Je antwoord is voor ons een indicatie. Als je hier nog geen antwoord op kunt geven, geef het dan bij benadering weer (je verplicht je tot niets, deze vraag is voor de opleider een hulpmiddel om tijdig de wensen van deelnemers te signaleren voor een eventueel vervolg).
  • Persoonlijke gegevens

  • Als je over de code van een voucher beschikt, vul die hier dan in.
  • Factuurgegevens Zakelijk

  • Dit is het adres waar de factuur naar wordt verzonden. Vermeld eventueel de afdeling en/ of een 'ten aanzien van'.
  • Noteer hier andere gegevens die op de factuur horen te staan en nodig zijn voor een goede en snelle afhandeling. Bijvoorbeeld: contactpersoon, kostenplaats, kostensoort, enzovoort.
  • Factuurgegevens Particulier

  • Vul het nummer in van de bank- of girorekening waar de kosten van de opleiding van kan worden afgeschreven.
  • Vul in op wiens naam het rekeningnummer staat.
  • Bevestigen van de inschrijving