TransforMissioneel Leiderschap

voor (coachend) leidinggevenden

Dit executive programma is een bijzondere combinatie van een coachtraject én een coachopleiding.

Dit programma neemt mij op een inspirerende manier mee in de ontwikkeling van coachend leidinggeven. De methodische aanpak is een verrijking van mijn vaardigheden. Daarnaast is Bart in zijn coaching een goed en concreet voorbeeld van de methodiek. Alex Meiling

Wat zijn de bijzondere voordelen van dit programma?

We zetten de voordelen van dit programma voor jou op een rij:

 • In een speciaal programma van 3 onderwijsdagen komen de onderwerpen en thema’s aan bod die jou bezig houden en die  jij nodig hebt, aan bod.
 • Integraal doe je versneld de opleiding TransforMissioneel Coachen Basics omdat de belangrijkste inzichten en vaardigheden worden verweven in het programma.
 • Je volgt integraal een executive coachtraject van drie individuele sessies waarin specifiek jouw vraagstukken en werkpraktijk aan bod komt.
 • Door de combi van coaching en training is dit programma maximaal afgestemd op jouw functie, context en toekomstperspectief.
 • Tijdens dit programma werk je in een kleine groep van maximaal zes leidinggevenden aan je persoonlijke vraagstukken.

Wat is er verder kenmerkend aan dit programma?

 • Dit is geen standaardprogramma, maar maatwerk. Jij bent uniek en zo benaderen we je ook. Betrokken en met volle aandacht voor jouw specifieke vraag of wens.  .
 • We dagen je uit om het beste van jezelf naar boven te halen. Dat doen we door creatief te denken en je uit te dagen om je waarden, kwaliteiten en missie mee te nemen bij het maken van keuzen en te laten zien in je handelen.
 • Uitmuntendheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. We doen niet zo maar iets. We werken methodisch en doen alleen wat aansluit bij onze deskundigheid en vakmanschap. Meesterschap is één van onze kernwaarden.
 • We houden niet van luchtfietserij of zweverige toestanden. Het resultaat is altijd gericht op concrete en praktische toepassing in jouw specifieke situatie.
 • We hebben humor, een goed humeur, en zijn enthousiast omdat we van ons werk genieten. Dat merk je ook in de training en coaching. De onderwijsdagen zijn altijd een klein feestje.

Wat maakt dit programma nog meer de moeite waard?

 • Het TransforMissioneel gedachtegoed is een waardengedreven benadering die ons helpt om op een authentieke manier om te gaan met de uitdagingen die op ons afkomen. Met dit programma ga je dus de diepte in en waarschijnlijk ook jezelf tegenkomen, maar er ook mooier uitkomen.
 • Dit programma sorteert voor op een NOBCO-erkende coachopleiding. Dat betekent dat je aansluitend een Foundation of een Practitioner Coachopleiding kan volgen.
 • Als je geen vervolgopleiding wil doen, maar je persoonlijk coachtraject wilt verlengen met een of meerdere sessies dan is dat natuurlijk mogelijk.
 • Het christelijk geloof is een bron waaruit we leven. Je kan dat -als dat voor jou belangrijk is- vrijmoedig meenemen bij het maken van keuzen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Maar als je een andere levensvisie hebt, dan nemen we dat net zo serieus.

Waarom dit programma?

Wat motiveert ons

Dit traject heeft mij niet alleen nieuwe inzichten gegeven, maar ook veel energie. Het was fijn om te ervaren hoe dit programma in een ontspannen sfeer werd gegeven. Ronald Kersseboom

Er zijn enkele redenen waarom we dit programma, speciaal voor leidinggevenden in een kleine setting met veel persoonlijke aandacht, aanbieden. Jarenlang hebben we executive programma’s aangeboden, waaronder de Post Hbo leergang Excellent Leiderschap en de Masterclass Serie Persoonlijk Leiderschap.

We hebben daarin goed geluisterd naar wat de deelnemers het meest heeft geholpen in hun groei als persoon en hun ontwikkeling als leider. In dit programma komend deze aspecten allemaal samen. We zetten ze hieronder kort op een rij:

Waarom bieden we dit programma aan?

