Veel gestelde vragen

Ik zoek een coach. Bieden jullie ook coachtrajecten?

Jazeker. Coachen is onze core bussines.  Al onze medewerkers zijn fulltime actief op het gebied van coachen. Onze coachervaring gebruiken we als input voor onze opleidingen. Daardoor wordt de theorie praktisch en actueel gemaakt en sluiten we op een herkenbare manier aan bij de de actuele praktijk van het dagelijks leven.

In ons coachen richten we ons op persoonlijke begeleiding, executive coaching, loopbaancoaching, teamcoaching en organisatiecoaching. trajecten,  Voor meer informatie over ons coach-aanbod klik hier.

Bieden jullie ook supervisie zonder dat een opleiding moet worden gevolgd?

Ja, dat kan. Naast coachen hebben we ook veel ervaring in supervisie. Als je dat wilt brengen we je in contact met een van onze deskundige coachingsupervisoren. Hoe de coachingsupervisie er gaat uit zien is afhankelijk van de ervaring die je hebt met supervisie. Soms kan de vraag om begeleiding het best worden beantwoord met een traject van 10 bijeenkomsten in een tweewekelijkse frequentie. Maar het kan ook zijn dat het plannen van de coachingssupervisiesessie enkele keren per jaar op de momenten dat het jou past, beter aansluit bij wat je nodig hebt.

Het is belangrijk om te weten dat onze supervisoren erkend zijn door de LVCS en zich kunnen vinden in de doelstellingen van de AOCS.

Wat is het verschil tussen coaching en supervisie?

In een coachtraject staat over het algemeen het ‘hier-en-nu’ centraal; er wordt resultaatgericht gewerkt aan leerdoelen. Supervisie is een specifieke begeleidingsmethode die zich richt op het (leren) zelfstandig sturing (te) geven aan je persoonlijke professionele ontwikkeling. Natuurlijk gaat het bij supervisie ook over het boeken van (leer)resultaten, maar er is een focus op ‘de weg van leren en werken’ om tot resultaten te komen. Het gaat dan over het ontwikkelen van jouw ‘interne supervisor’ om op de lange termijn sturing te kunnen blijven geven aan de ontwikkeling van je professionele identiteit.

Binnen coaching wordt  is de duur van het traject en het aantal sessies afhankelijk van de geformuleerde doelen (dat kan variëren tussen de 5 en 12 bijeenkomsten). In een supervisietraject wordt uitgegaan van 10 tot 15 bijeenkomsten.

Gaat er een intake of aanmeldingsgesprek aan de opleiding vooraf?

De bedoeling van een intake is dat zowel opleider als cursist/ student de overtuiging hebben dat de gekozen opleiding een goede keuze is.

Voor hen die overwegen om een Foundation of Practitioner Coachopleiding te gaan doen is de Basiscursus TransforMissioneel Coachen één grote intakeperiode van 4 maanden. In deze periode leren opleider en cursist elkaar goed kennen en kan de cursist middels zijn functioneren in de groep en het maken van een Persoonlijk Verslag ontdekken en laten zien of er voldoende potentie aanwezig is om een vervolgopleiding te doen.

Voor de Basiscursus TransforMissioneel Coachen is er standaard geen intake of aanmeldingsgesprek. De ervaring leert dat dit niet nodig is en dat de informatie op de website en de verhalen van anderen (de meeste cursisten komen bij ons via mond-tot-mond-reclame) voldoende is om een goede afweging te maken of de cursus geschikt is.

Dit geldt ook voor de meeste andere opleidingen (bij sommige opleidingen -zoals de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Leiderschap- nemen we zelf contact op met iemand nadat hij/ zij heeft aangemeld om een aantal zaken door te spreken en wederzijdse verwachtingen af te stemmen).

Tot slot, een gesprek is altijd mogelijk! We komen graag in contact met je als je vragen hebt of eventuele deelname aan een cursus of opleiding wilt doorspreken. Op verzoek kun je dus altijd een oriëntatiegesprek aanvragen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan deze telefonisch of face-tot-face plaats vinden.

Hoe verloopt de procedure tot inschrijving?

Voor de Open Opleidingen en het Nascholingsaanbod geldt de volgende procedure:

1. Inschrijven

Je schrijft je in voor een workshop, training, cursus of opleiding via het Online Inschrijfformulier (klik op de button ” Inschrijven”). Langs deze weg ontvangen we alle noodzakelijke informatie om je aanmelding te kunnen verwerken en ga je een overeenkomst met ons aan. In de Algemene Voorwaarden staat beschreven wat deze overeenkomst inhoudt.

2. Bevestiging

Je ontvangt onmiddellijk een bevestiging van je inschrijving met een kopie van de Algemene Voorwaarden en het Privacystatement (zodat je weet hoe we met je gegevens omgaan). Mocht je deze bevestiging niet ontvangen kijk dan in de spambox van je mailaccount. Neem contact met ons als je geen bevestiging hebt ontvangen. We controleren dan of je inschrijving goed bij ons is aangekomen.

