Wat is de (beroeps)achtergrond van de meeste cursisten en studenten?

Over de achtergrond van de deelnemers aan onze Open Opleidingen en Nascholingsactiviteiten kunnen we het volgende zeggen.

Via werkgever en privé
Er is een groep die een programma bij CC Excellence volgt als zelfstandige of in opdracht van /in overleg met de werkgever en doen daarmee een beroep doen op het beschikbare scholingsbudget van de werkgever. Een aanzienlijk deel van de cursisten en studenten betaalt de opleiding privé en volgt een cursus of opleiding als vorm van bijscholing of omscholing.

Bereidheid om kwetsbaar op te stellen
Hoe iemand ook binnenkomt (via een werkgever of op eigen initiatief), we merken dat alle deelnemers een sterke motivatie hebben om te leren, te ontdekken, te experimenteren en te ontwikkelen. Een opleiding bij CC Excellence gaat nooit alleen over het opdoen van kennis of praktische vakbekwaamheid. Alle vaardigheden die je leert pas je eerst toe op jezelf. Jezelf onderzoeken, je kwetsbaar opstellen en werken aan je eigen (persoonlijke) vraagstukken is een bereidheid die we sterk herkennen in onze cursisten en studenten.

Invloed op anderen
De meeste deelnemers aan onze programma’s hebben in het (vrijwilligers)werk een functie waarbij ze invloed uitoefenen op anderen, bijvoorbeeld in de rol van leidinggevende (o.a. teamleider, hoofd, afdelingschef, manager, bestuurder) of begeleider (o.a. groepsleider, coördinator, coach, mentor). Dit is een gemeenschappelijk kenmerk die samenbindt en focus geeft.

Uiteenlopende branches
De branches waar onze cursisten en studenten in functioneren zijn zeer uiteenlopend. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd in een opleidingsgroep (welzijn, onderwijs, gezondheid, kerk, de financiële dienstverlening, enz.). Sommigen functioneren in een non-profit setting, anderen in een commerciële omgeving of binnen een charitatieve sector (goede doelen organisaties).

Het is juist deze grote diversiteit dat samen leren zo leuk en interessant maakt. Je maakt kennis met verschillende werkplekken en gaat ontdekken dat op al die verschillende plekken vaak dezelfde soort vragen of problemen spelen. Je leert van elkaar omdat ieder door zijn eigen bril inzichten aanreikt waar je zelf nooit aan had gedacht.

Christelijk geloof
Een gemeenschappelijk uitgangspunt van de meeste cursisten en studenten is het christelijk geloof. Het is een bron waaruit we putten, ook in onze opleidingen. Dat is herkenbaar in de waarden die we hanteren, onze houding en wijze van omgaan met elkaar en onze manier van kijken naar de ander en de wereld om ons heen. Dat neemt niet weg dat niet- of anders-gelovigen niet deelnemen aan onze opleidingen. Dit gebeurt regelmatig en wordt van beide kanten als een enorme verrijking ervaren.