Periodiek onderhoud voor de Excellente Coach

Coachen is een professie dat mentaal en emotioneel veel vraagt van de coach. Hij staat midden in het spanningsveld dat is er is tussen het belang van de klant, de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever en de waarden en commerciële belangen van de coach zelf. In dit spanningsveld is hij de vertrouwenspersoon bij uitstek, maar ook de kritische en soms tegendraadse sparringpartner die de klant nodig heeft om antwoorden te vinden op zijn vraagstukken.

Als expert in het begeleiden van ontwikkelingen en veranderingen bij de klant is het noodzakelijk om als coach in je eigen professionaliteit te blijven investeren. Coachingsupervisie is een effectieve vorm om de kwaliteit van je professie te verbeteren. Het helpt je om in alle rust te reflecteren op je eigen coachpraktijk en beroepsmatig handelen.

Onder leiding van een erkende en ervaren LVSC-supervisor kom je periodiek samen om je eigen vraagstukken en ontwikkeling vorm te geven. Het aantal sessies en de duur van de coachingsupervisie is afhankelijk van je eigen wensen en wat nodig is om te groeien als excellente coach.

Excellence Opleiding & Training werkt samen met supervisoren die geregistreerd zijn bij de Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches (LVSC) en geaccrediteerd door de Association of Coaching Supervisors  (AOCS)

Logo NOBCO Excellence Opleidingen

De ‘vrije ruimte’ vergroten

Voor ervaren coaches, counselors en consultants is het van belang om fris en robuust de uitdagingen van hun klanten (een coachee, leidinggevende of opdrachtgever) aan te gaan. Om deze klanten te leren hoe ze kunnen omgaan met onzekerheden in zichzelf, met spannende momenten in de samenwerking of met lastige dilemma’s, is het nodig om als coach ook af en toe zelf de vrije ruimte op te zoeken.

Je eigen schaduw onderzoeken

De vrije ruimte is de veilige plaats waar je in alle openheid je eigen schaduw kan onderzoeken. Met deze schaduw kun je denken aan blinde vlekken, eigen angsten, een neiging tot overmoedig denken of het ontkennen van deze schaduw. Dit is belangrijk omdat bij het begeleiden van processen er nogal eens een appel op je wordt gedaan om mee te bewegen in de onderstroom van de ‘klant’. Het ervaren van vrijheid om hier adequaat mee om te gaan ten dienste van de gewenste ontwikkeling is een groot goed.

Coachingsupervisie is gericht op het verbeteren van jouw professie als coach, counselor of consultant door:

  • beter begrijpen van eigen overwegingen en drijfveren in de ontwikkeling van de begeleidingsrelatie
  • doordenking van jouw methodische repertoire
  • het onderzoeken van ethische of morele dilemma’s
  • inzicht ontwikkelen in parallelprocessen en (tegen)overdrachtspatronen
  • begrijpen en leren hanteren van spanningsvelden die samenhangen met organisatiedynamiek

Voor wie?

Coachingsupervisie is voor coaches, counselors en consultants die enige jaren ervaring hebben in hun begeleidende of adviserende professie.

Niveau

Over het algemeen wordt uitgegaan van een post-HBO- of academisch niveau van opleidings- en werkniveau.

Waar en wanneer?

Afhankelijk van de vraag wordt bepaald hoe het traject wordt vormgegeven.  Data en locatie worden dus afgestemd tussen de coachsupervisor en de aanvrager.

De waarde van je investering

De investering is afhankelijk van je wensen en wat nodig is om je beroepsmatig handelen te verbeteren.

  • Coaching supervisie kan individueel, triadisch (2 personen) en in een groep plaatsvinden.
  • De tijdsduur is afgestemd op deze varianten: individuele supervisie – 75 minuten, triadische supervisie – 1 uur en 45 minuten en groepssupervisie – 2,5 uur.
  • Afhankelijk van de leervragen wordt bepaald hoeveel bijeenkomsten en in welke frequentie deze worden gehouden.
  • De hoeveelheid bijeenkomsten is afhankelijk van de vragen die worden ingebracht.

Aangezien er maatwerk wordt geboden hanteren we geen standaardtarief. Op basis van je vraag wordt een passend aanbod geformuleerd in een offerte.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden die zijn verbonden aan de coachingssupervisie.