Nienke Ris

Nienke Ris-Stolk is een ervaren coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, (werk)relaties en hoogbegaafdheid. Ze coacht zowel volwassenen als jongeren, waarvoor ze zowel voor de NOBCO als de SKJ geaccrediteerd is. Na jaren docentschap binnen het VO heeft Nienke in het Hoger Onderwijs gewerkt als docent, decaan en studentbegeleider. Naast haar coachpraktijk is ze werkzaam binnen het VO als leerlingbegeleider, decaan en docent. Binnen Excellence Opleiding is Nienke opleidingscoördinator en verzorgt ze diverse cursussen.

Mensen zien bloeien is haar passie. Bloeien doe je door aandacht te geven aan wat er al is, wat je al hebt en aan je eigen unieke identiteit en missie. In haar coachpraktijk 2Flourish komen jongeren en volwassenen van binnenuit weer in beweging, vaak na jaren van impasse en frustratie. In het werken met (jong)volwassenen staat persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. Specifiek op het gebied van hoogbegaafdheid werkt Nienke in haar praktijk met jongeren (en hun ouders). Daarnaast bouwt ze in verschillende bedrijven aan sterke teams op basis van het Life Languages model. Als docent, decaan en hoogbegaafdheidsspecialist werkt ze op scholen aan nieuwe structuren rondom talentbegeleiding en loopbaanbegeleiding.