Ga terug naar Blogs

Durf jij vrijmoedig je roeping te leven?

Pinksteren is voorbij. Wat er daarna gebeurde, is ongekend. Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort stond Petrus op en vertelde aan de mensen over Jezus. Die dag bekeerden zich 3000 mensen. Dat was het begin van een revolutie. Miljarden mensen zouden tot geloof in Jezus komen. Vervolgingen, martelingen en executies konden deze groei -tot op de dag van vandaag- niet stuiten.

Dat is wat de Heilige Geest doet in de harten van mensen die tot geloof komen én daarvan getuigen naar andere mensen. De Heilige Geest opent de ogen voor wie Jezus is en geeft kracht, verlangen en vrijmoedigheid om dat door te geven. Zo heeft het geloof zich als een olievlek door de eeuwen heen verspreid, dwars door de verdrukking heen. De dag voor Pinksteren waren de discipelen bang dat ze herkend zouden worden als volgeling van Jezus en ze verborgen zich. Maar na Pinksteren konden ze zich niet langer verstoppen. De Heilige Geest dreef hen om op te staan en vrijmoedig over Jezus te vertellen (Hand. 4: 13, 31).

Dat was hun roeping, die ze vrijmoedig volgden. VRIJMOEDIGHEID betekent dat in situaties die je spannend vindt en waar je normaal gesproken moed voor nodig hebt, je de vrijheid ervaart om jezelf zichtbaar te maken en vrij te spreken en te handelen. Je voelt je vrij, omdat er iets is dat groter is dan jezelf. Waarvoor je bereid bent om offers te brengen, te incasseren en tegenslagen te verduren.

Als je een volgeling van Jezus bent, dan heb je een ALGEMENE ROEPING om een licht in deze wereld te zijn en de geur van Christus te verspreiden. Dat vraagt soms vrijmoedigheid: de moed om je identiteit en missie niet te verloochenen, maar te omarmen in alle omstandigheden van het leven. Wat er ook gebeurt, ook al lachen mensen je uit of wijzen ze je na. De Heilige Geest, die in je woont, geeft je die vrijmoedigheid. Ook als het gaat om je SPECIFIEKE ROEPING. Als je weet wie je bent in Christus (identiteit) en waarvoor Hij jou heeft gemaakt (missie), dan geeft de Heilige Geest je vrijmoedigheid om je roeping te volgen.

Als je bijvoorbeeld geroepen bent om anderen te helpen in hun ontwikkeling, maar je maakt je klein omdat je twijfelt aan jezelf of aan wat God je heeft gegeven, dan mag je bidden om vrijmoedigheid. Als je weet dat God jou hiervoor heeft gemaakt en jou op die manier wil gebruiken in deze wereld, sta dan op. Maak jezelf zichtbaar, want je hebt iets te geven. Zet een stap, laat je niet ont-moedigen, maar ga vrij-moedig in de kracht van de Heilige Geest die je draagt, leidt en ondersteunt. Elke dag. Elke dag een stap dichterbij waartoe je bent gemaakt. Durf jij vrijmoedig je roeping te leven?

Ga terug naar Blogs