Als ik elders een coachopleiding heb gedaan, kan ik dan vrijstelling krijgen van de Basiscursus TransforMissioneel Coachen?

Als je ergens anders een training of cursus hebt gevolgd in het coachen, dan is deze niet inwisselbaar voor de Basiscursus TransforMissioneel Coachen (module 1 en 2) als je bij ons een vervolgopleiding wilt doen (Foudation of Practitioner, module 3 e.v.) . De reden hiervan is dat de inhoud van de basiscursus een geheel eigen karakter en invulling heeft, gebaseerd op de gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hechten we er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen -over het gehele traject- is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden opleidingssupervisie. Alleen op deze wijze kunnen we de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.