dit programma van een half jaar wordt er veel geoefend met coachvaardigheden, maar je gaat ook met jezelf aan de slag. Daarover zegt Johan: “Ik kom mezelf tegen. In het stilstaan bij de belangrijke knooppunten van mijn leven, begin ik steeds beter te begrijpen wie ik ben. Mijn identiteit krijgt meer gezicht en ik mag nadenken over mijn missie”. De cursusgroep werkt daarin goed mee. Er is veel openheid en bereidheid om van elkaar te leren. Johan: “Samen met een groep liefdevolle en mooie mensen, mag ik deze opleiding in Nunspeet doen. Dat is mij elke maand twee uur heen en weer rijden meer dan waard!


CC Excellence ervaar ik als zeer vooruitstrevend, professioneel, prikkelend, uitdagend en motiverend.

Patrick Eversen | Coördinator IT & ICT Domus Valuas

Ik ervaar de Practitioner Coachleergang als een enorme verrijking voor mijn leven. De onderwijsdagen zijn erg inspirerend en worden door zeer kundige, motiverende en uitdagende docenten gegeven. De docenten, de lesstof en de medecursisten stimuleren mij enorm in mijn ontwikkeling. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het verbeteren van onze kwaliteiten en het inzichtelijk  maken van onze valkuilen. Niet altijd even gemakkelijk, maar voor mij ligt hier wel de meeste ontwikkeling en groei! CC Excellence ervaar ik als zeer vooruitstrevend, professioneel, prikkelend, uitdagend en motiverend. Dat de opleiding mede vanuit een christelijk fundament wordt gegeven, heeft voor mij een grote meerwaarde. Wie zich persoonlijk als mens beter wil leren kennen en zich daarnaast wil ontwikkelen als coach beveel ik deze opleiding van harte aan!

De leergang was voor mij een oase in roerige tijden.

Liesbeth Keppel  | Leidinggevende Policlinca KJP Respaldo Aruba

“Met veel plezier heb ik genoten van bijzondere colleges door topsprekers. De Leergang TransforMissioneel Leiderschap was voor mij een oase in roerige tijden. Het heeft me teruggebracht naar de bedoeling, de essentie van mijn werk.”


Mijn transformatie begin al bij de eerste dag van de opleiding.

Bas van der Graaf | Predikant en Begeleider pioniersplekken PKA

De coachopleiding heeft mij veel meer gegeven dan ik dacht en paste precies in de fase waarin ik me op dat moment bevond. Tot mijn verrassing heeft de Leergang TransforMissioneel Coachen prfactitioner een groot appel gedaan op mijn leven, identiteit en vooral mijn roeping. Het heeft me verbaasd dat er zoveel beweging kan plaatsvinden in anderhalf jaar tijd. Ik heb niet alleen het beroep van coach geleerd, ik ben ook in mijn existentie geraakt. Het was een mooie complete ervaring.”


Het gaat hier niet alleen over technieken, maar vooral over je persoonlijke ontwikkeling en het leven zelf.

Gabriël Anthonio | Bestuurde Verslavingszorg Noord Nederland

“Vanuit mijn functie als leidinggevende en hoogleraar heb ik regelmatig mogen bijdragen aan seminars en masterclasses voor coaches en leidinggevenden. De Post Hbo Leergang TransforMissioneel Leiderschap is uniek in haar soort. Het gaat hier niet alleen over technieken en successen, maar vooral over je persoonlijke ontwikkeling en het leven zelf. De inleiders zijn stuk voor stuk van hoge kwaliteit. Ik kan het van harte aanbevelen!”


Ervaren bestuurders en leiders hebben een diepe indruk op me gemaakt met hun doorleefde verhalen.

Everlien van Blijderveen | Organisatiecoach Zorggroep

De Leergang TransforMissioneel Leiderschap heb ik ervaren als een oase waar ik aandacht mocht geven aan mijn eigen leiderschapsontwikkeling. Ervaren bestuurders en leiders hebben een diepe indruk op me gemaakt met hun doorleefde verhalen. Ze hebben me veel geleerd over hoe ik mag omgaan met lastige dilemma’s waar je als leider voor komt te staan. Daarna heb ik bij CC Excellence enkele coachopleidingen gevolgd en daardoor weet ik als coach en leidinggevende nog meer te focussen op missie, identiteit en zingeving. Door deze diepere lagen te betrekken bij mijn werk, merk ik dat er een blijvende verandering plaats vindt bij mensen, teams en organisaties.”