3. Informatie

Je ontvangt enkele weken voor aanvang van de betreffende cursus of opleiding een email van ons met aanvullende informatie . Ook wordt -indien dit nodig is voor een goede voorbereiding op de eerste bijeenkomst- het onderwijsmateriaal verzonden naar het adres die je bij de inschrijving hebt opgegeven.

4. Uitnodiging

Je ontvangt in de week voor aanvang van de betreffende cursus of opleiding een uitnodiging voor de eerste cursusdag met de informatie over de cursuslocatie en laatste bijzonderheden.

5. Start

Op de eerste dag van de cursus of opleiding staat een half uur voor aanvang van het programma de koffie/thee en gebak klaar en ontmoet je de andere deelnemers en je docent/ trainer.

Houden jullie ook Open Dagen?

Nee, we hebben geen Open Dagen. Er zijn wel andere mogelijkheden om kennis met ons te maken of je vragen te stellen, iets te proeven van wie we zijn en wat we doen:

  • De meest bekende manier is door contact met ons op te nemen.  We zorgen er voor dat je altijd iemand te spreken krijgt die jou het beste een antwoord kan geven of het gesprek met je kan aangaan over het onderwerp waarover je belt. Uiteraard mag je je vragen ook schriftelijk stellen, maar door mondeling contact krijg je meestal toch een betere indruk van de ander.
  • Een aanverwante vraag is “Houden jullie ook een intake of aanmeldingsgesprek?”. Klik hier voor onze reactie
  • Mocht je een opleiding overwegen en van een student die de opleiding eerder heeft gedaan willen horen wat zijn/ haar ervaringen zijn, dan kunnen we je in contact brengen met een referentie die zoveel mogelijk aansluit bij je eigen profiel.
  • Af en toe organiseren we workshops of seminars (soms gratis en soms tegen kostprijs) waar we je kunnen ontmoeten. Houd voor deze bijeenkomsten onze site in de gaten (kijk o.a. bij alumnibijeenkomsten, die regelmatig toegankelijk zijn voor introducees of belangstellenden).

Wat is het verschil tussen de diverse coachopleidingen die jullie aanbieden?

Welke coachopleiding je wilt gaan volgen hangt af van wat je er mee wilt doen en welke mogelijkheden je hebt om een opleiding te volgen. Om die reden bieden we verschillende coachopleidingen.

Basisopleiding

De Basiscursus TransforMissioneel Coachen is voor hen die hun coachende vaardigheden willen verbeteren en dit willen combineren met het werk dat ze reeds doen.  Het is een laagdrempelige cursus, zowel in tijd (4 maanden) als prijs. Daarnaast wordt de basiscursus door sommigen gevolgd om te ontdekken of coachen wel bij hen past. Vooral degene die een vervolgopleiding overwegen (bijv. foundation of practitioner) vinden dit een belangrijke overweging. Overigens is de basiscursus (module 1 en 2) een integraal onderdeel, van een vervolgopleiding.

Vervolgopleiding 1

Na de Basiscursus heb je de mogelijkheid om een vervolgopleiding te doen op foundation-niveau of practitioner-niveau. De Practitioner-opleiding is een pittige post-hbo opleiding die je opleidt tot een allround professioneel beroepscoach die breed inzetbaar is. Voor sommigen is dit te zwaar qua tijd, diepgang en intensiteit, maar willen wil een erkend diploma en de mogelijkheid om via die weg aan te sluiten bij het register vaan de NOBCO. Voor hen is de Foundation-opleiding ontwikkeld (65% minder studie-uren dan de Practitioner).

Vervolgopleiding 2

Na de Practitioner is het mogelijk om je diploma te upgraden naar Senior-Practitioner niveau. Daarvoor volg je een stapelmodule met de specialisatie ” Teamcoach”. In de toekomst worden er ook andere specialisatie ontwikkeld (we denken aan ‘ organisatiecoach’  en ‘ executive coach’). Op dit moment hebben wij een specialisatie “Teamcoaching”.

Klik hier voor een vergelijkend overzicht van de coachopleidingen

Moet ik eerst de Basiscursus TransforMissioneel Coachen volgen om een vervolgopleiding te kunnen doen?

Ja. Hoewel de Basiscursus TransforMissioneel Coachen als een aparte cursus wordt aangeboden, maakt het integraal onderdeel uit van een vervolgopleiding. De basiscursus bestaat uit de eerste twee modulen van een vervolgopleiding en maakt duidelijk of je over voldoende niveau en mogelijkheden beschikt om de vervolgmodulen te gaan doen. Dit wordt zichtbaar door:

  • je functioneren in de cursusgroep,
  • het niveau van je persoonlijk verslag,
  • een persoonlijke afstemming tussen jou en de opleider.

