De reis van je leven!

Pareltjes

We bestaan 15 jaar! Tijd voor een volgende stap. Om een volgende sprong te maken in je ontwikkeling, moet je soms afscheid nemen van wat je dierbaar is. Kill your darlings… De coachopleiding TM Basics is bijvoorbeeld zo’n cursus. Het is door meer dan duizend cursisten gevolgd en heeft ongelofelijk teveel teweeg gebracht. Zo zijn er meerdere cursussen die we niet meer aanbieden in het nieuwe seizoen. Het doet pijn om te snijden in een opleidingspakket als er pareltjes tussen zitten die in de afgelopen vijftien jaar van onschatbare waarde zijn geweest voor veel mensen.

Terug naar de bedoeling

MAAR, in ons jubileumjaar voegen we al die pareltjes van de afgelopen vijftien jaar samen in één nieuw programma: de reis van je leven! Hiermee gaan we weer terug naar onze bedoeling: mensen raken met de enorme ontwikkelkracht die onze Schepper in ons heeft gelegd, zodat gaat groeien wat in de kiem aanwezig is. Deze nieuwe opleiding wordt sterker en beter dan wat we hadden, met nog meer impact en beleving. Het gaat diverse PE-keurmerken krijgen (NOBCO, LVSC, NOLOC en ST!R) en kan het worden verzilverd met een erkende EMCC-NOBCO Foundation en Practitioner (deze opleidingen blijven dus in ons aanbod).

De reis van je leven!
NOBCO, LVSC, NOLOC, St!R

TM Coachend Leiderschap

Er is NOG 1 PLEK VRIJ voor een leidinggevende die aan zichzelf en zijn executive skills wil werken. TM Coachend Leiderschap is een executive training van 3-4 maanden waarin jouw leiderschapspraktijk en vraagstukken centraal staan. Concreet, persoonlijk, diepgaand en direct toepasbaar.

Kenmerkend is de kleine trainingsgroep waarin we samen werken en beleven, de waardengedreven aanpak en de persoonlijke aandacht voor jouw functioneren als coachend leidinggevende.

Dit programma is een combi van training en persoonlijke coaching! Integraal ontvang je een executive coachingstraject van drie persoonlijke coachsessies tijdens en na de training.

Meer informatie
Start: 12 april 2024

We bestaan 15 jaar!

Op 1 mei 2008 zaten Bart en Janine Broekman bij de Kamer van Koophandel en werd CC Excellence officieel geboren. Op het uittreksel van de KvK stond bij bedrijfsomschrijving: “Coaching en Consultancy voor Kerken en (christelijke) Organisaties”. CC Excellence is ontstaan vanuit de roeping om christelijke leiders te coachen en kerken te ondersteunen. De eerste activiteit was het organiseren van het jaarlijks terugkerende Nationale Coachseminar 2009 met als hoofdspreker Ben Tiggelaar en meer dan 10 coachworkshops. Hier introduceerden we het TransforMissioneel gedachtegoed en de eerste cursus “Coachen in de Kerk”. Binnen enkele dagen was de cursus volgeboekt. Daarna hebben we deze cursus, die later TMC Basics werd genoemd, meer dan zeventig keer gegeven!

In 2010 kwam Robert Tolsma in dienst als gemeentecoach én bouwden we een opleidingsteam rondom onze eerste Post Hbo Coachopleiding. Onze ambitie was het neerzetten van een erkende opleiding gedreven door heldere waarden met een duidelijke coachvisie en een christelijk identiteit. Sindsdien zijn er via Excellence Opleiding vele opleidingen, cursussen en trainingen ontwikkeld. In 2013 werd de eerste Post Hbo Excellent Leiderschap gehouden in het romantisch kerkje van Olterterp. Diverse hoogleraren en ervaren topbestuurders hebben hier jarenlang gastcolleges gegeven.

Ondertussen bleven (en blijven) we leiders, teams, organisaties en kerken coachen en begeleiden. Op die manier houden we contact met de soms weerbarstige coach- en leiderschapspraktijk. We kunnen wel een boek schrijven over wat we hebben gezien en geleerd. En dat gaan we ook doen in dit jubileumjaar! We hopen daarmee echt iets toe te voegen aan de theorie en praktijk van ontwikkelen en veranderen (wordt vervolgd).

Terugkijkend overvalt ons een sterk gevoel van dankbaarheid. We hadden niet verwacht dat ons bereik en invloed zo groot zou worden. Om de focus te behouden hebben we afscheid genomen van opleidingen die de afgelopen 15 jaar van onschatbare waarde zijn geweest voor veel mensen. In het nieuwe seizoen brengen we het beste van de afgelopen 15 jaar samen in één programma: de reis van je leven! Daarmee willen we dicht bij onze roeping blijven: mensen raken met de enorme ontwikkelkracht die onze Schepper in ons heeft gelegd, zodat gaat groeien wat in de kiem aanwezig is. We zien uit naar de komende 15 jaar!