 1. Allereerst zijn we onder de indruk geraakt van de groei die mensen kunnen doormaken als ze bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen. Daar is een veilige omgeving voor nodig. Het is ons verlangen om zo’n plek te bieden voor leidinggevenden. Leiders staan vaak aan de frontlinie en krijgen veel te verduren. Daarom is een plek waar je even tot rust kan komen en je hart kan openen zo belangrijk. Onze kwaliteit is dat we die veiligheid en vertrouwen kunnen creëren.
 2. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat diepgaande ontwikkeling ontstaat door training én coaching. Daar hebben we in dit programma, dat een combinatie is van training, psycho-educatie en coaching, extra op ingezet. We geloven dat hiermee de ontwikkelgroei en het leereffect voor jou nog groter wordt.
 3. Des te kleiner een groep, des te meer ruimte is er om met elkaar het gesprek aan te gaan, van elkaar te leren en elkaars ervaringen en dilemma’s bespreekbaar te maken. Dat werkt zeer krachtig.  Met dit “Very Important Program“, kiezen we daarom voor een beperkt aantal deelnemers en maximale aandacht voor ieder persoon, zodat de ontwikkelkansen toenemen.
 4. Tot slot, soms krijgen we uitdrukkelijk de wens van leidinggevenden om niet alleen gecoacht te worden op hun vraagstuk, maar om ook zelf coachvaardigheden te ontwikkelen in een kleine setting met andere leidinggevenden. Met dit programma geve we een antwoord op dat verlangen.

Het resultaat telt

Uiteindelijk is onze grootste motivatiefactor de ervaringen van de honderden coaches en leidinggevenden die we hebben opgeleid en de ontelbare medewerkers die zijn begeleidt in hun ontwikkeling, Het is voor ons een bevestiging dat coachend leiderschap  meer is dan luisteren en handreikingen geven. Coachen is de kunst om een beweging te creëren waarmee de ander zich gaat ontvouwen en een wereld opengaat -dat al lang aanwezig was, maar nu zichtbaar wordt- van nieuwe inzichten en mogelijkheden. Als we zien wat dat concreet heeft uitgewerkt in de levens van zoveel mensen, dan is dat het resultaat dat meetelt in onze motivatie om ook dit programma aan te bieden. Hier volgen enkele ervaringen:

Mijn transformatie begin al bij de eerste dag van de opleiding.

Deze coachopleiding heeft mij veel meer gegeven dan ik dacht en paste precies in de fase waarin ik me op dat moment bevond. Tot mijn verrassing heeft het een groot appel gedaan op mijn leven, identiteit en vooral mijn roeping. Het heeft me verbaasd dat er zoveel beweging kan plaatsvinden in korte tijd. Ik heb niet alleen het beroep van coach geleerd, ik ben ook in mijn existentie geraakt. Het was een mooie complete ervaring.
Bas van der Graaf, predikant, coach en geestelijk begeleider

Ik ben nog nooit eerder zo gemotiveerd op zoek gegaan naar mijn eigen identiteit

Door het volgen van deze cursus en de aansporingen die zijn gegeven ben ik steeds meer uitgedaagd en gemotiveerd om op zoek te gaan naar mijn eigen identiteit, meer dan alle voorgaande cursussen die ik eerder in mijn leven heb gevolgd.
Patrick Eversen, Coördinator IT & ICT en Innovatie

De cursus heeft niet alleen mijn visie op coachen veranderd, maar ook mijzelf.

TransforMissioneel Coachen Basics heeft niet alleen mijn visie op coachen veranderd, maar ook mijzelf.  De cursus is op een professionele  manier gegeven en direct toepasbaar in mijn coachpraktijk en persoonlijk leven.
Arend Jansen, Onderwijsadviseur

Uiteindelijk heb ik de grote sprong gewaagd

Na het vergelijken met andere coachopleidingen heb ik voor de coachopleiding bij CC Excellence gekozen omdat vooral de TransforMissionele aanpak en de verdieping me erg aansprak. Uiteindelijk heb ik de grote sprong gewaagd en het bracht me meer dan ik kon dromen.
Heleen Reinders, stafmedewerker revalidatie en onderzoeker lectoraat leiderschap

De cursus heeft me geprikkeld om na te denken over wie ik ben en wil zijn als coach.

