Studiedag: Samensturing in Organisatie en Teams

Samensturing in Organisatie en Teams

Het Excellence Coachfestival is een continue doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende workshops en seminars bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek. Op donderdag 14 oktober staat het thema “Samensturing” centraal.

Onder leiding van Rianca Evers, organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing, worden we meegenomen in de wereld van samensturing als organisatieprincipe. Ze werkte jarenlang in de verslavingszorg als o.a. hulpverlener, preventiewerker, projectleider en beleidsadviseur en ontdekte daar in de praktijk hoe weinig de mensen in organisaties zijn afgestemd op het gezamenlijke doel van de organisatie. Waar ze kon, bracht ze hulpverleners, cliënten en ketenpartners bij elkaar om samen na te denken over zorgbeleid en ieders bijdrage daaraan. Daarmee werden de roots voor Samensturing gelegd.

Natuurlijke benadering
Rianca bedacht Samensturing als organisatieprincipe samen met een collega als tegenhanger van alle pragmatische zelfsturingstrajecten die ze om zich heen zagen. Trajecten waarin zomaar managementlagen werden weggesneden, teams verweesd rondliepen en veel mensen het gevoel hadden dat ze hun betekenis voor de organisatie en de samenleving verloren. Het concept werd in de praktijk ontwikkeld en pas daarna van een degelijke theoretische onderbouwing voorzien. Dat is te merken want in de praktijk wordt het als een natuurlijke vorm van organiseren ervaren, maar het vergt in veel gevallen ook fundamentele aanpassingen.

Fundamentele benadering
In de allereerste plaats vraagt het van leidinggevenden een andere mindset en manier van werken: van hiërarchie naar gelijkwaardigheid. Daarnaast vraagt het van alle betrokkenen een manier van samenwerken waarin dialoog aan de basis staat van gezamenlijke besluitvorming. Hiervoor zijn heldere kaders nodig, waarbinnen veel ruimte is voor het ontdekken van een authentieke manier van samenwerken.

Praktische handvatten
In een serie workshops neemt Rianca ons mee in de fundamentele keuzen en kernprincipes die nodig zijn voor deze manier van werken met en kijken naar organisaties en teams. Het fasenmodel geeft coaches, en begeleiders van veranderprocessen praktische handvatten om stap voor stap Samensturing vorm te geven. We zijn enthousiast over deze benadering omdat het zo goed aansluit bij het gedachtegoed en de benadering van het TransforMissioneel Coachen!

Kerkleiders
Deze serie workshops is ook voor kerkleiders interessant. Binnenkort verschijnt een nieuw boek van Rianca “Samensturing in de kerk“. Hierin werkt ze het concept samensturing uit naar een werkbaar en haalbaar model voor nieuwe kerkstructuren, waarmee ze terug gaat naar de oorspronkelijke missie van de kerk, samen sturen. Hoewel we niet expliciet ingaan op de context van de kerk, is het wel een mooie kennismaking met dezelfde principes en benadering van samen sturen. Bij inschrijving voor 14 september ontvang je dit boek als extra cadeau!

 

Wat gaat er gebeuren?

Ontdekken en beleven, dat is waar het om gaat in dit Coachfestival. Alle zintuigen worden geprikkeld. Je wordt niet alleen geinspireerd door te luisteren naar de inzichten van experts op het vakgebied, je gaat met het oog op de coachpraktijk ook zelf ervaren en oefenen. Er is veel ruimte voor ontmoeting, misschien zelf voor het aangaan van nieuwe collegiale vriendschappen. Lekker eten, live muziek en een schitterende omgeving horen tot de ambience van deze bijzondere dag.

Het programma

09.30 Ontvangst
10.00 Welkom en Opening
10.15 De Bedoeling (verhalen die raken)
10.45 Workshop
11.45 Oefensessies
12.30 Uitgebreid lunchen en ontmoeting
13.30 Workshop
14.30 Oefensessies
15.00 Break
15.30 Workshop en Verhalen delen
16.30 Borrelen
17.30 Einde dag