Ga je mee naar Texel?

Start het nieuwe seizoen met een heldere focus op wat je gaat doen!

Wil je aan het begin van het nieuwe seizoen, voordat alles weer gaat draaien, jezelf goed in de startblokken zetten? Verlang je naar een uitdagend en diepgaand coachtraject? Ga dan mee naar Texel in het weekend van van 22-25 september.

Samen met andere leiders ga je onder leiding van Bart Broekman een heel weekend focussen op de volgende drie vragen:

  1. Waar wil ik in het nieuwe seizoen aan werken?
  2. Wat heb ik daarvoor nodig?
  3. Hoe ga ik daar concreet mee aan de slag?

Na dit weekend loopt Bart nog enkele maanden met jou mee om je te coachen in de verwerking en toepassing.

Ga mee naar Texel
Let op: het aantal deelnemers is beperkt!

InCompany – Coachen van Collega’s

Deze week hebben we opnieuw een InCompany Training Coachen van Collega’s gegeven. Een mooi onderdeel van ons werk is dat we mogen investeren in het lerend vermogen van organisaties. Een effectieve manier om dat te doen is het ontwikkelen van psychologische veiligheid en coachvaardigheden bij medewerkers en leidinggevenden.

Wil jij dat ook voor jouw team of organisatie? Nodig ons dan vrijblijvend uit voor een kennismaking.

Ga naar de cursus

Blog – Wie is hier de coach?

We waren aan het eind van onze sessie gekomen toen mijn coachee zei: “Wat is coachen toch een mooi vak hé”. Ik zag dat hij had genoten. Het was weliswaar kwetsbaar en confronterend op het niveau van identiteit. Maar tegelijkertijd hoopvol doordat er ineens een nieuw spoor ontstond dat doorzicht gaf op wat een tijd lag te wachten, maar nu binnen handbereik leek. Ik keek hem aan en kon niet anders dan hem daarin bevestigen. Ook ik had genoten van deze sessie. Van de verwarring die optrad toen de coachee ontdekte dat er een soort van derde weg was door een andere manier van kijken en benaderen. En ik werd blij toen ik zag dat het kwartje echt ging vallen. Coachen is een prachtvak.

Toch wel apart dat mijn coachee deze opmerking maakte. Net alsof hij zelf de coach was die zijn blijdschap uit over wat hij had mogen betekenen in zijn situatie. Eigenlijk is dat precies hoe ik het zie. Ik vind het namelijk best vreemd dat ik in mijn professionele rol ‘coach’ wordt genoemd. Het woord is afgeleid van het Engelse woord voor koets. De koets, de ‘coach’ brengt je van A naar B. Maar zo’n coach wil ik helemaal niet zijn. Ik vervoer geen klanten van A naar B. Mijn taak is om de coachee op de bok van de koets te zetten en hem te helpen zijn voertuig te besturen. Hij is zijn eigen voertuig, hij is de koets, hij is zelf de coach, hij zit aan het stuur, hij is degene die richting geeft. Ik ben slechts een metgezel die voor een tijdje meeloopt en de coach helpt om de regie over zijn leven weer te pakken en het juiste spoor te vinden.

Als dan tegen mij wordt gezegd: “Wat is coachen toch een mooi vak hé?”, dan wordt ik blij. Want dat is de opmerking van iemand die heeft ervaren wat het betekent om weer grip te krijgen op zijn koets. En ja, we mochten het samen doen. Ik was een medereiziger, een aangever, een stimulator, een luis in de pels, soms een tegenover, dan weer een steun in de rug. Maar de coachee zelf is de coach!

Blog – Hoe missie vaak wordt misbruikt

Het hebben van een persoonlijke missie geeft richting en helpt bij het maken van de juiste keuzen, als het goed wordt toegepast. Het gaat mis als we onze missie gebruiken als een realisatie van onze identiteit in plaats van dat het daaruit voortvloeit. De gevolgen daarvan zien we met regelmaat in de coachpraktijk.

Voor het eerst in de geschiedenis leven we in een periode waarin je zelf kan bepalen wat je wil worden en wie je wilt zijn.

Dat is kenmerkend voor onze tijd. Voor het eerst in de geschiedenis leven we in een periode waarin je zelf kan bepalen wat je wil worden en wie je wilt zijn. Dat wordt gestimuleerd door opvoeders, scholen en media. Jij bepaalt wat je wilt en op basis daarvan ga je doelen stellen, als een verwezenlijking van wie jij wilt zijn en wat jij wilt bereiken. Geen enkel doel lijkt onmogelijk of onrealistisch. Als je een goed plan hebt en bereid bent er hard voor te werken, kan je alles bereiken wat je wilt.

