De kunst van het ZIEN

Een preek van Bart Broekman over het thema ” Troosten begint met zien” n.a.v. Handelingen 4:36, gehouden in de Bethelgemeente Drachten op 7 januari 2024.

Samenvatting

Aan het begin van een nieuw jaar roepen we elkaar op om naar elkaar om te zien en elkaar te troosten. Om te kunnen troosten moeten we eerst de moeite, het verdriet of de nood van de ander kunnen zien. De ander echt zien, is niet gemakkelijk. Dat vraagt geopende ogen en een open hart. Barnabas heeft de gave van ‘vertroosten’. Door zijn ogen gaan we kijken hoe hij zien en troosten in de praktijk brengt.

Kunstenaar

De kunstenaar in de dienst is Laure Broekman. Voor meer informatie over Laure en haar werken ga naar: Studio Laure.

Bijbelteksten

 • Handelingen 4: 32-37
 • Handelingen 7: 57 – 8:3
 • Handelingen 9: 1-2
 • Handelingen 9: 15-16
 • Handelingen 9: 18-20
 • Handelingen 9: 26
 • Handelingen 9: 27-28
 • Handelingen 11: 19-21
 • Handelingen 11:23
 • Handelingen 11:23
 • Handelingen 11: 24
 • Handelingen 13: 2-4
 • Handelingen 13: 13-14