Als opleider sluiten we aan bij de actualiteit. Dat geldt in het bijzonder voor ontwikkelingen binnen de kennisdomeinen waarin we opleiden en begeleiden. Maar we hebben ook rekening te houden met de omstandigheden. We zoeken steeds manieren die meest effectief bijdragen aan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Hoe doe je dat als Corona het leven ondersteboven gooit?

We laten ons niet ontmoedigen door moelijkheden, maar willen zien op mogelijkheden. Dit heeft geleidt tot de volgende uitgangspunten: 

  1. Alle onze diensten en activiteiten gaan gewoon door omdat we het belangrijk vinden dat het leerproces van onze cursisten, studenten en coachees wordt voortgezet. Dit heeft gevolgen voor de vorm (van fysiek naar online), maar niet voor de kwaliteit van onze inhoud.
  2. Om de kwaliteite en effectiviteit van ons aanbod te garanderen bieden we gratis extra trainingen en bijeenkomsten aan onze cursisten, studenten en coachees. Vaak is dit een combinatie van online training en begeleiding op korte termijn en extra praktijkdagen nadat de coronamaatregelen zijn opgeheven (of versoepeld).
  3. We beseffen dat de Coronmaatregelen voor sommige deelnemers aan onze programma’s een ontregelend effect kunnen hebben op de ingezette ontwikkeling en de duur van de opleiding. Daarom gaan we coulant om met het verlengen van de afstudeerperiode.

Protocol

In afstemming op geldende overheidsmaatregelen en aansluitend bij bovengenoemde uitgangspunten wordt het volgende protocol aangehouden:

  1. De bijeenkomsten van onze Open Opleidingen worden in ieder geval tot 1 juni vervangen door Online Bijeenkomsten. Ook worden extra trainingen aangeboden. Hierdoor kan de programmering van een cursus of opleiding worden aangepast. Hiervan ontvangen deelnemers tijdig bericht.
  2. Individuele en Executive coachtrajecten worden omgezet naar effectieve Online Coachtrajecten, wat kan inhouden dat extra contactmomenten nodig zijn (voor dezelfde afgesproken prijs).
  3. Voor InCompany Opleidingen wordt er per situatie en in overleg met de opdrachtgever besproken wat de meest effectieve aanpak is.
  4. Geplande éénmalige seminars en workshops worden tot 1 juni vervangen door Online Bijeenkomsten en webinars.
  5. Updates en wijzigingen in de programmering worden met de deelnemers aan onze programma’s gecommuniceerd via Online Studieplein en/of per e-mail . Voor vragen en overleg zijn we altijd bereikbaar via 0900 – 0930.

Opleidingsteam CC Excellence, maandag 30 maart 2020