Professioneel coachen van hoogsensitiviteit (dag 1)

Hoogsensitiviteit in de coachpraktijk

Het is fascinerend. Iets dat er altijd al was, komt in onze tijd steeds duidelijker aan het licht. De een noemt het een hype omdat ‘iedereen’ het er ineens over heeft. De ander gebruikt het woord liever niet, juist omdát ‘het zo’n hype is’. Je wilt toch geen stempel of als zo’n gevoelig type met misschien wel een stoornis gezien worden.

Er is de nodige verwarring en onwetendheid rondom een Highly  Sensitive Person (HSP). Dat is jammer, maar ook onnodig. In de loop der jaren is namelijk best veel kennis verzameld over HSP. Recent wetenschappelijk onderzoek geeft steeds verfijnder inzicht in de werking van het brein. Het is inmiddels bekend dat het brein bij Hoogsensitieve mensen anders werkt dan bij niet Hoogsensitieve personen. Daar kunnen we ook in de coaching of begeleiding iets mee.

Je kunt er niet omheen

In je werk als professioneel begeleider, in welke hoedanigheid dan ook, krijg je met HSP te maken. Eén vijfde van de mensheid is hoog sensitief. Lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Als je in balans bent, in een gezonde omgeving bent opgegroeid en het gevoel hebt dat je eigenheid er mag zijn, dan zul je – vaak onbewust – vooral de lusten ervaren. Het wordt anders wanneer emoties er vroeger niet mochten zijn, je altijd het gevoel had ‘anders’ te zijn of als je heel veel voelt bij een ander maar het lastig vindt om bij je eigen gevoelens te komen. Dan kan het, ook voor professioneel begeleider, een zoektocht zijn wat de oorzaak hiervan is.

Anderen zullen juist expliciet met HSP-gerelateerde vragen bij je aankloppen omdat ze de lasten ervan ervaren. Bijvoorbeeld: omgaan met te veel prikkels, het denken niet kunnen stoppen, moeilijk met grenzen om kunnen gaan of moeite hebben om te focussen. Overigens wil het niet zeggen dat HSP gerelateerde vraagstukken door mensen altijd worden herkend of benoemd als iets dat met HSP te maken heeft

Omdat er in Nederland pas sinds de jaren negentig van de vorige eeuw meer aandacht word gegeven aan Hoogsensitiviteit, ontdekken veel mensen via hun kinderen of kleinkinderen dat ze zelf wellicht ook hoog sensitief zijn.

Zicht op en omgaan met HSP

Psycho-educatie kan snel inzicht geven en bewustwording op gang brengen over HSP en ruimte geven aan keuzes en het ontwikkelen van nieuw gedrag. Dat is niet alleen van toepassing op de coachee, maar geldt ook voor de professioneel begeleider. Daarom wordt in de cursus veel aandacht gegeven aan de werking van HSP, het herkennen daarvan en de effecten die het heeft op de persoon en de interactie met zijn of haar omgeving. Vandaaruit worden praktische handvatten, tools en technieken aangereikt die kunnen worden gebruikt bij coachende interventies. Tijdens de cursus word je geholpen om dit te integreren in de coachbenadering die je reeds hebt ontwikkeld.

Professioneel coachen van hoogsensitiviteit (dag 3)

Hoogsensitiviteit in de coachpraktijk

Het is fascinerend. Iets dat er altijd al was, komt in onze tijd steeds duidelijker aan het licht. De een noemt het een hype omdat ‘iedereen’ het er ineens over heeft. De ander gebruikt het woord liever niet, juist omdát ‘het zo’n hype is’. Je wilt toch geen stempel of als zo’n gevoelig type met misschien wel een stoornis gezien worden.

Er is de nodige verwarring en onwetendheid rondom een Highly  Sensitive Person (HSP). Dat is jammer, maar ook onnodig. In de loop der jaren is namelijk best veel kennis verzameld over HSP. Recent wetenschappelijk onderzoek geeft steeds verfijnder inzicht in de werking van het brein. Het is inmiddels bekend dat het brein bij Hoogsensitieve mensen anders werkt dan bij niet Hoogsensitieve personen. Daar kunnen we ook in de coaching of begeleiding iets mee.

Je kunt er niet omheen

In je werk als professioneel begeleider, in welke hoedanigheid dan ook, krijg je met HSP te maken. Eén vijfde van de mensheid is hoog sensitief. Lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Als je in balans bent, in een gezonde omgeving bent opgegroeid en het gevoel hebt dat je eigenheid er mag zijn, dan zul je – vaak onbewust – vooral de lusten ervaren. Het wordt anders wanneer emoties er vroeger niet mochten zijn, je altijd het gevoel had ‘anders’ te zijn of als je heel veel voelt bij een ander maar het lastig vindt om bij je eigen gevoelens te komen. Dan kan het, ook voor professioneel begeleider, een zoektocht zijn wat de oorzaak hiervan is.

Anderen zullen juist expliciet met HSP-gerelateerde vragen bij je aankloppen omdat ze de lasten ervan ervaren. Bijvoorbeeld: omgaan met te veel prikkels, het denken niet kunnen stoppen, moeilijk met grenzen om kunnen gaan of moeite hebben om te focussen. Overigens wil het niet zeggen dat HSP gerelateerde vraagstukken door mensen altijd worden herkend of benoemd als iets dat met HSP te maken heeft

Omdat er in Nederland pas sinds de jaren negentig van de vorige eeuw meer aandacht word gegeven aan Hoogsensitiviteit, ontdekken veel mensen via hun kinderen of kleinkinderen dat ze zelf wellicht ook hoog sensitief zijn.

Zicht op en omgaan met HSP

Psycho-educatie kan snel inzicht geven en bewustwording op gang brengen over HSP en ruimte geven aan keuzes en het ontwikkelen van nieuw gedrag. Dat is niet alleen van toepassing op de coachee, maar geldt ook voor de professioneel begeleider. Daarom wordt in de cursus veel aandacht gegeven aan de werking van HSP, het herkennen daarvan en de effecten die het heeft op de persoon en de interactie met zijn of haar omgeving. Vandaaruit worden praktische handvatten, tools en technieken aangereikt die kunnen worden gebruikt bij coachende interventies. Tijdens de cursus word je geholpen om dit te integreren in de coachbenadering die je reeds hebt ontwikkeld.