De cursus heeft me geprikkeld om na te denken over wie ik ben en wil zijn als coach. Door het TransforMissioneel gedachtengoed heb ik geleerd om recht te doen aan mens én context. Dat maakt de coaching geloofwaardig en impactvol.
Herbert Westerink, Verandercoach

 

Wie nemen deel aan dit programma?

Wat motiveert jou

Dit programma is niet alleen een waardevolle aanvulling op de toolbox van een leidinggevende, doordat je zelf wordt gecoacht draagt het ook bij aan de verdere ontwikkeling van jou als leidinggevende. Hierin leer je van je medecursisten en word je op een inspirerende wijze door Bart begeleidt. – Bert van Drogen

Dit programma is voor (aanstaande) leidinggevenden. Daarmee bedoelen we iedereen die (eind)verantwoordelijk is voor het functioneren van anderen. Het maakt niet uit in welke branche of beroepsgroep je werkzaam bent. In deze cursus gaat het over processen en principes die voor iedereen herkenbaar zijn. In de praktijk geeft de diversiteit van de werkcontext een bijzondere dimensie aan de interactie en oefeningen en draagt het bij aan nieuwe inzichten voor de eigen setting.

Coaching ontvangen

Dit programma is voor leidinggevenden die gecoacht willen worden. Je bent dus gemotiveerd om je eigen vraagstukken in te brengen. Om je daarin wat herkenning te geven staan hieronder vraagstukken waar anderen aan hebben gewerkt.

 • In het fusieproces sta ik voor morele dilemma’s die mij uitdagen om mij steviger op te stellen. Van nature vind ik dat lastig. Ik wil leren om mijn positie in te nemen, zonder dat ik mezelf verlies en anderen overrule.
 • In welke ontdekken in welke richting wil ik mij als leidinggevende wil gaan ontwikkelen en welke omgeving ik daar voor nodig heb.
 • Mijn onzekerheid staat me in de weg om stappen te zetten. Ik draai steeds rondjes en kom niet tot echte keuzen. Ik wil ontdekken wat me in de weg staat.
 • Ik wil leren hoe ik vanuit mijn rol meer verbinding kan krijgen tussen wat wij als organisatie belangrijk vinden en hoe onze medewerkers functioneren.
 • De organisatie waar ik werk en de inhoud van mijn werk is gaandeweg veranderd. Hoe verhoud ik mij daartoe en wat betekent dat voor mijn toekomst?
 • Ik word onvoldoende uitgedaagd om het beste uit mezelf en mijn team te halen. Ik heb het nodig dat anderen mij – in een vertrouwde setting – een spiegel voorhouden en kritische vragen stellen.
 • Ik heb moeite om grenzen te stellen. Hoe voorkom ik dat ik dat anderen steeds op mij gaan leunen en dat door het werk wordt opgezogen?

Coaching geven

Dit programma is voor leidinggevenden die coachend leiderschapwillen ontwikkelen. Hieronder staan enkele doelen waar anderen aan hebben gewerkt.

