Ontdekken en Beleven!

Ontdekken en beleven“, dat is de essentie van het Coachfestival. Coachen is een bijzonder mooi en veelzijdig vak. In de kern gaat het over het stimuleren van ontwikkeling. Dat kan gaan over allerlei gebieden in het leven. Van verlies tot gezondheid, van loopbaan tot leefstijl. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zal waarschijnlijk wel een coach voor zijn.

In deze grote diversiteit is er één gemeenschappelijke deler. Elke vorm van coachen heeft tot doel dat er iets tot stand komt. Iets wat er nog niet was: een nieuw inzicht, een verbeterde vaardigheid, een ander perspectief, een volgende stap. Eigenlijk is coachen een vorm van scheppen. Spelen met wat er voor handen is, de waarde daarvan ontdekken en dat inzetten om te leren omgaan met dat wat er niet is of nog moet komen. Dat is het werkterrein van coaches. Hoe schitterend is dat? Coach zijn is een voorrecht en dat mag gevierd worden.

Het Excellence Coachfestival

Dat doen we tijdens het Excellence Cachfestival. Een maandelijks terugkerend event met praktische Coach Clinics en inspirerende Studiedagen. De trainers en sprekers zijn autoriteiten op hun vakgebied.

Coach Clinics en Studiedagen

In het aanbod hieronder wordt onderscheid gemaakt tussen Coach Clinics en Studiedagen.  Bij Coach Clinics ligt het accent op “doen en ervaren”. Gewoon aan de slag gaan en beleven. Hoewel er altijd een globaal theoretisch kader wordt gegeven, is er minder aandacht voor de theoretische onderbouwing en het begrijpen van onderliggende concepten, wat bij de Studiedagen juist wel het geval is. Als professioneel coach is het belangrijk dat je je aanpak kunt verantwoorden en onderbouwen met theoretische inzichten én dat je kan verklaren waarom iets werkt zoals het werkt. Uiteraard is er tijdens de studiedagen ook ruimte om de informatie die wordt gegeven te verwerken en te oefenen. Voor sommige bijeenkomsten is een PE-vignet aanvraag bij de EMCC/NOBCO. Bekijk per activiteit wat de PE waarde is.