Coachen op resultaten zonder te sturen

De “Basiscursus Coachen” is een interne en op maat gesneden cursus voor het ontwikkelen van coachende vaardigheden. De cursus is bedoeld als een inleiding in het eigen maken van coachende vaardigheden en wordt gekenmerkt door een professionele benadering en een waardengedreven aanpak. De casussen, voorbeelden, opdrachten en oefeningen sluiten aan bij de eigen praktijk van de medewerkers.

Leren coachen én gecoacht worden

In deze boeiende cursus werken deelnemers aan het verbeteren van je coachvaardigheden én worden ze intensief gecoacht op je eigen vraagstukken. Daardoor ervaart men direct resultaat in de praktijk. Vanaf de eerste dag gaan de cursisten aan de slag met praktische en concrete handvatten. Omdat we werken met kleine groepen is er veel persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van de deelnemers. Het ontdekken van persoonlijke overtuigingen en betekenisvolle waarden in relatie tot de praktijk op de eigen werkvloer en de organisatiecontext, vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarom is er veel ruimte voor reflectie, interactie en het bespreken van praktijksituaties.

De cursus wordt gegeven over een periode van ongeveer vier maanden. De bijeenkomsten zijn praktische trainingen onder leiding van inspirerende trainers met ruime ervaring op het gebied van leiderschap en coachen. Het leerwerk en het doordenken van de cursusstof vindt grotendeels buiten de cursusdagen plaats.

Inhoud

Deze praktische InCompany cursus is een investering in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Het is zo opgezet dat deelnemers eigen vraagstukken en ontwikkeldoelen gaan formuleren en hiermee coachend aan de slag gaan. De coachvaardigheden passen medewerkers eerst op zichzelf toe. In de vele oefensessies worden eigen praktijksituaties ingebracht. Interactie heeft een belangrijke functie in de cursusbijeenkomsten. Er is dus veel ruimte voor vragen en reacties.

Cursusdag 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen

 • Inleiding in het TransforMissioneel Coachen
 • De betekenis van authenticiteit (1): weten wie je bent en wat echt van waarde is voor je
 • Het ontdekken van persoonlijke waarden en de relevantie daarvan voor je visie op coachend leidinggeven
 • Het herkennen van verschillende niveaus van bewustwording en daarbij aansluiten als eerste voorwaarde voor het creëren van verbondenheid
 • Het formuleren van persoonlijke doelen die aansluiten bij wat je intrinsiek motiveert
 • Op basis van een specifiek coachmethodiek werken aan je persoonlijk leerdoel

Cursusdag 2 | Het creëren van verbondenheid

 • De betekenis van verbondenheid: gekend worden in de ontmoeting
 • Het begeleiden van een ontwikkelingsproces op basis van veiligheid en betrokkenheid
 • Voorbereiden, contact maken en contracteren (fase 1 t/m 3 van het coachproces)
 • Leren motiveren en sturen op resultaten vanuit intrinsieke motivatie
 • Inzicht krijgen in persoonlijke leer- en veranderprocessen en leerstijlen
 • Gespreksvaardigheden in het begeleiden en coachen (1)
 • Basisinstrumenten in het begeleiden en coachen (1)

Cursusdag 3 | Handelen als authentiek persoon

 • De betekenis van authenticiteit (2): weten wie je bent en wat echt van waarde is voor je
 • Aansluiting vinden van eigen waarden met de organisatiewaarden
 • Zelfreflectie en de kracht van feedback in veranderprocesse
 • Ontdekken van kwaliteiten en valkuilen van mezelf en van de ander
 • Coachen: hoe zet ik de ander in z’n kracht (fase 4 van het coachproces)
 • Gespreksvaardigheden in het begeleiden en coachen (2)
 • Basisinstrumenten in het begeleiden en coachen (2)
 • Inzicht krijgen in leerniveaus en leerloops

Cursusdag 4 | Het ontwikkelen van meesterschap

 • De betekenis van meesterschap: continue leren en verbeteren
 • Inzichten in (opeenvolgende) fasen van taakvolwassenheid (op persoonlijk en teamniveau)
 • Mijn voorkeurstijl van leidinggeven
 • Leren aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van taakvolwassenheid
 • Veranderingsprocessen en het herkennen en ombuigen van weerstanden
 • Resultaatgericht coachen: actiestrategieën formuleren en volgen (fase 5 coachproces)
 • Gespreksvaardigheden in het begeleiden en coachen (3)
 • Basisinstrumenten in het begeleiden en coachen (3)

Voor wie?

De cursus is uitermate geschikt voor medewerkers die verantwoordelijkheid zijn voor een functionele aansturing en operationeel leidinggevenden, zoals coördinatoren, teamleiders en managers.

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt de cursus en de organisatie afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep en de werksector (profit en non-profit). De cursus is, afhankelijk van het functieniveau, gericht op MBO of HBO niveau. Voor deze cursus is het belangrijk dat deelnemers in staat zijn om gedachten en gevoelens op een redelijke manier onder woorden te brengen en te reflecteren op hun eigen houding. Er wordt verwacht dat deelnemers het vermogen hebt om grote lijnen te onderscheiden van details, dat ze realistische doelen kunnen stellen en planmatig kunnen werken.

Studiebelasting

Afhankelijk van het studietempo mag een deelnemer uitgaan van 5-6 uur per bijeenkomst (dagdeel). Inclusief de cursusdagen is de studiebelasting ongeveer 76 uur over een periode van 4-5 maanden. Als de opdrachtgever kiest voor een certificeringstraject neemt de studiebelasting toe met 12-16 uur (de cursist schrijf dan een persoonlijk leerverslag op basis van een persoonlijk ontwikkelplan).

Certificaat of deelnemersbewijs

Het bijwonen van de cursusdagen en het actief deelnemen aan het leerproces geeft recht op een deelnemersbewijs. De opdrachtgever kan ook kiezen voor een certificeringstraject. De cursist schrijft dan een Persoonlijk Verslag waarin wordt aangetoond hoe principes en vaardigheden van het coachen op de eigen ontwikkeling als persoon en professional zijn toegepast. Een positieve beoordeling wordt verzilverd met het certificaat “TransforMissioneel Coachen Basics”. Deze cursus is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

De waarde van je investering

Excellence Opleiding verzorgt InCompany diverse opleidingen en trainingen waarbij de inhoud zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en het bekwamen van vaardigheden in het coachen, leidinggeven, samenwerken en teamontwikkeling.

Wij kiezen voor maatwerk. Dat betekent dat we graag met u als opdrachtgever in gezamenlijk overleg tot een goed programma komen. U geeft aan waar groei en ontwikkeling nodig is en wij stellen net zo lang de vragen totdat we weten welke instrumenten daartoe kunnen bijdragen.

Op zoek naar de juiste klik

Voor meer informatie of het aanvragen van een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

De waarde bepalen

Neem contact met ons op voor het opvragen van een offerte.