 • Ik coach op intuïtie, dat gaat vaak goed omdat ik snel kan aanvoelen wat er gebeurt. Maar het gaat soms ook verkeerd, omdat ik de ander niet begrijp of verkeerd aanvoel (dan zegt het meer iets over mij, dan over de ander). Dan weet ik niet meer hoe ik constructief verder kan gaan. Daarom wil ik leren methodischer te coachen, zodat ik weet wat ik doe, waarom ik het doe en wat ik kan doen als iets anders gaat dan ik had gedacht.
 • De tijd die ik heb om medewerkers te coachen is zeer beperkt. Daardoor kom ik nauwelijks toe aan het op gang brengen van echte ontwikkeling. Medewerkers kijken vaak naar mij en brengen zelf te weing in. Hoe kan ik meer coachruimte creeren en deze effectief benutten om de medewerker meer in de aan-stand te krijgen?
 • Na een tijdje merk ik dat ik vastloop ik gesprekken met medewerkers. Dan ben ik uitgevraagd. Wat zijn krachtige coachvragen en hoe bedenk ik die ter plekke?
 • Mijn coaching is vaak ad-hoc. Coachende gesprekken worden wel als waardevol ervaren door de medewerker, maar er vindt geen groei plaats. Hoe kan ik mijn ad-hoc gesprekken ombuigen naar een proces waarin de medewerker voortbouwt op wat hij heeft geleerd?
 • Hoe bouw ik een coachgesprek op? Wat doe ik als coach en wat doe ik niet als coach?
 • Soms ervaar ik een spanningsveld tussen mijn rol als leidinggevende en coach. Er zijn momenten dan moet de ander gewoon doen wat ik zeg of wat is afgesproken. Dan ga ik niet vragen “Hoe zou je het zelf doen”. Hoe ga ik om met dat spanningsveld? Hoe verbind ik coachen en leidinggeven?

Niveau

Om dit programma te volgen is een specifieke vooropleiding niet vereist. Ook is het niet nodig om over coachvaardigheden of -kennis te beschikken. Om de inhoud en het proces van deze cursus goed te kunnen volgen is een HBO denk- en werkniveau wel een vereiste.

Afhankelijk van het studietempo mag je rekenen op gemiddeld 12-16 uur voorbereiding per cursusdag (ongeveer 3-4 uur per week),. Daarnaast reserveer je 2 à 3 uur voor een coachsessie. Voor het schrijven van een persoonlijk leerverslag mag je uitgaan van 12 uur tijdsinvestering..

Dit programma is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en is bij voldoende resultaat een opstap naar een EQA Foundation of Practitioner coachopleiding (Europees erkend diploma, accreditatie EMCC/NOBCO).

Wat is de inhoud van dit programma?

Waar gaat het over?

Met enige ervaring in het coachen deed ik aanvankelijk mee om kennis op te doen over geestelijk leiderschap, wat dit betekent voor leidinggevenden in de gemeente en hoe je dit tegelijkertijd kunt toepassen in een seculiere omgeving. Al snel ontdekte ik door dit programma een aantal sleutels waarmee mensen zich bewust van hun eigen missie weten te positioneren en te verbinden aan de groep(smissie). Dit raakte bij mij niet alleen het kennisniveau, maar vooral mijn hart. – Jaap van Tricht

In dit programma ontvang je concrete handvatten om anderen mee te coachen. Specifieke coachvaardigheden ga je eerst op jezelf en de andere deelnemers toepassen. Er is dus veel ruimte voor het oefenen van coachvaardigheden en het bespreken van eigen praktijksituaties.

TransforMissioneel Coachen

Dit programma helpt je om het gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen te begrijpen en toe te passen. In het coachen is het behalen van concreet resultaat van belang, maar de weg daar naar toe is net zo belangrijk. In onze aanpak kiezen we voor een route waar je onderweg veel leert over jezelf en de context waar je deel van uitmaakt. Daarmee haal je niet alleen je doelen, maar leer je ook jezelf beter kennen en ga je -als resultaat daarvan- beter functioneren en presteren.

Identiteit en Missie
In het TransforMissioneel Coachen is identiteit een belangrijk aandachtsgebied. Wie ben ik, hoe waardeer ik mezelf, wat zijn mijn unieke kwaliteiten en eigenschappen? Nauw verbonden daarmee is de vraag: wat is mijn missie? Wat vind ik werkelijk belangrijk, waar geef ik echt om, hoe zet ik mijn gaven en talenten in? Als mijn identiteit en missie helder zijn, ben ik dan in staat om op een authentieke wijze vorm te geven aan mijn eigen functioneren op de plek waar ik van betekenis wil zijn? Dat zijn vragen waar je in dit programma bij stil staat.