Als je als leider nog meer waarde wilt toevoegen, gun jezelf dan deze opleiding.

Wilfred Juurlink | Bestuurder Zorgverlening Het Baken

“Met de Leergang TransforMissioneel Leiderschap heb ik een mooie verdiepingsslag kunnen maken als leider. Ik zou zeggen, als je als leider nog meer waarde wilt toevoegen, gun jezelf dan deze opleiding.”


Ik wilde leren vliegen met alles wat in mij is, maar de mate waarin dat is gebeurd, heeft me verrast.

Sandra de Olde | Eigenaar en (team)coach Leef Emmeloord

De Leergang TransforMissioneel Coachen is veel meer dan een opleiding. Ik ben niet alleen opgeleid tot coach, ook als persoon heb ik een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. Ik wilde leren vliegen met alles wat in mij is, maar de mate waarin dat is gebeurd, heeft me verrast. Dat heeft ook te maken met de professionaliteit waarmee de leergang wordt gegeven, de diversiteit aan docenten en de onderliggende methodiek. Dat heeft voor mij geleidt tot meesterschap. Ik kan nu mijn eigenheid als coach op een professionele manier inzetten en mijn christen-zijn op een natuurlijke manier integreren met mijn coachaanpak. Het professionele en geestelijke gaat nu samen. Voor de coachee heeft dat een grote meerwaarde“.


Ik heb antwoorden gevonden op vragen als: waarom wil ik een leider zijn en wat betekent dat voor mij en anderen?

Johan Mooij | Algemeen Directeur – Bestuurder ZOA

“Door binnen de Leergang TransforMissioneel leiderschap in een kleine groep inspiratie op te doen en me te verdiepen in onderliggende waarden ben ik geholpen om antwoorden te vinden op vragen als: waarom wil ik een leider zijn en wat betekent dat voor mij en anderen? Daarom beveel ik Excellence Opleiding & Training van harte aan!”


CC Excellence staat open voor constructieve feedback om de kwaliteit continue te blijven verbeteren.

Han ter Keurs | Teamcoach  de Zorggroep

Ik heb ervaren dat de Leergang TransforMissioneel Leiderschap wordt gekenmerkt door professioneel onderwijs met persoonlijke aandacht. Er is goed nagedacht over de opzet van de opleidingen de onderwijsmodules sluiten goed op elkaar aan. CC Excellence staat open voor constructieve feedback om de kwaliteit van het programma continue te blijven verbeteren. Dat maakt hen een duurzame en innovatieve partner voor de toekomst omtrent het vakgebied coaching. Van harte aanbevolen voor iedereen die een betere coach professional wil worden en het volledige potentieel in zichzelf wil benutten!”


Ik zou zo weer een vervolgopleiding bij CC Excellence volgen…

Nienke Ris -Stolk | Coach en specialist hoogbegaafdheid 2Flourish

Om kennis te maken met CC Excellence heb ik eerst de Basiscursus TransforMissioneel Coachen gedaan. Juist doordat het gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen zo goed aansloot bij mijn eigen visie op de mens en het coachen op identiteit ben ik doorgegaan met de vervolgopleiding Practitioner. De opleidingsdagen waren gevarieerd door zowel de verschillende docenten als een goede balans tussen theorie en praktijk. Een stevig supervisie-traject ondersteunde zowel de theorie- als de praktijkopdrachten. Hierdoor maakte ik een belangrijke ontwikkeling door, zowel persoonlijk als professioneel. Ik zou zo weer een vervolgopleiding bij CC Excellence volgen vanwege het gedegen en inspirerend onderwijs, hun persoonlijke betrokkenheid en hun visie op coachen.


Ik heb ontzettend genoten van de masterclasses over Persoonlijk Leiderschap.

Gea Overweg | Adjunct Directeur IDO

“Ik heb ontzettend genoten van de masterclasses over Persoonlijk en TransforMissioneel Leiderschap. Met het verwerkingsprogramma van negen maanden heb ik een enorme verdieping gekregen in mijn persoonlijke leiderschapsthema’s en een heldere rode draad ontdekt in mijn functioneren als leidinggevende. Vooral het Persoonlijk Journaal heeft me geholpen om tot zichtbare en meetbare resultaten te komen.”