Als opleider sluiten we aan bij de actualiteit. Dat geldt in het bijzonder voor ontwikkelingen binnen de kennisdomeinen waarin we opleiden en begeleiden. Maar we hebben ook rekening te houden met de omstandigheden. We zoeken steeds manieren die meest effectief bijdragen aan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Hoe doe je dat als Corona het leven ondersteboven gooit? (Geupdated op 02/02/2021)

Het Coronavirus heeft bevestigd waar we als opleider goed in zijn: aansluiten bij de behoeften, nieuwe modulen ontwerpen, persoonlijke aandacht geven en uitdagen. Uit de feedback van cursisten en studenten blijkt grote tevredenheid over hoe we de omstandigheden in Coronatijd hebben gebruikt om een verdiepingsslag te maken in ieders ontwikkeling. Misschien is dat wel het effect van Corona: het brengt je terug naar de essentie en laat zien waar je kracht ligt. We laten ons niet ontmoedigen door moelijkheden, maar willen zien op mogelijkheden. Dit heeft in Corona-tijd geleidt tot de volgende uitgangspunten: 

 1. Alle onze diensten en activiteiten gaan gewoon door omdat we het belangrijk vinden dat het leerproces van onze cursisten, studenten en coachees wordt voortgezet. Dit kan gevolgen hebben voor de vorm (van fysiek naar online of hybryde vormen), maar niet voor de kwaliteit van de inhoud.
 2. Om de kwaliteit en effectiviteit van ons aanbod te garanderen bieden we gratis extra trainingen en bijeenkomsten aan onze cursisten, studenten en coachees. Vaak is dit een combinatie van enerzijds online training en persoonlijke begeleiding op korte termijn en anderzijds extra praktijkdagen nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven (of versoepeld).
 3. We beseffen dat de Coronmaatregelen voor sommige deelnemers aan onze programma’s een ontregelend effect kunnen hebben op de ingezette ontwikkeling en de duur van de opleiding. Daarom gaan we coulant om met het verlengen van de afstudeerperiode en zoeken we samen naar de meest effectieve manier om het beste uit de opleiding te halen.

Algemeen Protocol

In afstemming op geldende overheidsmaatregelen en aansluitend bij bovengenoemde uitgangspunten wordt het volgende protocol aangehouden:

 1. De Open Opleidingen zijn real-life tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat het een Online Training betreft. We werken met groepen niet groter dan 14 personen.De trainingsruimte zijn aangepast om de gezondheid van deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen: XXL-zalen voor extra ruimte in de zaalopstelling en extra oefenruimte, regelmatige reiniging en desinfectie van sanitair en handcontactpunten, speciale cateringmaatregelen, goede ventilatie in de ruimte, enzovoort). Update (02/02): real-life bijeenkomsten worden van 9 februari t/m 2 maart 2021 online gehouden of verzet naar een datum na 2 maart.
 2. Indien de overheid maatregelen neemt waardoor real-life opleiding en training niet meer mogelijk is, worden deze vervangen door Online Bijeenkomsten. Ook wordt dan extra trainingen of begeleiding aangeboden om de leereffectiviteit te garanderen. Hierdoor kan de programmering van een cursus of opleiding worden aangepast. Hiervan ontvangen deelnemers tijdig bericht.
 3. Individuele en Executive coachtrajecten vinden zowel real-life als online plaats. Real-life coaching kan eenvoudig worden omgezet naar effectieve Online Coachtrajecten (voor dezelfde afgesproken prijs). Update (02/02): Coaching valt niet onder contactberoepen en kan real-life op locatie plaats vinden. Als de coachee dit prettiger vindt kan worden omgeschakeld naar Online of een Buitensessie.
 4. Voor InCompany Opleidingen wordt er per situatie en in overleg met de opdrachtgever besproken wat de meest effectieve aanpak is.
 5. Updates en wijzigingen in de programmering worden met de deelnemers aan onze programma’s gecommuniceerd via Online Studieplein en/of per e-mail . Voor vragen en overleg zijn we altijd bereikbaar via 0900 – 0930.

Specifiek Protocol voor veilig trainen

Naast het algemene beleidsprotocol waarin we duidelijk maken hoe we als opleider omgaan met het Corona-virus, hebben we ook een specifiek protocol voor cursisten, studenten, coachees, teams en organisaties die gebruik maken van onze diensten. We doen dit om de veiligheid voor deelnemers zo groot mogelijk te maken. Deze veiligheid is gebaat bij helderheid. Met dit protocol geven we aan wat onze verwachtingen zijn naar jou toe als deelnemer. Tegelijkertijd kiezen we ervoor om niet alles dicht te timmeren met regels en instructies omdat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Het gezond verstand is dus leidend, dit protocol is bedoeld om ons bewust te worden waar we dan mee te maken hebben.

Afstand houden

 • We vinden sociale contactmomenten en persoonlijke gesprekken erg belangrijk en willen de tijd daarvoor niet beperken. De anderhalve meter afstand is echter noodzakelijk. Houdt daar rekening mee bij aankomst, korte breaks en pauzes en uiteraard tijdens de training*.
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter. Onze trainers moedigen we aan om je een signaal te geven als je hier onbewust van afwijkt. Uiteraard houdt de trainer zelf in alle gevallen 1,5 meter afstand tot de deelnemers. Het letterlijk ‘over de schouder meekijken’ is niet mogelijk, hiervoor zal de trainer een alternatief op afstand hanteren.
 • Als deelnemer heb je een vaste zitplek en werktafel in de trainingsruimte.

Thuisblijven

 • Trainers en deelnemers volgen de RIVM-hygiënemaatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijf je thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid. Breng de opleider hiervan op de hoogte via info@cc-excellence.nl.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand uit jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of flinke benauwdheidsklachten heeft of als je zelf of iemand uit jouw huishouden positief getest is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.
 • Als je om een andere reden twijfelt over deelname aan de training neem dan contact op met de opleider via 0900 – 0930 om samen te overleggen wat een verstandige keuze is.

Hygiëne

 • Je wordt verzocht je handen te wassen voordat je de trainingsruimte betreedt en voordat je de locatie verlaat als de training is afgelopen.
 • In de trainingsruimte zijn hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal aanwezig voor het reinigen van trainingsmateriaal.
 • Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met andere deelnemers.
 • Buiten de feitelijke trainingsruimte, in de algemene ruimtes van de locatie, word je geacht je aan de landelijke norm te houden met betrekking tot het dragen van een mondkapje.

Communicatie

 • Je ontvangt voorafgaand aan een training dit protocol. Ook ontvangt je een e-mail als er een update heeft plaats gevonden in dit protocol.
 • Elke training start de trainer met een verwijzing naar dit protocol als bewustwording voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het veilig te houden voor elkaar.
 • De trainer is niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit protocol. Iedere aanwezige bij de training is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties.

Melding na afloop bij positieve test

 • Zowel deelnemers als de trainer worden dringend verzocht om in het algemeen belang van de volksgezondheid aan de opleider te melden als hij/zij binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op Covid-19. De opleider zal dan alle overige deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer (en de eventuele opdrachtgever als het een InCompany training betreft) van een dergelijke melding op de hoogte stellen.

* Waar “training” staat vermeld kan ook worden ingevuld: cursus, opleiding, bijeenkomst of coachsessie.

Opleidingsteam CC Excellence, maandag 14 december 2020