• Persoonlijke gegevens

  • Je antwoord wordt gebruikt om het programma zo goed mogelijk op de deelnemers af te stemmen.
  • Factuurgegevens Zakelijk

  • Dit is het adres waar de factuur naar wordt verzonden. Vermeld eventueel de afdeling en/ of een 'ten aanzien van'.
  • Noteer hier andere gegevens die op de factuur horen te staan en nodig zijn voor een goede en snelle afhandeling. Bijvoorbeeld: contactpersoon, kostenplaats, kostensoort, enzovoort.
  • Factuurgegevens Particulier

  • Vul het nummer in van de bank- of girorekening waar de kosten van de opleiding van kan worden afgeschreven.
  • Vul in op wiens naam het rekeningnummer staat.
  • Bevestigen van de inschrijving