Als opleider sluiten we aan bij de actualiteit. Dat geldt in het bijzonder voor ontwikkelingen binnen de kennisdomeinen waarin we opleiden en begeleiden. Maar we hebben ook rekening te houden met de omstandigheden. We zoeken steeds manieren die meest effectief bijdragen aan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Hoe doe je dat als Corona het leven ondersteboven gooit?

Het Coronavirus heeft bevestigd waar we als opleider goed in zijn: aansluiten bij de behoeften, nieuwe modulen ontwerpen, persoonlijke aandacht geven en uitdagen. Uit de feedback van cursisten en studenten blijkt grote tevredenheid over hoe we de omstandigheden in Coronatijd hebben gebruikt om een verdiepingsslag te maken in ieders ontwikkeling. Misschien is dat wel het effect van Corona: het brengt je terug naar de essentie en laat zien waar je kracht ligt. We laten ons niet ontmoedigen door moelijkheden, maar willen zien op mogelijkheden. Dit heeft in Corona-tijd geleidt tot de volgende uitgangspunten: 

  1. Alle onze diensten en activiteiten gaan gewoon door omdat we het belangrijk vinden dat het leerproces van onze cursisten, studenten en coachees wordt voortgezet. Dit heeft gevolgen voor de vorm (van fysiek naar online), maar niet voor de kwaliteit van onze inhoud.
  2. Om de kwaliteit en effectiviteit van ons aanbod te garanderen bieden we gratis extra trainingen en bijeenkomsten aan onze cursisten, studenten en coachees. Vaak is dit een combinatie van enerzijds online training en persoonlijke begeleiding op korte termijn en anderzijds extra praktijkdagen nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven (of versoepeld).
  3. We beseffen dat de Coronmaatregelen voor sommige deelnemers aan onze programma’s een ontregelend effect kunnen hebben op de ingezette ontwikkeling en de duur van de opleiding. Daarom gaan we coulant om met het verlengen van de afstudeerperiode en zoeken we samen naar de meest effectieve manier om het beste uit de opleiding te halen.

Protocol

In afstemming op geldende overheidsmaatregelen en aansluitend bij bovengenoemde uitgangspunten wordt het volgende protocol aangehouden:

  1. De bijeenkomsten van onze Open Opleidingen worden tot 1 juni 2020 vervangen door Online Bijeenkomsten. Ook worden extra trainingen aangeboden. Hierdoor kan de programmering van een cursus of opleiding worden aangepast. Hiervan ontvangen deelnemers tijdig bericht.
  2. Na 1 juni 20202 zijn de Open Opleidingen weer real-life. De trainingsruimte zijn aangepast om de gezondheid van deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen (aangepaste zaalopstelling, XL-zalen voor extra oefenruimte, regelmatige desinfectie, speciale cateringmaatregelen, enzovoort).
  3. Individuele en Executive coachtrajecten worden omgezet naar effectieve Online Coachtrajecten, wat kan inhouden dat extra contactmomenten nodig zijn (voor dezelfde afgesproken prijs). Na 1 juni 2020 zijn real-live-sessies weer mogelijk.
  4. Voor InCompany Opleidingen wordt er per situatie en in overleg met de opdrachtgever besproken wat de meest effectieve aanpak is.
  5. Geplande éénmalige seminars en workshops worden tot 1 juni 2020 vervangen door Online Bijeenkomsten en webinars. Na 1 juni wordt zoveel mogelijk gestreefd naar real-live-bijeenkomsten met inachtneming van de geldende overheidsrichtlijnen.
  6. Updates en wijzigingen in de programmering worden met de deelnemers aan onze programma’s gecommuniceerd via Online Studieplein en/of per e-mail . Voor vragen en overleg zijn we altijd bereikbaar via 0900 – 0930.

Opleidingsteam CC Excellence, maandag 22 mei 2020