Deze werkwijze wordt door cursisten als zeer plezierig ervaren. Het voorkomt dat je gaat inschrijven voor een leergang (module 3 en verder) en op een later moment ontdekt dat het toch niet bij je aansluit. Daarnaast wordt deze ‘knip’ tussen module 2 en 3 als een waardevol moment ervaren, omdat de opleider uitgebreide feedback geeft op de houding en coachvaardigheden van de cursist en actief meedenkt in wat de ander nodig heeft om volgende stappen te zetten.

Als ik elders een coachopleiding heb gedaan, kan ik dan vrijstelling krijgen van de Basiscursus TransforMissioneel Coachen?

Als je ergens anders een training of cursus hebt gevolgd in het coachen, dan is deze niet inwisselbaar voor de Basiscursus TransforMissioneel Coachen (module 1 en 2) als je bij ons een vervolgopleiding wilt doen (Foudation of Practitioner, module 3 e.v.) . De reden hiervan is dat de inhoud van de basiscursus een geheel eigen karakter en invulling heeft, gebaseerd op de gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hechten we er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen -over het gehele traject- is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden opleidingssupervisie. Alleen op deze wijze kunnen we de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.

Hoe komen jullie aan de bedragen die jullie vragen voor de opleidingskosten?

Wie op zoek gaat naar een goede opleiding zal zich afvragen uit welke bestanddelen de kosten van een opleiding bestaan. We krijgen soms de vraag waarom een opleiding zo duur moet zijn. Eerlijk gezegd vragen wij ons dat ook wel eens af als we kijken naar de bedragen die sommige opleidingen durven te vragen. Anderzijds komen we er achter dat mensen soms geen idee hebben van wat er allemaal bij komt kijken om een goede opleiding neer te zetten. Klik hier om zicht te krijgen op de zaken die bijdragen aan de opleidingskosten.

Wat is de (beroeps)achtergrond van de meeste cursisten en studenten?

Over de achtergrond van de deelnemers aan onze Open Opleidingen en Nascholingsactiviteiten kunnen we het volgende zeggen.

Via werkgever en privé
Er is een groep die een programma bij CC Excellence volgt als zelfstandige of in opdracht van /in overleg met de werkgever en doen daarmee een beroep doen op het beschikbare scholingsbudget van de werkgever. Een aanzienlijk deel van de cursisten en studenten betaalt de opleiding privé en volgt een cursus of opleiding als vorm van bijscholing of omscholing.

Bereidheid om kwetsbaar op te stellen
Hoe iemand ook binnenkomt (via een werkgever of op eigen initiatief), we merken dat alle deelnemers een sterke motivatie hebben om te leren, te ontdekken, te experimenteren en te ontwikkelen. Een opleiding bij CC Excellence gaat nooit alleen over het opdoen van kennis of praktische vakbekwaamheid. Alle vaardigheden die je leert pas je eerst toe op jezelf. Jezelf onderzoeken, je kwetsbaar opstellen en werken aan je eigen (persoonlijke) vraagstukken is een bereidheid die we sterk herkennen in onze cursisten en studenten.

Invloed op anderen
De meeste deelnemers aan onze programma’s hebben in het (vrijwilligers)werk een functie waarbij ze invloed uitoefenen op anderen, bijvoorbeeld in de rol van leidinggevende (o.a. teamleider, hoofd, afdelingschef, manager, bestuurder) of begeleider (o.a. groepsleider, coördinator, coach, mentor). Dit is een gemeenschappelijk kenmerk die samenbindt en focus geeft.

Uiteenlopende branches
De branches waar onze cursisten en studenten in functioneren zijn zeer uiteenlopend. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd in een opleidingsgroep (welzijn, onderwijs, gezondheid, kerk, de financiële dienstverlening, enz.). Sommigen functioneren in een non-profit setting, anderen in een commerciële omgeving of binnen een charitatieve sector (goede doelen organisaties).

Het is juist deze grote diversiteit dat samen leren zo leuk en interessant maakt. Je maakt kennis met verschillende werkplekken en gaat ontdekken dat op al die verschillende plekken vaak dezelfde soort vragen of problemen spelen. Je leert van elkaar omdat ieder door zijn eigen bril inzichten aanreikt waar je zelf nooit aan had gedacht.

Christelijk geloof
Een gemeenschappelijk uitgangspunt van de meeste cursisten en studenten is het christelijk geloof. Het is een bron waaruit we putten, ook in onze opleidingen. Dat is herkenbaar in de waarden die we hanteren, onze houding en wijze van omgaan met elkaar en onze manier van kijken naar de ander en de wereld om ons heen. Dat neemt niet weg dat niet- of anders-gelovigen niet deelnemen aan onze opleidingen. Dit gebeurt regelmatig en wordt van beide kanten als een enorme verrijking ervaren.

Wat is de leeftijd van de cursisten en studenten?

Onze Open Opleidingen en Nascholingsactiviteiten zijn gericht op volwassenonderwijs. De leeftijd van de deelnemers aan onze programma’s kan worden gevonden in de middengroep van 30-60 jaar (met uitschieters naar beneden en boven).