Studiedag: Systemisch Coachen vanuit Bijbelse inspiratie

De Studiedagen en Coach Clinics van het Excellence Coachfestival vormen een continu doorlopend jaarprogramma waar coaches elkaar ontmoeten, inspirerende seminars en workshops bezoeken, verhalen delen over groei en transformatie en genieten van heerlijk eten en luisteren naar muziek.

In deze Coach Clinic op donderdag 11 mei neemt Henry Koopman ons mee op ontdekkingstocht rondom het systeem fenomenologische werk. Deze dag staan we stil bij wat je hierin kunt ontdekken in de Bijbel en hoe het functioneel toepasbaar is binnen het kader van het TransforMissioneel Coachen. Kortom, dit is een dag waarin je gaat ontdekken hoe het systemisch werk al door God in de Schepping is gelegd.

Het systemisch fenomenoligisch kijken ken je wellicht vanuit familie- en organisatieopstellingen. Maar je hoeft niet persé een opstelling doen om systemisch te coachen. Henry heeft het systemisch werk geïntegreerd in zijn werk en leven. Het is fascinerend om te ontdekken hoe de ordeningsprincipes je een kapstok geven in het coachen van teams en individuen.

Deze dag gaan we veel oefenen en ervaren met elkaar. Je kunt ook een casus inbrengen als je dat wilt. Je gaat naar huis met praktische oefeningen die zelf kunt inpassen in je werk als coach of trainer. Oefeningen die zowel het denken als het voelen, het analytische als het systemische in zich hebben.