Wij houden van ambitie en geloven dat we groots mogen denken en daar ook naar handelen. We noemen onszelf niet voor niets Excellence. Als je echter niet kunt bereiken wat je voor ogen hebt, als je doelen niet worden gehaald of je project mislukt, kan er twijfel ontstaan over wie je bent en wat je kan. Het probleem met missie is dat het tegenwoordig vaak een manier is om te bewijzen dat je iemand bent, dat je goed genoeg bent of doet, dat je meetelt, enzovoort. De kans dat je een onzeker zelfbeeld ontwikkelt is dan groot. In het ernstigste geval wordt dit gemaskeerd met een nieuwe missie die het tegendeel moet bewijzen.

Het probleem met missie is dat tegenwoordig vaak een manier is om te bewijzen dat je iemand bent, dat je goed genoeg bent of doet…

Als TransforMissionele coaches geloven we dat missie niet los staat van identiteit. Als je wil weten wat je te doen hebt in het leven, dan moet je eerst weten wie je bent. Dat is precies de omgekeerde volgorde van ‘wie ik wil worden en daar mijn missie voor gebruiken’. Als we het concept missie benaderen vanuit onze ‘kiem’ (wie ik in de kern ben), kunnen we overal van betekenis zijn, als we maar handelen in lijn met wat we al hebben en wie we zijn. Dan hoeven we ook niets te bewijzen, maar kunnen we het gewoon uitleven. Dan wordt onze ‘missie’ niet meer gedreven door zelfverwezenlijking, maar door het verlangen om van betekenis te zijn voor anderen.

Hiermee is niet alleen de bron van missie, maar ook de focus van missie ten diepste anders en daarmee ook de uitkomst, het resultaat van de missie. Als TransforMissionele Coaches vinden we het belangrijk om met onze coachees dit authentieke spoor te bewandelen. Anders kan ‘coachen op missie’ zomaar leiden tot een volgende teleurstelling.

Bart Broekman

Visie voor leiders en coaches in 2023

Het jaar 2023 is onvoorspelbaar! Er is zoveel in beweging dat geen expert kan zeggen wat er gaat gebeuren. De mogelijke scenario’s zien er niet rooskleurig uit. Wat is de invloed die wij als leiders en coaches hebben? Wat hebben wij te bieden? En wat gebeurt er als wij onze krachten bundelen?

Ga naar het artikel

Coach Clinic – Coachen en Pastoraat

Stel voor: je zit bij iemand in de auto die dreigt tegen een boom aan te rijden. Wat doe je dan als bijrijder?

Herken je de neiging om het stuur van iemands leven over te pakken en bij te sturen? Binnen de kerk zien we vaak dat er in iemands leven wordt ingegrepen. Wat drijft ons om dat te doen? Draagt God ons op te voorkomen dat iemand brokken maakt? Hoort dat bij onze bediening, functie of ons ambt?

Binnen een kerkelijke context is er een extra dimensie in pastoraat en coaching. Er is een spanningsveld tussen het aanreiken van antwoorden uit de Bijbel en de ander zelf laten zoeken naar de beste manier of oplossing. Wat kunnen pastoraat en coaching op dit vlak van elkaar leren?

In deze speciale Coach Clinic op 12 januari o.l.v. Robert Tolsma ga je met jezelf en de andere deelnemers aan de slag. Met behulp van krachtige oefeningen kijk je in de spiegel naar jouw manier van coachen en begeleiden. Je gaat meer zicht krijgen op waarom je bijstuurt, waarin je bijstuurt en hoe je bijstuurt.

Houd je van een persoonlijke uitdaging? Dan ben je van harte welkom!

Ga naar de Coach Clinic

Ben je werkzaam binnen de kerk dan ontvang je een geestelijk werkers korting!

Coachfestival – Gevoelstaal

1 december 2022 – Voor veel mensen is het lastig om over hun gevoel te spreken omdat ze het nooit hebben geleerd. Anderen hebben het verleerd als bescherming voor eigen kwetsbaarheid. Toch heeft gevoel een grote functie in het omgaan met moeilijke situaties.

Hoe help ik mijn medewerker of coachee zijn gevoel te ontdekken, te duiden en te verwoorden? En hoe dat ik dat zelf als leidinggevende of coach? Daar gaat het over in de studiedag “Gevoelstaal ontwikkelen bij de coachee” o.l.v. Janna Beek, gespecialiseerd trauma therapeut, supervisor en auteur van het boek “Gevoelstaal”.

Je ontvangt kennis en de nieuwste inzichten over het ontwikkelen van gevoelstaal en krijgt praktische instrumenten aangereikt voor gebruik binnen de coach- en leiderschapspraktijk.

Ga naar de studiedag