Ondergetekende geeft toestemming dat foto’s die zijn gemaakt tijdens het hieronder genoemde event worden bewaard in de Beeldbank van Excellence Opleiding en mogen worden gebruikt voor plaatsing op de website van Excellence Opleiding of gepubliceerd via andere media zoals LinkedIn, Facebook of Twitter. Desondanks heeft ondergetekende het recht om Excellence Opleiding te vragen een specifieke foto niet te plaatsen of te verwijderen. Excellence Opleiding zal ten alle tijde dit verzoek honnoreren.

Wil je niet instemmen met dit verzoek dan kun je dat hieronder ook aangeven. In dat geval worden eventuele foto’s die toch zijn gemaakt niet in de beeldbank opgenomen en verwijderd van de geheugenkaart van de camera.