Leiderschap is het vermogen om – met het zicht op een beloofde land – samen met anderen ambitieuze en realistische doelen te realiseren, waar iedereen op een betrokken en inspirerende manier deel van uitmaakt.

Coachen is de kunst om een beweging te creëren waarmee de ander zich gaat ontvouwen en een wereld opengaat -dat al lang aanwezig was, maar nu zichtbaar wordt- van nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Het samenbrengen van de leider en coach in één persoon, is een krachtig instrument om zowel taakgericht als procesmatig, invloed uit te oefenen op het verwezenlijken van concrete en betekenisvolle resultaten.

Dat vraagt iets van de organisatie, van de medewerkers en van de leidinggevenden. In deze cursus ga je ontdekken wat dat betekent voor jou (persoonlijk en professioneel) en de omgeving (organisatie en team) waarin jij functioneert en hoe jij (als leider en coach) daar invloed op kunt uitoefenen.

Wat maakt deze cursus bijzonder?

  1. Persoonlijke vraagstukken en eigen context staat centraal
  2. Combinatie van training én individuele coaching
  3. Leren en Ontwikkelen in een kleine groep
  4. Het samenbrengen van bestaande kennis en kwaliteiten in een TransforMissionele visie op ontwikkeling en verandering.

Meld je snel aan om mee te doen op 11 november. Van harte welkom!

Ga naar de opleiding