Op 1 mei 2008 zaten Bart en Janine Broekman bij de Kamer van Koophandel en werd CC Excellence officieel geboren. Op het uittreksel van de KvK stond bij bedrijfsomschrijving: “Coaching en Consultancy voor Kerken en (christelijke) Organisaties”. CC Excellence is ontstaan vanuit de roeping om christelijke leiders te coachen en kerken te ondersteunen. De eerste activiteit was het organiseren van het jaarlijks terugkerende Nationale Coachseminar 2009 met als hoofdspreker Ben Tiggelaar en meer dan 10 coachworkshops. Hier introduceerden we het TransforMissioneel gedachtegoed en de eerste cursus “Coachen in de Kerk”. Binnen enkele dagen was de cursus volgeboekt. Daarna hebben we deze cursus, die later TMC Basics werd genoemd, meer dan zeventig keer gegeven!

In 2010 kwam Robert Tolsma in dienst als gemeentecoach én bouwden we een opleidingsteam rondom onze eerste Post Hbo Coachopleiding. Onze ambitie was het neerzetten van een erkende opleiding gedreven door heldere waarden met een duidelijke coachvisie en een christelijk identiteit. Sindsdien zijn er via Excellence Opleiding vele opleidingen, cursussen en trainingen ontwikkeld. In 2013 werd de eerste Post Hbo Excellent Leiderschap gehouden in het romantisch kerkje van Olterterp. Diverse hoogleraren en ervaren topbestuurders hebben hier jarenlang gastcolleges gegeven.

Ondertussen bleven (en blijven) we leiders, teams, organisaties en kerken coachen en begeleiden. Op die manier houden we contact met de soms weerbarstige coach- en leiderschapspraktijk. We kunnen wel een boek schrijven over wat we hebben gezien en geleerd. En dat gaan we ook doen in dit jubileumjaar! We hopen daarmee echt iets toe te voegen aan de theorie en praktijk van ontwikkelen en veranderen (wordt vervolgd).

Terugkijkend overvalt ons een sterk gevoel van dankbaarheid. We hadden niet verwacht dat ons bereik en invloed zo groot zou worden. Om de focus te behouden hebben we afscheid genomen van opleidingen die de afgelopen 15 jaar van onschatbare waarde zijn geweest voor veel mensen. In het nieuwe seizoen brengen we het beste van de afgelopen 15 jaar samen in één programma: de reis van je leven! Daarmee willen we dicht bij onze roeping blijven: mensen raken met de enorme ontwikkelkracht die onze Schepper in ons heeft gelegd, zodat gaat groeien wat in de kiem aanwezig is. We zien uit naar de komende 15 jaar!