Cultuur en Relaties
Stilstaan bij je indentiteit en missie in relatie tot je ontwikkelvraagstuk is een innerlijk proces, maar staat niet los van de context waarin je leeft. Want de effectiviteit van jouw missie hangt voor een groot deel af van jouw bekwamheid om onderdeel te worden van die cultuur, zonder je identiteit en eigenheid te verliezen. Een belangrijke sleutel daarin is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie je ook verkeert, de kwaliteit van de relaties in die situatie, zijn bepalend voor jouw succes. In deze cursus ga je ontdekken hoe dat voor jouw werkt. wat voor jouw kenmerkende patronen zijn en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Coachtechnieken en – methodieken
Als je in dit dynamisch speelveld als coach of coachend leider invloed wilt uitoefenen op de ontwikkeling van anderen, ontkom je er niet aan om te weten hoe processen van ontwikkelen en veranderen verlopen. Daar ga je dus veel aandacht aan besteden en met behulp van coachtechnieken en –methodieken mee oefenen door het toe te passen op je eigen persokonlijke en professionele ontwikkeling en die van je medecursisten.

Coachhouding
Coachen is een vak apart. Veel mensen denken dat ze coachen, maar in feite doen ze niets anders dan adviseren of kennis doorgeven. Coachen vergt een actieve luisterhouding en het stellen van doelgericht vragen waarmee de ander in een proces van bewustwording en ontwikkeling wordt gebracht. Coachen is er vooral op gericht dat de coachee zelf het antwoord gaat vinden. In dit programma ga je ontdekken welke stijl van coachen daarin bij jouw past en hoe je  die effectief kan inzetten. Ook krijg je zicht op je eigen coachkwaliteiten en de daaraan verbonden persoonlijke valkuilen en uitdagingen.

Coachstrategie
TransforMissioneel Coachen heeft te maken met het herdefiniëren van vraagstukken. Je krijgt daarom technieken aangereikt die de ander helpen om ‘baanbrekende oplossingen’ te bedenken voor zijn eigen vraagstuk. In dat kader leer je ook hoe je omgaat met doorbreken van weerstanden in het coachen.

Eindtoets

De eindtoets voor dit programma bestaat uit het schrijven van een Persoonlijk Leerverslag. Bij een voldoende beoordeling ontvang je het certificaat “TransforMissioneel Coachen Basics“. Bij een onvoldoende is er een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na de datum waarop de onvoldoende beoordeling aan de student is bekend gemaakt (voor deze herkansing ontvangt de student een aanvullende factuur).

 

Wat zijn de doeleinden van dit programma?

Welke resulaten streef ik na?

Dit programma voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan de cursus die tot doel hebben om een zekere kwaliteit en opleidingsniveau te garanderen. We hebben deze eisen vertaald naar concrete resultaten waar je aan gaat werken.

HOOFD | Inzicht in coachen en het coachproces (kennis)

Je gaat ontdekken hoe je coachen kunt gebruiken om anderen te motiveren en in ontwikkeling te brengen. Je krijgt inzicht in de verschillende coachfasen en de technieken die helpend zijn om deze fasen goed te doorlopen. Je herkent weerstand en kan dit duiden.

 1. Je weet wat TransforMissioneel Coachen is en kan dat met eigen woorden verwoorden.
 2. Je weet coachen te plaatsen in het kader van een voortgaand ontwikkelproces.
 3. Je hebt inzicht in de verschillende fasen van het coachgesprek.
 4. Je hebt kennis over verschillende coachtechnieken.
 5. Je herkent weerstand in het coachproces, kan dit duiden en bespreekbaar maken.

HART | Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling (houding)

Je gaat ontdekken wat je kwaliteiten, valkuilen en blokkades zijn. Je leert hoe intrinsieke drijfveren en belemmerende overtuigingen leiden tot denkbeelden, keuzen en acties. In dat kader formuleer je je eigen ontwikkeldoelen en een plan om daar bewust aan te werken.

