Bieden jullie ook supervisie zonder dat een opleiding moet worden gevolgd?

Ja, dat kan. Naast coachen hebben we ook veel ervaring in supervisie. Als je dat wilt brengen we je in contact met een van onze deskundige coachingsupervisoren. Hoe de coachingsupervisie er gaat uit zien is afhankelijk van de ervaring die je hebt met supervisie. Soms kan de vraag om begeleiding het best worden beantwoord met een traject van 10 bijeenkomsten in een tweewekelijkse frequentie. Maar het kan ook zijn dat het plannen van de coachingssupervisiesessie enkele keren per jaar op de momenten dat het jou past, beter aansluit bij wat je nodig hebt.

Het is belangrijk om te weten dat onze supervisoren erkend zijn door de LVCS en zich kunnen vinden in de doelstellingen van de AOCS.

Wat is het verschil tussen coaching en supervisie?

In een coachtraject staat over het algemeen het ‘hier-en-nu’ centraal; er wordt resultaatgericht gewerkt aan leerdoelen. Supervisie is een specifieke begeleidingsmethode die zich richt op het (leren) zelfstandig sturing (te) geven aan je persoonlijke professionele ontwikkeling. Natuurlijk gaat het bij supervisie ook over het boeken van (leer)resultaten, maar er is een focus op ‘de weg van leren en werken’ om tot resultaten te komen. Het gaat dan over het ontwikkelen van jouw ‘interne supervisor’ om op de lange termijn sturing te kunnen blijven geven aan de ontwikkeling van je professionele identiteit.

Binnen coaching wordt  is de duur van het traject en het aantal sessies afhankelijk van de geformuleerde doelen (dat kan variëren tussen de 5 en 12 bijeenkomsten). In een supervisietraject wordt uitgegaan van 10 tot 15 bijeenkomsten.