Gaat er een intake of aanmeldingsgesprek aan de opleiding vooraf?

De bedoeling van een intake is dat zowel opleider als cursist/ student de overtuiging hebben dat de gekozen opleiding een goede keuze is.

Voor hen die overwegen om een Foundation of Practitioner Coachopleiding te gaan doen is de Basiscursus TransforMissioneel Coachen één grote intakeperiode van 4 maanden. In deze periode leren opleider en cursist elkaar goed kennen en kan de cursist middels zijn functioneren in de groep en het maken van een Persoonlijk Verslag ontdekken en laten zien of er voldoende potentie aanwezig is om een vervolgopleiding te doen.

Voor de Basiscursus TransforMissioneel Coachen is er standaard geen intake of aanmeldingsgesprek. De ervaring leert dat dit niet nodig is en dat de informatie op de website en de verhalen van anderen (de meeste cursisten komen bij ons via mond-tot-mond-reclame) voldoende is om een goede afweging te maken of de cursus geschikt is.

Dit geldt ook voor de meeste andere opleidingen (bij sommige opleidingen -zoals de Post Hbo Leergang TransforMissioneel Leiderschap- nemen we zelf contact op met iemand nadat hij/ zij heeft aangemeld om een aantal zaken door te spreken en wederzijdse verwachtingen af te stemmen).

Tot slot, een gesprek is altijd mogelijk! We komen graag in contact met je als je vragen hebt of eventuele deelname aan een cursus of opleiding wilt doorspreken. Op verzoek kun je dus altijd een oriëntatiegesprek aanvragen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan deze telefonisch of face-tot-face plaats vinden.