 1. Je bent in staat te reflecteren op eigen denken en handelen.
 2. Je kunt je kwaliteiten en belemmeringen benoemen en plaatsen in het kader van je ontwikkeling.
 3. Je bent in staat om methodisch een stappenplan voor ontwikkeling te volgen.
 4. Je bent in staat het onderliggende bewustwordingsproces van je ontwikkeling te verwoorden.
 5. Je bent in staat om je eigen visie op coachen te formuleren en over te dragen.

HANDEN | Ontwikkelen van coachende vaardigheden (vaardigheden)

Je leert coachmethodieken en je gaat oefenen met specifieke coachtechnieken. Wat je tijdens de cursus hebt geleerd ga je direct toepassen in je werkcontext. Je krijgt concrete handvatten voor het stellen van de juiste vragen en leert hoe je met gerichte interventies het zelfoplossend vermogen kan vergroten.

 1. Je laat zien dat je coachtechnieken en -vaardigheden bewust kunt toepassen in het coachen van je eigen ontwikkeling.
 2. Je laat zien dat je methodisch en gefaseerd een coachgesprek kunt hanteren.
 3. Je kunt je houding, communicatie en taalgebruik afstemmen op de ander.
 4. Je kunt iemand in een proces van bewustwording en eigenaarschap brengen.
 5. Je laat zien dat je coachvaardigheden zijn gegroeid en je kan beschrijven welke dat zijn.

Waar en wanneer is dit programma?

Data, trainer en locatie

Een cursusdag begint om 09.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur.

Opleidingsdata Voorjaar 2024

 • Vrijdag 10 mei 2024
 • Vrijdag 7 juni 2024
 • Vrijdag 28 juni 2024

Trainer en coach

Dit programma wordt gegeven door senior trainer en executive coach Bart Broekman. Bart is oprichter en eigenaar van CC Excellence. Sinds 2009 is hij fulltime werkzaam als coach, opleider en adviseur. De brede kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in het sociale (maatschappelijk werker), het kerkelijke (voorganger) en het zakelijke leven (ondernemer), vormen de inzet om jouw op een betrokken en methodische wijze te helpen de volgende stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Opleidingslocatie

Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Overnachting
Wil je voor of na de bijeenkomst jezelf verwennen met een overnachtingsarrangement neem dan contact op met het hotel en vraag naar de mogelijkheden. Bij overnachting voorafgaand of aansluitend op de cursusdag ontvang je 10% korting op de prijs (kortingscode: CC Excellence).

Locatie
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Auto: klik hier voor het maken van een routebeschrijving.
OV: het treinstation is op enkele minuten loopafstand van de locatie.

Coachingsdata en locatie

De persoonlijke coachsessies worden bij voorkeur real-life gehouden in Drachten (Morra 2, 9204 KH Drachten). Online sessies zijn een alternatief. De datum en tijdstip van de coachsessies wordt met elke deelnemer persoonlijk afgestemd.

De waarde van mijn investering

Wat draag ik financieel bij?

Wie op zoek gaat naar een gelijkwaardige programma komt al snel tot de ontdekking dat je hiervoor minstens 200 euro per dagdeel betaald. Voor velen is dit een hoge drempel. Wij vinden het belangrijk dat dit programma voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is en houden daarom de opleidingskosten laag door de onderwijsbijdrage te subsidiëren met 30% korting.

Opleidingskosten

Onderwijsbijdrage
Voor het programma TransforMissioneel Leiderschap is de onderwijsbijdrage (het zogenaamde ‘lesgeld’) vastgesteld op € 672,=

Coachingsbijdrage
Het integraal executive coachtraject heeft een gesubsidieerde prijs: € 595,=

Studiekosten
Naast de onderwijs- en coachingsbijdrage bijdrage betaalt een deelnemer aan studiekosten: € 376,=

Specificatie

 • Locatie- en arrangements- en studiokosten: € 220,=
 • Studiemateriaal en reprorechten: € 40,=
 • Beoordeling en examenkosten: € 100,=
 • Administratie en porto: € 16,=

Optioneel kan worden gekozen voor ondersteunend literatuur à: € 41,50  (door de cursist zelf aangekocht).

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.