Kosten Practitioner na volgen Foundation

De opleidingskosten voor de Practitioner-opleiding zijn lager als je eerst de Foundation-opleiding hebt gevolgd. Dit heeft te maken met enkele vrijstellingen die de student krijgt en een stimuleringskorting van de opleider om verder te professionaliseren als coach. Een voorwaarde voor deze route is dat dat de Practitioner aansluitend wordt gevolgd na het afronden van de Foundation.

Vrijstellingen

De student ontvangt de volgende vrijstellingen:

  • Onderwijs: vrijstelling van de modulen “Coachen op Identiteit en Missie” en “Inleiding Teamcoaching. Noot: ondanks deze vrijstelling adviseren we de student de modulen wel te volgen om aangesloten te blijven op het proces als leerganggroep en om verdieping aan te brengen in de betreffende thema’s (hier zijn geen kosten aan verbonden).
  • Coachpraktijk: [1] Een deel van de CCU (coachcontacturen) van de Foundation mogen worden meegerekend voor het CCU-quotum van de Practitioner. Student ontvangt vrijstelling voor 20 CCU en is daarmee verplicht tijdens de Practitioner 30 CCU te halen (in plaats van 50). Deze uren zijn ook noodzakelijk als input voor de Opleidingssupervisie. [2] Student schrijft tijdens de Practitioner één “reflectieverslag op de coachpraktijk” in plaats van twee (tijdens de Foundation heeft student al een praktijkverslag geschreven).
  • Opleidingssupervisie: geen vrijstelling voor sessies en verslagen.
  • Referaat: geen vrijstelling

Gevolgen voor de opleidingskosten

Hieronder geven we een overzicht van de kosten van de Practitioner na het volgen van de Foundation. Dit overzicht is te vinden in het eerste kolom. Het tweede kolom geeft een overzicht van de reguliere kosten van de Practitioner. Hiermee wordt zichtbaar dat je € 1.728,= minder betaald voor de Practitioner als je eerst Foundation hebt gedaan.

De meerkosten voor het volgen van de route Basis > Foundation > Practitioner in vergelijking met de route Basis > Practitioner is € 1.507,= (of anders geformuleerd: als je de Practitioner gaat volgen, heb je uiteindelijk voor de Foundation € 1.507,= betaald).