Moet ik eerst de Basiscursus TransforMissioneel Coachen volgen om een vervolgopleiding te kunnen doen?

Ja. Hoewel de Basiscursus TransforMissioneel Coachen als een aparte cursus wordt aangeboden, maakt het integraal onderdeel uit van een vervolgopleiding. De basiscursus bestaat uit de eerste twee modulen van een vervolgopleiding en maakt duidelijk of je over voldoende niveau en mogelijkheden beschikt om de vervolgmodulen te gaan doen. Dit wordt zichtbaar door:

  • je functioneren in de cursusgroep,
  • het niveau van je persoonlijk verslag,
  • een persoonlijke afstemming tussen jou en de opleider.

Deze werkwijze wordt door cursisten als zeer plezierig ervaren. Het voorkomt dat je gaat inschrijven voor een leergang (module 3 en verder) en op een later moment ontdekt dat het toch niet bij je aansluit. Daarnaast wordt deze ‘knip’ tussen module 2 en 3 als een waardevol moment ervaren, omdat de opleider uitgebreide feedback geeft op de houding en coachvaardigheden van de cursist en actief meedenkt in wat de ander nodig heeft om volgende stappen te zetten.